PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 26 mei 2019 Zondagsbrief 26 mei 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over de diensten op Hemelvaartsochtend en Pinksteren.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Jacqueline Meupelenberg, Theo Lantink
Uitdeler zondagsbrief: Andre Kieftenbelt en Jacqueline Meupelenberg
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Jeugdkerk: -
Leiding: -

Bloemen gaan met de hartelijke felicitaties vanuit onze gemeente  naar dhr. en mevr. ter Veen.
Kroonjarigen:
Juni 2019
Mevr. L. Busscher – Steenkamp
Titus Brandsmahof  26 juni    85 jaar
Juli 2019
Mevr. H.J. Wold
Leemhorst  1 juli     80 jaar

Mevr. A.W. Polman
Rombout Verhulstlaan     7 juli        85 jaar

Mevr. H.H. Meijer – Wienen
Cath. V. Renneslaan    13 juli          91 jaar

Dhr J. ten Napel
Cath.v.Renneslaan     28 juli              80 jaar

Bij de dienst van vandaag
We vieren vandaag de doop van Luca, zoon voor Mirna en Gert-Jan Groote. Uiteraard is er na afloop alle gelegenheid de doopouders te ontmoeten en geluk te wensen. En verder – maar dat kunt u niet missen als u in de kerk bent – zijn we blij dat ‘ons’ gospelkoor Onderweg ons vanmorgen muzikaal verwent en op sleeptouw neemt! Een goede en inspirerende dienst gewenst!

Bij de pinksterdienst
Nora Yousif Esho en Ayad Al Isauri, zij zitten regelmatig ergens op één van de achterste rijen, hebben gevraagd om de zegen van God over hun relatie. De datum die allen het beste uit kwam was met Pinksteren, 9 juni a.s.; en eigenlijk is dat prachtig. Juist op de dag dat we vieren dat Gods liefde al onze grenzen overschrijdt, dat we dan de liefde van mensen die van verre kwamen hier in ons midden mogen vieren en zegenen!

Collecte, Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt ook dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Hemelvaartsdag, GZB + IZB (50/50)
De opbrengst voor deze diaconie-collecte wordt op fifty/fifty basis verdeeld tussen de Gereformeerde Bond binnen de PKN en de I.Z.B. Ook missionair werk in Almelo wordt bijvoorbeeld vanuit het I.Z.B. ondersteund.

Hemelvaartsochtend
Donderdagmorgen 30 Mei 2019 heel vroeg om 9.00 uur is er een gezamenlijke viering in de Pnielkerk met Ds. Sape Visser als voorganger. We gaan de Hemelvaart van Jezus gedenken en ook mooie liederen zingen. Sinds een aantal jaren doen wij dit als Pnielgemeente samen met de gemeente van de Grote kerk, maar natuurlijk zijn alle Almeloërs van harte welkom. Na afloop is er koffie of thee en een drankje en een hapje om elkaar beter te leren kennen als PGA buurgemeentes en noaber kerken. Dus zet je wekker op tijd en doe mee. Vorig jaar vierden we het samen in de Grote kerk waar veel broeders en zusters uit de Pnielkerk ook bij waren, inspirerend en na afloop heel gezellig. Van harte welkom,
namens de missionaire werkgroepen

Beste gemeente leden,
Wij hebben in alle dankbaarheid een gift mogen ontvangen van  €275,00.
Deze gift is bestemd voor een te houden broodmaaltijd en de Start zondag. Langs deze weg willen wij de gulle gevers hartelijk bedanken voor deze gulle gift.
Namens de wijkkerkenraad, Henk Hoornweg

Geachte Gemeente leden,
Zoals u misschien al weet kerken wij deze zomer om en om met de Grote Kerk. Het gaat om de volgende data in de Grote Kerk:
Zondag:28 juli 2019,  aanvang 10.00 uur ds. Marco Montagne
Zondag: 11 augustus, aanvang 10.00 uur ds. P. Endendijk
Zondag: 25 augustus, aanvang 10.00 uur ds. Marco Montagne
Zet deze data al vast in u agenda.
Met vriendelijke groet, Henk Hoornweg
Het rooster van de kerkdiensten vindt u op: http://www.pga-pniel.nl/rooster

Antwoord van Pniëlwijkgemeente aan Algemene Kerkenraad
Uw wijkkerkenraad heeft afgelopen woensdagavond intensief in een goede sfeer overlegt over de toekomst van de PGA. Het antwoord dat we daar geformuleerd hebben op de vragen van de AK staat vanaf morgen op de website zodat u kunt zien wat we gedestilleerd hebben uit de beide wijkavonden en uit ons eigen overleg. Mocht u niet on-line zijn dan zal er gezorgd worden voor een aantal papieren exemplaren die vanaf volgende week in de kerk verkrijgbaar zijn!

Geloof in vrede
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen! 


 
terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.