PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 17 juli 2016 Zondagsbrief 17 juli 2016
De laatste zondagsbrief van dit seizoen. Deze week in de zondagsbrief verschillende mededelingen van mensen uit onze kerk.

Voorganger:
Ds. Mels
Ouderling: Theo Kootstra
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Henk van Triest, Dries Kromkamp, Bert Steenkamp, Roel Steen
Uitdeler zondagsbrief: Silvia Steenkamp en Jerry v/d Bos
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: -
Kinderoppas: Ada Hoornweg en Ella Wanschers
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Mensen in de kerk: Op vrijdag, 8 juli is Jan Lamsma op de leeftijd van 78 jaar overleden. Hij woonde met zijn vrouw op Vogelweide. Jan is geboren op een boerderij in Appelscha. Het overlijden van zijn broer en zus tekende het verdere verloop van zijn leven. Na verloop van tijd leerde hij Aukje Reitsma kennen, ze traden in het huwelijk en verhuisden van Friesland naar Twente. Jan vond werk bij Nijverdal ten Cate. Samen kregen ze twee kinderen Silvia en Eric. Na zijn pensionering heeft Jan veel vrijwilligerswerk gedaan. Naast veel plezier met kleindochter Imke, kende hij ook intens verdriet na het overlijden van zijn twee kleinkinderen Mark en Carmen. Wat een pijn en een verdriet! Het geloof in God was belangrijk voor hem. Het gaf hem vertrouwen. In de herdenkingsdienst die plaats vond op 13 juli in de aula van uitvaartcentrum Vredehof hebben we psalm 23 gelezen. Een prachtige natuurpsalm die getuigt van kwetsbaarheid en het vertrouwen in God die als een Herder nabij wil zijn. De Herder die zorgt en leidt op bergen en in dalen in voor- en tegenspoed. Ook hebben we troost gezocht in de woorden ‘Mijn genade is u genoeg’ die Jan gesteund hebben tijdens zijn ziekteproces.
Moge de Here God allen troosten die hem missen, in het bijzonder zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkind.
Ds. Rienke Vedders - Dekker
cleardotBloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar Mw. Ruiter Bornsestraat
Zij verblijft in het ziekenhuis ZGT, 4 zuid, kamer 61.
 
Collecte
17 juli, Het jeugdwerk in de plaatselijke kerken is een ‘instelling’ die gericht is op de kindernevendiensten voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar en op de Jeugdkerk van 12 tot 18. Jongeren krijgen hierbij de ruimte om met God en geloof bezig te zijn in hun eigen taal en belevingswereld. Het mag duidelijk zijn dat er voor deze activiteiten geld nodig is. Immers: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Behalve uit de wijkkassen ontvangt het plaatselijk jeugdwerk ook ondersteuning van het College van Diakenen (CvD).
NB. Een overzicht van collecte-doelen wordt ook steeds gepubliceerd in Kwintet, het informatieblad voor de Protestantse Gemeente Almelo. Voor een abonnement kunt U bellen met het Kerkelijk Bureau (tel. 456 744). Een digitaal abonnement kunt U aanvragen bij onder opgave van uw naam en e-mail adres.

 
De HA-collecte is voor het ZWO-project: Moldavië.
Het ontbreken van een Gezondheidscentrum in het dorp Hansca, dat zwaar getroffen is door tuberculose, betekende een groot risico voor de gehele bevolking. De plaatselijke parochie initieerde een project teneinde de Hansca inwoners toegang te laten verkrijgen tot de gezondheidszorg. Het inrichten van het Gezondheidscentrum in Hansca startte in 2013 met de externe renovatie van de locatie aangeboden door de plaatselijke burgemeester. In 2014 was ook de interne renovatie afgesloten, De belangrijkste gezondheidsdiensten die in het zorgcentrum geboden worden zijn eerste hulp in noodgevallen, medische procedures die in het centrum kunnen, medisch onderzoek, medisch advies en ook de preventie van verspreiding van ziektes. Regelmatig bezoeken en controleren van mensen uit de risicogroepen met TBC heeft het aantal nieuwe gevallen teruggedrongen van 4 in 2013 naar 1 in 2014. Het is de moeite waard om te noemen dat veel mensen vrijwillig betrokken waren bij de reconstructiewerkzaamheden. Plaatselijke mensen werden bemoedigd door het initiatief van de parochie en werden actieve leden van de parochiegemeenschap. Namens de ZWO, Ria Nijhuis.
 
24 juli, Diaconale Ondersteuning van wijkwerk.
Elke zondag is steeds één van de collectes bestemd voor de eigen wijk. Daarnaast komt dit jaar op twee zondagen – waaronder vandaag – ook de tweede collecte ten goede aan de eigen wijk. Een goede gelegenheid om de financiën van de eigen wijkkerk extra te ondersteunen! Zaken die hiermee bekostigd worden zijn bijvoorbeeld jeugdwerk, een bloemetje als blijk van meeleven en evangelisatie-initiatieven.
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk. Een avondmaal-collecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).


Op zondag, 24 juli 2016 gaat voor ds M. Montagne
 
Mededelingen
De zb gaat gaat met vakantie en is vandaag voor het laatst, verschijnt dan weer op 28 augustus.
Ineke en Cor Meier zijn tot 1 augustus 2016 niet bereikbaar voor de kostersdiensten.
Deze worden in die periode waargenomen door
Ko Braamse, Tsjaikowskystraat 1, Tel: 0546-819022
 
 

 
Twee zussen in een huis, maar wat een verschil! Marta wordt in beslag genomen door zorgen en bezigheden, Maria laat zich meevoeren door wat Jezus vertelt. Maria heeft ‘het beste deel gekozen’.
 
Het liedje ‘Martha, Martha, leg je bezem neer’ van Elly en Rikkert vertelt het Bijbelverhaal op een leuke manier: Als je een bezem mee neemt, kun je met dit lied het verhaal ook nog uitspelen.
 

Rainbow de duif

Vanaf Pinksteren 2016 kunnen kinderen thuis en in de kerk kennismaken met Rainbow. Dit is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Kind op Zondag. Rainbow vliegt de wereld rond, op zoek naar plaatsen waar mensen gelukkig kunnen zijn. En ze bedenkt samen met de kinderen wat er gedaan kan worden om meer van zulke plaatsen te laten ontstaan.
Bij Kerk in Actie is vanaf 1 mei een boekje en een knuffel verkrijgbaar. Ook krijgt Rainbow dan een eigen website, waarop kinderen kunnen ontdekken wat Rainbow allemaal te vertellen heeft. 
 

 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.