PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 18 december 2016 Zondagsbrief 18 december 2016
Deze week in de zondagsbrief informatie over de "wensboom" van onze jeugd, adventsmeditaties in de dagkapel van de Elisakerk en de Kerstwijkavond 2016.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Herman Veltman
Uitdeler zondagsbrief: Silvia Steenkamp en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Coby Vos
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding: Petra Groothuis, Lolke-Jan Lolkema,
Theo Lantink
Kindernevendienst: Paulien Lantink
Kinderoppas: Cathalijne v/d Worp
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
Mw.. Ruiter – Looms, Titus Brandsmahof.
Mensen in de kerk: Op maandag 12 december 2016 is op de leeftijd van 61 jaar overleden:
André Keizer, Händelstraat 6 te Almelo.
 
Zondag 25 december, 1e kerstdag, gaat voor Ds. Marco Montagne
 
Maak het mee!
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.

 
En jij maakt het mee.
 
Project voor Advent en kerst van de kindernevendienst.
In de adventstijd leven we van de verwachting. Drie van de vier Bijbelse figuren hebben daarover verteld. We hebben gelezen uit Jesaja, die zei dat de vrede zal komen en over Johannes die vertelde over een nieuw begin. Jakobus schreef:: “ Heb geduld tot de Heer komt.”
En nu ….. op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden. De projectverbeelding bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Deze zondag wordt het vierde puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voorin de kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

Liturgische Bloemschikking:
Op deze vierde adventzondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt, dit wordt verbeeld door gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we wat dat verbeeld.
 
Dromen  van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop waar hopeloosheid
de dag kleurt
 
Goed God
versterk in ons de droom
van liefde die de wereld omkeert
 
Collecte
Voor dit doel wordt in 2016 een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Ondanks dat het beter gaat met de economie blijft ondersteuningen helaas nog steeds een belangrijk doel! In verband hiermee werd onlangs via de media gemeld dat de kerken in Nederland vorig jaar 44 duizend keer een hulpverzoek hebben gekregen en dat er 36 miljoen euro aan hulpverlening is besteed!
 
OPROEP. Tussen de wal en het schip ….
In ons land zijn er duizenden vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen omdat het land van herkomst niet meewerkt met terugkeer. Ook in een stad als Almelo komt dit voor! Deze mensen zijn daarbij geheel afhankelijk van hulpverleners.
Een aantal gezinnen vanuit de Protestantse Gemeente Almelo hebben zich het lot aangetrokken van een vader en dochter uit Georgië. De moeder van het gezin is hier overleden. Deze vluchtelingen hebben een zeer bescheiden onderkomen waarvoor huur moet worden opgebracht plus kosten voor eten en drinken. Met de winter op komst komen daar ook stookkosten bij! Ondertussen wordt getracht via externe contacten een definitieve oplossing te vinden. Dit is echter een moeizaam proces dat veel tijd kost.
Bij wijze van ondersteuning heeft het College van Diakenen (CvD) toegezegd financieel te willen helpen. Daarnaast worden giften (maandelijks of eenmalig) van individuele kerkleden zeer op prijs gesteld.
Hiertoe heeft het CvD haar bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo ter beschikking gesteld onder vermelding van projectnummer 84262.
Namens het CvD, Henk Nijhuis, secr.
 
Adventsmeditaties in de dagkapel
In de dagkapel van de Elisakapel zijn ook dit jaar weer adventsmeditaties. Thema voor deze meditaties is: “Wie is de Komende?”. Wie is de Komende in mijn leven, in de wereld, in ons midden. De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. Met teksten, muziek en stiltemeditatie bereiden wij ons voor de komende geboorte van het Christuskind in onze wereld. 21 dec. van 19.00 - 19.30 uur Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo
 
Lichtjestocht in het Beeklustpark.
De Pnielkerk gaat dit jaar meedoen met de organisatie van de lichtjestocht in het Beeklustpark. De lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal. Op kerstavond zal het Beeklustpark veranderen in een wereld die lijkt op die van ongeveer 2000 jaar geleden. De bezoekers zien duizenden kaarsjes branden en lopen langs kersttafereeltjes en muziekkoren. Het is een prachtig project dat verbondenheid geeft in Almelo. De Pnielkerk gaat financieel een bijdrage leveren, maar ook willen wij vragen of er mensen zijn die mee willen werken aan dit evenement. Er zijn figuranten nodig bij de diverse taferelen, mensen die helpen bij de catering, mensen die kaarsjes willen aansteken, muzikanten en helpers bij het aankleden van de diverse toneelspelers. Achter in de kerk liggen de inschrijfformulieren. Helpt u ( help jij ) ook mee? De inschrijfformulieren mag u bij de kerkenraadsleden inleveren of bij de gastvrouw. Er zijn al heel wat glazen potten verzameld , maar de organisatie kan nog veel meer grote glazen potten gebruiken. Spaart u nog even mee? U mag ze ook bij de Pnielkerk inleveren.
 
WENSBOOM
Wij als jeugd geven u als kerkbezoeker de komende zondagen de mogelijkheid om een kerstbal te vullen met een kerstwens. In de foyer staat een statafel met daarbij een aantal tieners waar u uw kerstwens kunt opschrijven op een kaartje en deze kaartjes worden in een plastic kerstballen gedaan. De ballen worden verzameld in een mand en op kerstavond zal er in de foyer een boom staan met daarin de ballen. Na de dienst op eerste kerstdag krijgt iedereen een kerstbal mee met daarin een wens. Vorige week is al door veel bezoekers van de dienst gebruik gemaakt van dit aanbod. Uiteraard hopen wij dat er een boom komt te staan die vol hangt met de ballen.
Met vriendelijke groet van de Tienerkerk.
 
Kerstwijkavond 2016
Dinsdagavond 20 December vanaf 19.30 uur komen we bij elkaar in de foyer van de Pnielkerk voor koffie of thee. We nodigen u allen van harte uit voor deze kerstavond; neem gerust iemand van buiten de kerk mee. U geeft zich hiervoor op door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of een van de ouderlingen.
De avond wordt verzorgd door de pastoraatsgroep (ouderlingen en dominee). Om 20.00 uur beginnen we met lezen, zingen, en gedichten. Plusminus 20.45 houden we pauze voor een drankje en hapjes. Om 21.15 uur zal Marco Montagne o.a. een kerstverhaal vertellen. We hopen op een fijne en vrolijke samenkomst.     jullie pastoraatsgroep
Opgavestrook voor 20 December 2016:
 
Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Aantal personen:  _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Adres:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Tel. nr.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
O  Wil opgehaald worden.
      (zo ja, cirkeltje zwart maken)
O  Kan  __  personen meenemen.
     (zo ja, cirkeltje zwart maken en aantal invullen)
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.