PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 11 december 2016 Zondagsbrief 11 december 2016
Deze week in de zondagsbrief nieuws over het project voor advent en kerst van de kindernevendienst en de kerstwijkavond 2016 die gehouden wordt op 20 december.

Voorganger: Ds. Veltman
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Dries Kromkamp, Willem Welink
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Dries Kromkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: Ada Hoornweg
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
Mw. Weltevreden – Hondebrink, Blauwhuisweg
 
Zondag 18 december, 4e advent  gaat voor Ds. Marco Montagne
 
Project voor Advent en kerst van de kindernevendienst.
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: “ Heb geduld tot de Heer komt.”
En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.
 

Maak het mee!

Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.

 
En jij maakt het mee.
Project voor Advent en kerst van de kindernevendienst.
 
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We hebben gelezen uit Jesaja, die zei dat de vrede zal komen en over Johannes die vertelde over een nieuw begin.
Deze zondag lezen we uit de brief van Jakobus, die schrijft: “ Heb geduld tot de Heer komt.” En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden. De projectverbeelding bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Deze zondag wordt het derde puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voorin de kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.
 
Rainbow
Rainbow is de duif van Kerk in Actie. Zij vliegt mee met het adventsproject van de kindernevendienst. Rainbow komt uit Wonderland, een land waar het leven goed is. Ze is op zoek naar plekken op de wereld waar het net zo mooi is als in Wonderland. Daar vertelt ze de kinderen over. De vriendjes van Rainbow zitten op verschillende plekken in de kerk.  Dat zijn de duivenspaarpotten in de kerk. De kinderen ( maar u mag natuurlijk helpen ) mogen hier een zakcentje indoen om zo mee te helpen met het diaconaat project in Pakistan, waar Rainbow de duif in de dienst nog meer aandacht aan zal besteden.
Kinderen die een spaarpot thuis hebben…… graag deze zondag weer inleveren, zodat ook andere gezinnen met kinderen de spaarpotduif een weekje thuis mogen verzorgen ( en voeren met zaadjes en geld )

Hallo, daar ben ik weer, de vredesduif van kids in Actie. Waar ben ik nu terecht gekomen? Waar praten jullie over? Ik kom uit het Wonderland… Je weet wel, dat land waar iedereen gelukkig is en elkaar helpt.  Wat zie ik nu? Een zandloper? Hebben jullie haast of zo? Of moeten jullie juist geduld hebben? Waar praten jullie over?   In het kort de uitleg van de dominee over het hoe en waarom van de zandloper.  Wachten? Maar daar heb ik ook een verhaal over. Jullie weten dat ik een trekvogel ben en dat ik overwinter in warme landen. Zo vloog ik over Turkije en Iran naar Pakistan, een land in het werelddeel Azië. In Pakistan is vaak oorlog en armoede. Er zijn verschillende geloven en daar maken ze vaak ruzie over. Maar wat ik zag maakte mij blij. Ik mocht op een jonge jongen passen. Zijn moeder ging naar een bijeenkomst met andere ouders over hun gehandicapte kinderen. Ze leren daar hoe ze om moeten gaan met hun gehandicapte kinderen. Een juffrouw vertelde dat de kinderen ook welkom zijn op school. Dat ze de leerkrachten een cursus aanboden hoe zij het beste om konden gaan met de kinderen die een handicap hebben. Net als bij ons.. weer samen naar school. Alle kinderen ! Toen de jongen de volgende dag wakker werd vertelde zijn moeder het goede nieuws en de jongen was ontzettend blij. Nu hoefde hij niet meer de hele dag thuis te blijven, maar hij mocht naar school, leren schrijven en rekenen en zo een nieuwe toekomst opbouwen.  De jongen was blij… hij hoefde niet langer te wachten. Hij mocht naar school.
 
Liturgische Bloemschikking:
Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.
 
Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
Gods rijk breekt door het donker
 
Goede God, versterk
 
Collecte
Diaconaal Quotum. Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor ondersteuning van hulpbehoevenden, te ontzien is voor 2016 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we ruimhartig geven voor deze collecte, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).
 
Kerstwijkavond 2016
Dinsdagavond 20 December vanaf 19.30 uur komen we bij elkaar in de foyer van de Pnielkerk voor koffie of thee. We nodigen u allen van harte uit voor deze kerstavond; neem gerust iemand van buiten de kerk mee. U geeft zich hiervoor op door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of een van de ouderlingen. De avond wordt verzorgd door de pastoraatsgroep (ouderlingen en dominee). Om 20.00 uur beginnen we met lezen, zingen, en gedichten. Plusminus 20.45 houden we pauze voor een drankje en hapjes. Om 21.15 uur zal Marco Montagne o.a. een kerstverhaal vertellen. We hopen op een fijne en vrolijke samenkomst.     jullie pastoraatsgroep
Opgavestrook voor 20 December 2016:
 
Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Aantal personen:  _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Adres:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Tel. nr.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
O  Wil opgehaald worden.
      (zo ja, cirkeltje zwart maken)
O  Kan  __  personen meenemen.
     (zo ja, cirkeltje zwart maken en aantal invullen)
 
Adventsmeditaties in de dagkapel
In de dagkapel van de Elisakapel zijn ook dit jaar weer adventsmeditaties. Thema voor deze meditaties is: “Wie is de Komende?”. Wie is de Komende in mijn leven, in de wereld, in ons midden. De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. Met teksten, muziek en stiltemeditatie bereiden wij ons voor de komende geboorte van het Christuskind in onze wereld. 14 en 21 dec. van 19.00 - 19.30 uur Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo
 
Lichtjestocht in het Beeklustpark.
De Pnielkerk gaat dit jaar meedoen met de organisatie van de lichtjestocht in het Beeklustpark. De lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal. Op kerstavond zal het Beeklustpark veranderen in een wereld die lijkt op die van ongeveer 2000 jaar geleden. De bezoekers zien duizenden kaarsjes branden en lopen langs kersttafereeltjes en muziekkoren. Het is een prachtig project dat verbondenheid geeft in Almelo. De Pnielkerk gaat financieel een bijdrage leveren, maar ook willen wij vragen of er mensen zijn die mee willen werken aan dit evenement. Er zijn figuranten nodig bij de diverse taferelen, mensen die helpen bij de catering, mensen die kaarsjes willen aansteken, muzikanten en helpers bij het aankleden van de diverse toneelspelers. Achter in de kerk liggen de inschrijfformulieren. Helpt u ( help jij ) ook mee? De inschrijfformulieren mag u bij de kerkenraadsleden inleveren of bij de gastvrouw.
Er zijn al heel wat glazen potten verzameld , maar de organisatie kan nog veel meer grote glazen potten gebruiken. Spaart u nog even mee? U mag ze ook bij de Pnielkerk inleveren.
 
Beste mensen
De vrienden gaan weer een Kerstfair houden en wel op 14 december vanaf 16.00 uur. We gaan weer mooie zelf gemaakte artikelen verkopen en willen ook weer een leuke verloting houden, daar zijn natuurlijk prijsjes aan verbonden. Mocht u nog een prijsje willen doneren, wat wij zeer op prijs stellen komen wij die graag bij u ophalen. Wij hopen u te begroeten op onze gezellige Kerstfair waar ook voor de inwendige
mens van alles te eten is ,waaronder snert en oliebollen en rasolles. Het word vast weer een succes en hopen op de komst van U allen. Voor de prijsjes kunt U mij bellen en kom ze graag bij U ophalen. U mag ze natuurlijk ook bij mij brengen, alvast bedankt.
Fenny Manenschijn ,de Ara tel. 823475
   
WENSBOOM
Wij als jeugd geven u als kerkbezoeker de komende zondagen de mogelijkheid om een kerstbal te vullen met een kerstwens. In de foyer staat een statafel met daarbij een aantal tieners waar u uw kerstwens kunt opschrijven op een kaartje en deze kaartjes worden in een plastic kerstballen gedaan. De ballen worden verzameld in een mand en op kerstavond zal er in de foyer een boom staan met daarin de ballen. Na de dienst op eerste kerstdag krijgt iedereen een kerstbal mee met daarin een wens. Vorige week is al door veel bezoekers van de dienst gebruik gemaakt van dit aanbod. Uiteraard hopen wij dat er een boom komt te staan die vol hangt met de ballen.
Met vriendelijke groet van de Tienerkerk.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.