PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Toelichting diensten Toelichting diensten

Op zondag 10 november vieren we de jaarlijkse Willibrordzondag samen met de broeders en zusters uit de Elisa-parochie in de Elisakerk. Let op: aanvang 9.30 uur!! Voorgangers zijn pastor Eef van Vilsteren en ondergetekende.

Op zondag 17 november begroeten we zeer hartelijk als gastvoorganger ds O. Mulder uit Almelo. Het leesrooster reikt ons voor deze zondag een gedeelte uit Lukas 20 aan waarin Sadduceeën een vraag aan Jezus stellen over de opstanding.

Op zondag 24 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In het licht van de verwachting van het komende rijk van God waarin Hij alles in allen zal zijn, noemen we de namen van die gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Voor de betrokken families, die uiteraard uitgenodigd zijn, altijd weer een bijzonder moment: de naam van wie jou lief was en is, wordt nog een keer genoemd in een veel bredere kring. Dat is troostend dat jij niet de enige bent die die naam koestert en sluit ook vaak een eerste periode in de rouw af. Juist omdat we de namen noemen in het perspectief van het komende rijk, vieren we ook de maaltijd van de Heer – die immers ook een bescheiden voorafbeelding is van de maaltijd van het komende Rijk. Waarschijnlijk lezen we een gedeelte uit Openbaring 3.

Op zondag 1 december vieren we de eerste advent. We verwachten de komende Heer, en juist die periode van verwachten leidt tot inkeer en bezinning. Vandaar dat ons voor deze adventsperiode een serie van alternatieve lezingen wordt aangereikt vanuit de profeet Micha. Micha botste in zijn tijd telkens weer op tegen het ontkennen van onrecht vanuit het te vanzelfsprekende geloof ‘God-is-met-ons’. Daarom wijst deze profeet telkens weer het onrecht aan dat mensen over zich heen halen én het heil dat er ook kan komen als mensen echt willen gaan leven vanuit ‘God-met-ons’! Deze eerste advent lezen we Micha 2 waarbij de misstanden leiden tot een gevoel van gedoemd zijn waarin mensen moedeloos uitroepen ‘het is voorbij’ en daar middenin en tegenover ‘God zelf die zijn volk weer bij elkaar zal brengen’.
We heten het Almelo’s Christelijk Mannenkoor van harte welkom op deze zondag. Zij zullen met hun prachtige liederen bijdragen aan de sfeer van inkeer en verwachten.

Op zondag 8 december, de tweede advent, begroeten we Fien Venema als voorganger. Het rooster laat ons dan verder lezen uit Micha 4 waarin het prachtige visioen tot klinken komt waarin ‘de volken optrekken van alle kanten naar Jeruzalem, en zij zullen daar de oorlog niet meer leren’.

Op zondag 15 december, de derde advent, lezen we verder uit Micha 6. Opvallend genoeg is aan dit gedeelte een tekst van de Goede Vrijdagliturgie ontleend. Namelijk de aanhef van het beklag Gods waarin God tot het volk zegt: ‘mijn volk, mijn volk, wat heb Ik jou misdaan dat jullie Mij de rug toekeren?’ Deze verwijtende vraag loopt uit op het je weer te binnen brengen waartoe je geroepen bent namelijk ‘om recht te doen, trouw te betrachten en nederig met God te wandelen’. Daarmee zet Micha de roep om inkeer behoorlijk op scherp…

Op zondag 22 december, vierde advent, verwelkomen we ds Rienke Vedders-Dekker als voorganger. Als geestelijk verzorger in diverse tehuizen én als ouderenpastor in onze eigen wijk een goede bekende. Volgens rooster komt Micha 7 dan aan de orde, waar de profeet te midden van alle onrecht en onheil de verwachting van verandering en heil onder woorden brengt met de dankbaar verwonderde vraag: ‘wie is een God als U die schuld vergeeft?’

Op dinsdagavond 24 december, kerstavond, is er om 22.00 uur de kerstnachtdienst. Een sfeervolle dienst, die we in een slechts met kaarsen verlichte kerk zullen vieren, waarin dankzij de Petra Singers prachtige kerstmuziek zal klinken, waarin we het Licht dat in de wereld komt aan elkaar doorgeven en aansteken voor anderen door kleine kaarsjes voor in de kerk aan te steken aan het licht van de Paaskaars.

Op woensdag 25 december vieren we het kerstfeest om 10.00 uur ’s morgens in een feestelijke dienst voor iedereen. Bekende en minder bekende liederen zullen gezongen worden, overbekende en iets minder bekende woorden uit de Schrift, een verhaal voor kleine oren en grote oren, dankzegging en voorbeden, gemeenschap zonder koffie in de dienst  en met koffie en wat lekkers na de dienst.

Op zondag 29 december gaat een andere oude bekende voor, mw Willems. Vooral voor oud-leerlingen van het Nordikcollege een verrassende manier om elkaar nog eens terug te zien.

Op oudejaarsdag houden we om 17.00 uur samen met de Grote Kerk een middag/avondgebed in de Pniël. Omdat psalmen in een middag- of avondgebed een grote rol spelen zal de overweging uit een psalm komen…

Op zondag 5 januari 2020 (ik vermeld het jaartal er even bij om alvast te oefenen met het vermelden van het juiste jaartal!) vieren we officieel de eerste zondag van Epifanie (d.i. van het openbaar worden van Jezus in zijn betekenis) en wat minder officieel het feest van Driekoningen. Matteüs 2 vertelt daar op prachtige wijze over en in het lied boek staan een aantal prachtige liederen bij dit verhaal. Na afloop uiteraard de traditionele nieuwjaarsbegroeting met naar ik hoop weer gevulde nieuwjaarsrolletjes.
terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.