PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 11 september 2016 Zondagsbrief 11 september 2016
Deze week in de zondagsbrief uitgebreide informatie over de startzondag die op 18 september gehouden wordt.

Voorganger: Ds. Mw. Bunjes-v/d Lee
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Jochem Eenkhoorn
Uitdeler zondagsbrief: Anja v/d Worp en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Coby Vos
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Kinderoppas:
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar
Kroonjarigen: Dhr. J. van Drongelen, Wierdensestraat, Mw. J. Schippers-Nijboer, Chopinstraat, Mw. A. Companjen-Teunissen, Andreas Schelfhoutstraat, Mw. V. Bakker-Helmus, De Ibis
 
Collecte
Een interactief spel rond christelijke thema’s,  waaraan jaarlijks bijna 10.000 kinderen en jongeren  meedoen… Is dat mogelijk? Ja! Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het online spel “Sirkelslag”. Sirkelslag is voor honderden jeugdgroepen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Echt een evenement om naar uit te kijken! Even voelen ze de verbinding met andere jongeren uit het hele land die ook bezig zijn met geloven. Uit een recent gehouden enquête bleek dat Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk is. Op reguliere activiteiten komen ze niet of zelden opdagen. Maar voor Sirkelslag zijn ze wel warm te krijgen. Om die reden wordt Sirkelslag hoog gewaardeerd door de plaatselijke jeugdwerkers. Het geeft hen een goed  middel in handen om kinderen en jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk en hen te blijven betrekken bij kerk en geloof. JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken blijven bij de kerk. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
 
Kerkrentmeesters: In de begroting 2016 van de Pniëlkerk is voor de instandhouding Pniëlwijkgemeente (eindcollecte) een bedrag van 
6.000 euro opgenomen. In de periode t/m juni heeft deze eindcollecte 3450.60 euro opgebracht. In de maanden juli en augustus bracht deze collecte 1028.23 euro op, zodat de teller nu staat op 4478.83 euro.

Zondag, 18 september gaat voor Ds. Marco Montagne
 
Doe mee als vrijwilliger
Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelen we voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Jij kunt meehelpen. Wie zoeken we?
Diverse vrijwilligers die tijdens de actieweek een paar uur meehelpen. Wat kun je doen?
  • Klanten welkom heten en uitleg geven over de actie.
  • De klanten een boodschappenlijstje meegeven.
  • Goederen in ontvangst nemen.
  • De gever bedanken.
Wil jij samen met andere vrijwilligers,families in schrijnende omstandigheden,helpen met een voedselpakket? Geef je dan nu op.Bovenkant formulier Opgaveformulier vrijwilliger Dorcas Voedselactie achter in de kerk bij de uitgang.
We hebben u / jou nodig.
Namens de diaconie, Ben Hemstede 0546 642891
 
Startzondag 18 september
Geïnspireerd door het landelijk thema ” Deel je Leven” , heeft de voorbereidingscommissie samen met dominee Marco Montagne een leuk programma voorbereid. De hoofdlezing voor deze zondag komt uit Genesis 25 waarin verteld wordt over Jakob en Esau. Het is nu niet direct een voorbeeld-verhaal: Esau die zich zo door zijn lege maag laat leiden dat hij immateriële waarden als wie ben je, op het spel zet voor een bord eten; en Jakob die misbruik maakt van de kwetsbaarheid van de ander om diezelfde immateriële waarde via sjacheren zich eigen te maken… Bijbelverhalen zijn soms vooral een pijnlijke lachspiegel waarin we onszelf in onze kleinheid uitvergroot terug kunnen zien. In de voorbereidings-groep zette dit verhaal ons wel direct op het spoor om in de startdienst te vieren, tastbaar en zichtbaar te maken en zelfs te gaan proeven van ‘je leven delen’. De clou ga ik hier nog niet verraden – laat u aangenaam verrassen. Door een ongelukkig toeval zijn de tieners er niet lijfelijk bij omdat zij hun startweekend op 17/18 september in het klooster in Huissen doorbrengen. Toch zullen zij ons laten delen in hun leven, denken en geloven via een digitaal lijntje!!! We hopen wel dat er veel jongere jeugd aanwezig zal zijn in de kerk, want de dominee kan wel wat hulp gebruiken dit keer.
Ook in de kindernevendienst wordt gepraat over Jacob, de man die het niet zo nauw neemt met de waarheid en over Esau die alles over heeft voor een bord met eten. Het koor Onderweg zal voor en met ons zingen en dit vinden wij heel gezellig bij deze feestelijke dienst. Houdt u er rekening mee dat de dienst iets langer duurt dan normaal?
We zien jong en oud graag op 18 september …. onze startzondag!
 
KIKA
Iedereen heeft van KIKA gehoord, ook de jeugd van de Pnielkerk. De Jeugd is /gaat op kamp maar voor en met een goed doel . zoveel mogelijk geld ophalen voor KIKA. Als de jeugd op kamp is denken wij mensen aan hen door hun goed ludieke te ondersteunen. Tijdens de collecte van 18 september zullen zij hun doel en daad aan u laten zien.
Ondersteun hen met een gift voor het goede doel. Zij doen een daad voor kika. Ik hoop dat u vrijgul zult geven dan zal ds Montagne er over preken die zondag,
Cor Meijer. Erik Stokkers.
 
Praktisch hulp
Een diaken is voor een Kroatisch gezin met drie kinderen van 6,4 en 1,5 jaar op zoek naar vervoersmiddelen. Voor de vader en moeder een stevige fiets waar ook kinderzitjes op kunnen, voor het jongetje van 6 een fietsje en voor het kindje van 1,5 een buggy. Het meisje kan nog vervoerd worden op de fiets van de ouders.
Meer info: Kerkelijk Bureau, tel. 456744
 
Op zoek
Jezus gaat op zoek. Niet naar schapen of muntstukken, maar naar mensen! Hij zoekt de mensen op die uit beeld zijn geraakt, die misschien ook niet meer zo goed weten waar ze zijn. Die mensen brengt hij terug bij God.
Beste leden van de Pniëlgemeente  Almelo
Dank aan allen die al hebben gereageerd op onze  onderstaand oproep in de zondagsbrieven van j.l. april/mei . We zijn aardig op weg ,maar helaas we zijn er nog lang niet helemaal!! Daarom deze oproep  aan allen die onderstaande strook nog niet hebben ingevuld en ingeleverd. Doe dit  a.u.b. alsnog? Alvast heel veel dank voor uw medewerking.
Zoals misschien wel  bij U bekend zijn onze gegevens vastgelegd in het:
 Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP).
Dit systeem is er om het werk( b.v. pastoraat en predikant ) in de  plaatselijke gemeente te ondersteunen. Inmiddels werken we  een aantal jaren met dit systeem. Helaas moeten we constateren dat er bij een groot aantal leden belangrijke informatie ontbreekt  zoals: telefoonnummer,  e-mailadres ( indien voorhanden)  en  de huwelijksdatum.
Wij willen in toekomst graag werken met een up to date lrp-systeem. Wij vragen Uw medewerking door onderstaande strook volledig in te vullen en af te geven aan één van onze ouderlingen
U kunt de gegevens ook per  e-mail  sturen aan:
H. van Es  e-mailadres: mail
Naam : -----------------------------------------------                                                                                                                                                                                         Adres : -----------------------------------------------
Telefoon /mobiel:   _________________________                                       E-mail adres           : _________________________                                   Huwelijksdatum   : _________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.