PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 15 januari 2017 Zondagsbrief 15 januari 2017
Deze week in de zondagsbrief o.a. een in memoriam over pastor Johan Strijtveen.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Roel Steen, Jacqueline Meupelenberg, Dries Kromkamp, Evelien van Rijswijk
Uitdeler zondagsbrief: Evert-Jan Snoeijer
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Kinderoppas: Paulien Lantink
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Zondag voor de eenheid van de kerken.
Dienst samen met de Elisakerk en het Leger des Heils
10.00 uur in de Pniëlkerk
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
Simon van de Broek, De Nachtuil.
 
Zondag 22 januari gaat voor Mw. Willems
 
In memoriam pastor Johan Strijtveen
Deze week overleed geheel onverwacht pastor Johan Strijtveen. Hij maakte deel uit van de kloostergemeenschap van de Karmel aan de Rembrandtlaan. Voor de relatie tussen pastor Strijtveen en de Pniëlkerk moeten we ruim dertig jaar teruggaan. De gemeenten die toen samenkwamen in de Pniëlkerk en in de Exoduskapel waren bezig een oecumenische relatie op te bouwen met elkaar en met de toenmalige Willibrordparochie. Dat eerste begin werd uitgebouwd toen de Willibrordkerk twee pastores kreeg, pastor Bruggeman en pastor Strijtveen. De laatste was het meest intensief bij dat proces betrokken. Er is in die tijd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om de kerk in de wijk Windmolenbroek een eigen plaats te geven; heel kort bestond toen het Infopunt Windmolenbroek. Een ander aspect van samenwer-king  was het contact met enkele kerken in Preston. Die projecten was geen lang leven beschoren maar ze droegen wel bij tot het versterken van de verbonden-heid tussen de kerkelijke gemeenschappen in deze wijk. Bij die oecumenische activiteiten  was pastor Strijtveen open, nuchter en praktisch betrokken. Dat geldt natuurlijk ook voor de samenwerking rondom de oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid van de christenen en op de Willibrordzondag en bij huwelijks- en doopdiensten. Zijn gevoel voor humor en zijn vermogen om te relativeren waren steeds waardevolle elementen.
Zijn heengaan zal sterk gevoeld worden in de Karmelgemeenschap en in de kring van zijn familie. In geloof weten we ons met hen verbonden nu ook hij is “ingegaan in het land”; zo omschrijft het blad van de Nederlandse Karmelgemeenschap het overlijden van iemand uit hun midden.
 
Collectes op 15 januari 2017.
Normaal zijn in een avondmaalsdienst drie collectes:
1 diaconale collecte, 1 avondmaalscollecte en 1 collecte voor het eigen wijkwerk, Deze zondag zullen er twee collectes zijn. De avondmaalscollecte is voor het project van de ZWO en zal zelfstandig worden gecollecteerd. De diaconale collecte en de collecte voor het eigen wijkwerk zal worden gecombineerd in één collecte die na de dienst in tweeën zal worden gedeeld. Dus s.v.p in de gecombineerde collecte extra doneren zodat niemand tekort komt. Bij voorbaat dank.
 
Collecte
Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische thema’s, bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en avondmaal. Rond dit thema zijn materialen ontwikkeld voor gebruik in plaatselijke gemeenten. Daarnaast is de Raad actief bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. In 2016 startte de Raad een campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze collecte maakt u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede mogelijk.
 
Autodienst:
Met ingang van 1 januari 2017 is Simon van den Broek gestopt als coördinator van de autodienst van de Pnièlkerk. Dit is overgenomen door
Jan Keizer, De Emoe , 7609 HJ Almelo
Tel: 0546-851415
 
Cursus Scopus
Ook in 2017 verzorgt de missionaire werkgroep weer een cursus van SCOPUS onder leiding van Anja van Maanen. Thema is: Bronnen van leven. Wat is de bron van jouw leven? Ga op zoek naar Bijbelverhalen en ontmoet mensen die ernaar verlangen aangeraakt te worden. Verbonden te zijn met de bron van het leven; met God. Kun je bij die bron komen en hoe dan? Beleef mee en stap in het verhaal!
Wanneer: Donderdagavonden 26 januari en 2, 9 en 16 februari.
Waar: Kerkgebouw NOACH, (wijkcentrum) Binnenhof 53, Almelo. 20.00 u. – 21.45 u.
Kosten 4 avonden: € 16,-
Opgave: Catherinus Elsinga; mail(tel. 673395)
 
Cursus INSJALLAH
Als Protestantse Gemeente Almelo proberen we te begrijpen wat moslims beweegt, goede contacten met hen te onderhouden en open te staan voor de mogelijkheid het evangelie met hen te delen. Dat gaat niet vanzelf, maar hier en daar zijn er wel goede persoonlijke relaties of contacten via bijvoorbeeld vrouwenwerk of het AZC. De cursus INSJALLAH kan helpen op een goede manier aan deze contacten vorm te geven. Waar: De cursus wordt gegeven op 6 woensdagavonden: 1 en 15 februari, 1, 15, 22 en 29 maart in de Geref. Kerk vrijgemaakt aan de Bellavistastraat 26.
De kosten bedragen € 60,- pp of € 90,- voor een echtpaar.
Opgave kan via ds. Catherinus Elsinga ( mail) of rechtstreeks bij st. evangelie en moslims ( de site is: www.evangelie-moslims.nl ).

Ik weet wie je bent
Niemand weet nog wie Jezus is. Hij heeft nog geen wonderen gedaan, geen zieke mensen genezen, geen verhalen verteld. Alleen zijn moeder weet het wel. Dat blijkt in dit bekende verhaal van de bruiloft in Kana.
 
 
terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.