PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 25 september 2016 Zondagsbrief 25 september 2016
Deze week in de zondagsbrief een oproep van de ZWO-commissie en informatie over het programma van Kerkenpad 2016.

Voorganger: Ds. van Houwelingen
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Roel Steen, Rits v/d Woude
Uitdeler zondagsbrief: Aart Koot en Roel Steen
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Hans Hoogeveen
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding: Allen
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: Cathalijne v/d Worp
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Mensen in de kerk:
Beste mensen, Langs deze weg weer een update. Zoals jullie misschien al weten is Wim opgenomen in een verpleeghuis te Kampen. Vanwege de onbekendheid van zijn aandoening was het moeilijk om passende zorg te vinden. Helaas was dit in Almelo niet mogelijk en was er weinig tot niets bespreekbaar. In Kampen vonden we dit wel. Al is er veel verdriet en is de afstand er, dit alles weegt niet op tegen de goede zorg die er nu is. Dat geeft veel rust voor mij en de kinderen. Het zijn jaren van zoeken en onmacht geweest. Mentaal gaat het goed met Wim. Fysiek gaat het achteruit wat gezien het progressieve karakter van MSA- C  te verwachten is. Dit is voor hem heel moeilijk te accepteren. Wim vindt het fijn om betrokken te blijven bij onze wijkgemeente en is blij  met alle kaarten welke hij ontvangt. Zoveel medeleven stemt hem dankbaar. Velen vragen naar het adres van Wim. Bij deze: Verpleeghuis Myosotis
Afdeling Nieuwe Markt 4 kamer 3 Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB Kampen.
Zelf probeer ik mijn weg te vinden. Met de gedachte dat ik deel uit mag maken van een meelevende gemeente maakt, dat ik mij minder eenzaam voel en geeft mij kracht om verder te gaan hoe verdrietig het ook is. Vorige week hebben we verhalen gehoord over hoe je God in je leven kunt ervaren. Ook ik mag ervaren dat ik er niet alleen voor sta.
Helaas zal ik wat minder in de kerk zijn op zondag omdat ik ook regel matig naar Kampen ben. Hartelijke groet aan u allen mede namens Wim.
Truus Lintmeijer
Bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar Jan Oldenampsen
Kroonjarigen: Dhr. G. Entjes, Titus Brandsmahof, Mw. M. Gorel-Nus, Groene Bruglaan.
 
Collecte
Het doel van deze diaconie-collecte betreft het nieuwe kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark (voorheen het Roosevelthuis). Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in deze huizen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef wat u kunt!
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk.
Een avondmaal-collecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).
 
Zondag, 2 oktober gaat voor Ds. Marco Montagne. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Tevens is het bevestiging c.q. afscheid ambtsdragers.
Aftredend als ambtsdrager zijn:
Gerard Beunk,
Theo Kootstra,
Henk van Triest
Zij allen hebben te kennen gegeven te willen stoppen als ambtsdrager.
Tevens is aftredend:
Henk van Es.
Hij heeft te kennen gegeven dat hij nog een periode door wil gaan als ouderling. Wanneer geen wettige bezwaren tegen zijn herbenoeming worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 2 oktober.
 
Beste leden van de Pniëlgemeente  Almelo
Dank aan allen die al hebben gereageerd op onze  onderstaand oproep in de zondagsbrieven van j.l. april/mei . We zijn aardig op weg, maar helaas we zijn er nog lang niet helemaal!! Daarom deze oproep  aan allen die onderstaande strook nog niet hebben ingevuld en ingeleverd. Doe dit  a.u.b. alsnog? Alvast heel veel dank voor uw medewerking.
Zoals misschien wel  bij U bekend zijn onze gegevens vastgelegd in het:
Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP). Dit systeem is er om het werk ( b.v. pastoraat en predikant ) in de  plaatselijke gemeente te ondersteunen. Inmiddels werken we  een aantal jaren met dit systeem. Helaas moeten we constateren dat er bij een groot aantal leden belangrijke informatie ontbreekt  zoals: telefoonnummer,  e-mailadres ( indien voorhanden)  en  de huwelijksdatum.
Wij willen in toekomst graag werken met een up to date lrp-systeem. Wij vragen Uw medewerking door onderstaande strook volledig in te vullen en af te geven aan één van onze ouderlingen
U kunt de gegevens ook per  e-mail  sturen aan:
H. van Es  e-mailadres: mail
Naam :  
Adres :                                                                                                               

Telefoon /mobiel :                                      
E-mail adres :                                  
Huwelijksdatum   : 

 
Kerkenpad 22 oktober
Zaterdag 22 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we  weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Kampen om daar 2 kerken te gaan bezoeken. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Kampen om de “Regenboog” of de “Nieuwe kerk”  te gaan bezoeken. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in “De Stadsherberg”. Na de lunch gaan we de “Buitenkerk” of “Onze Lieve Vrouwe kerk”. bezoeken. Ook hier krijgen we een rondleiding.Dit alles is op loopafstand van elkaar. De dag hopen we gezellig af te sluiten met een kop koffie/thee. We hopen om ongeveer 18.00 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p. U kunt zich hiervoor opgeven tot 19 oktober, door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of bij één van de Wijkactiefleden: Anja v/d Worp tel: 864225, Fenny Manenschijn tel: 823475, Aart Koot tel: 817419. Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Adres:……………………………………………
Tel:……………………………
 
Wij zoeken…
… een nieuwe voorzitter. Wij, dat zijn de leden van de ZWO-commissie. Onze huidige voorzitter, dhr. Jan Jansen, is al sinds begin 2001 lid van de ZWO, waarvan bijna 13 jaar als voorzitter. Nu heeft hij te kennen gegeven dat hij wil stoppen. We vinden het jammer, maar we begrijpen en respecteren zijn keuze. Onder de noemer van ZWO worden drie zaken als het ware in één adem genoemd: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.' Wel van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden’. Vandaar die korte aanduiding ZWO.
Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Barmhartigheid en noodhulp zijn hierbij centrale begrippen. Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. Bewustwording en gerechtigheid zijn hierbij centrale begrippen. De belangrijkste taak van de ZWO is om de gemeenteleden "ZWO bewust" te maken
(door bijv. informatie via Kwintet en zondagsbrieven, lokale media en de jaarlijkse ZWO-dienst).
Verder willen we het werk van Kerk in Actie mogelijk maken (verkoop van zendingskalenders, het adopteren van een project, geldwerving). Kerk in Actie weet zich geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Of we veel of weinig kunnen delen is niet belangrijk. We vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen.
U begrijpt dat dit werk door moet gaan. Daarom moet er een nieuwe voorzitter komen, die ons en de gemeente kan inspireren. Is het iets voor u? Belt u mij!!! Twijfelt u? Bel mij ook!!!  Ik wil graag meer uitleg geven. Of neem contact op met de ZWO-vertegenwoordiger in uw wijk.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.
Tel. 810928.
 
God gaat met je mee
Jakob is weg. Weg van huis, maar niet weg van God. Want God laat zich zien als Jakob op de vlucht is. In een droom ziet hij een ladder. Daarop gaan engelen van beneden naar boven. Misschien omdat ze mensen de weg naar God willen wijzen
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.