PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 21 oktober 2018 Zondagsbrief 21 oktober 2018

Deze week in de zondagsbrief uitgebreide informatie over Kerkenpad 2018 en info over de avond "op weg naar de zondag " op maandagavond 22 oktober.

Voorganger: Ds. Van Bart
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Jacqueline Meupelenberg, Annie Gijsbers
Uitdeler zondagsbrief: Evert-Jan Snoeijer en Jacqueline Meupelenberg
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Willem Welink
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: -

Kroonjarigen: 22  oktober,  mw Hendriks - v.d. Maar,   95 jaar
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. Gieszen

Collecte, Diaconaal Quotum
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2018 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we hier ruimhartig aan geven, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.

Op weg naar de zondag
Op maandagavond 22 oktober om 19.30 uur is er in de Pniël ‘op weg naar de zondag’. U bent van harte uitgenodigd om dan even mee te denken over de dienst van 28 oktober. We lezen met elkaar de lezingen voor deze zondag en delen wat die bij ons oproept. Zo komt de inhoud van de dienst naar ik hoop nog meer op vanuit de gemeente, en niet alleen vanuit de studeerkamer van ondergetekende. Ik hoop op een grote opkomst!
(u mag – eigenlijk graag zelfs! – blanco binnen stappen; wie vooraf de lezingen wil inzien, het zijn Jesaja 59,9-19 en Marcus 10,46-52 over Bartimeüs)
met een hartelijke groet, ds Marco Montagne

LINKT-zondagmiddag bijeenkomst
Welkom om te luisteren naar uitleg van de Bijbel en er over te praten. We delen ons geloof en onze vragen. We leggen een verbinding met het dagelijkse leven en de actualiteit en zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. We proberen het op zo’n manier te doen, dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom weten en het kunnen volgen. Elke 3e zondag van de maand, 13.30 - 15.00 uur, zondag 21 Oktober, de Touwbaan 58.
e-mail:
sites: http://www.linkt.life/ of
http://www.linkt.life/#agenda

Nieuw rekeningnummer kerkelijk bijdrage en Solidariteitskas.
De rekeningnummers waarop veel gemeenteleden op ons verzoek hun kerkelijke bijdrage en de bijdrage solidariteitskas overmaken worden per 1 november 2018 gewijzigd in Rabobanknummers.
Dit omdat er interne aanpassingen bij de SKG (St. Kerkelijk Geldbeheer) worden doorgevoerd.

P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage wordt per 1 november 2018   P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage
NL14 FVLB 0635 8002 33                  NL70 RABO 0373 7149 63

P.G.A. inz. Solidariteitskas  wordt per 1 november 2018   P.G.A. inz. Solidariteitskas
NL30 FVLB 0699 6417 56                  NL92 RABO 0373 7149 55

Er is een overstapservice geactiveerd. Dit houdt in dat vanaf 1 november 2018 alle overboekingen worden doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Dit wordt vermeld op het rekeningafschrift van zowel de ontvanger als de betaler. Deze service is ruim een jaar actief, tot 1 december 2019. Acceptgiro’s met het oude banknummer die na 1 november 2018 fysiek bij een bank worden ingeleverd, worden niet uitgevoerd.
De machtigingen van gemeenteleden hoeven niet gewijzigd te worden.
Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar via of telefoon 0546 – 456 744.
Met vriendelijke groet, Team Kerkelijk bureau

Kerkenpad 27 oktober 2018
Zaterdag is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar gaan we weer met een bus van Schepers Tours naar Huissen en Oosterbeek. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Huissen. Hier gaan we een katholieke kerk, de “Zandse kerk”. bezoeken die aan de eredienst is onttrokken, maar nu voor andere doeleinden wordt gebruikt. Hier is een gids beschikbaar om ons rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in Brasserie “de Betuwe”. Na de lunch gaan we naar Oosterbeek, de “Oude kerk” bezoeken. Ook hier is een gids beschikbaar die ons een rondleiding geeft en erover gaat vertellen. Na afloop van deze rondleiding gaan we naar het “Airborne” museum, deze kunt u op eigen gelegenheid bezichtigen en vergeet dan niet om uw museum jaarkaart mee te nemen.  De dag hopen we gezellig af te sluiten in Restaurant “Klein Hartenstein”. We hopen om ongeveer 18.30 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p. U kunt zich nog opgeven tot a.s. woensdag, dan kunt u dit doen via onderstaande strook in te vullen en af te geven bij onze gastvrouw Jacqueline Meupelenberg of bellen naar 1 van de wijkaktiefleden: Anja v/d Worp tel: 864225. Rits v/d Woude tel: 810185  Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Museumjaarkaart: Ja/Nee
 

terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Gastvrouw: Jacqueline Meupelenberg
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.