PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 22 januari 2017 Zondagsbrief 22 januari 2017
Deze week in de zondagsbrief een rectificatie van de autodienst, informatie over "op adem komen bij de psalmen" een avond op 24 januari en info over de zegelactie voor de boodschappenmand.  

Voorganger: Mw. Jeanne Willems
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Rits v/d Woude
Uitdeler zondagsbrief: Silvia Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding: Lolke-Jan Lolkema, Petra Groothuis, Theo Lantink
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas:
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Mensen in de kerk: Bloedneusje
Dat kan zomaar gebeuren. En het heeft 7 weken geduurd voordat ik er van was genezen. Ik vertel dit verhaal omdat met medewerking van gemeenteleden het zo goed is opgelost. Toen ik eerst drie keer in het ziekenhuis belandde en daarna nog in het verpleeghuis t’Nieuwland  heeft zich in de wijk een team gevormd dat mijn vrouw dagelijks vervoerde naar waar ik was. Voor dit lofwaardig streven wil ik op deze wijze de leden van dat team uit onze gemeente en daarbuiten hartelijk bedanken. Ik heb dat zeer gewaardeerd en het voelde als een  “warme deken”. Bovendien bedank ik de gemeente voor de reacties die ik mocht ontvangen en voor de bloemen die ik zondag kreeg in de week van mijn verjaardag. In een woord geweldig! Mijn dank voor dit alles heb ik omgezet in een gift voor de Boodschappenmand.
Simon en Rieke van den Broek.

Broeders en zusters van de Pniëlwijkgemeente,
 
Zoals de meesten van jullie onderhand wel weten zijn wij, Ria en ik,  op 11 januari 2017 verhuisd van Almelo naar Leiden. Dat betekent dat wij afscheid hebben moeten nemen van de Pniëlwijkgemeente. De beslissing om naar Leiden te verhuizen was met name ingegeven door de wens dichter bij onze kinderen en kleinkinderen te wonen. Die wonen namelijk allemaal in Leiden. En in zoverre levert de verhuizing “winst” op. Heel veel winst. Dat hebben we in deze korte tijd al ervaren. Maar er is natuurlijk ook verlies. En dat is de band met de Pniëlwijkgemeente die in zekere zin is doorgesneden. En die band was ons dierbaar. 
De dichteres Vasalis schreef: “Niet het snijden doet zo`n pijn, maar het afgesneden zijn”. Die dichtregel is ook op ons van toepassing, Met name, als het gaat om de Pniëlwijkgemeente,  het tweede deel. 
Wij hebben veel aan de wijkgemeente te danken.  In het kader van het nieuwe beleidsplan was de vraag aan de orde wat de sterke kanten van onze wijkgemeente zijn. Ons vertrek uit Almelo heeft me duidelijk
gemaakt dat één van de sterkste kanten van onze wijkgemeente  was en is de betrokkenheid van de leden van de gemeente op en bij elkaar. En dat ondanks het feit dat er nog wel eens “ruis” op sommige lijnen was. Die  betrokkenheid werd ons nog deze week zichtbaar toen wij van jullie een kaart mochten ontvangen met daarop tientallen goede wensen van evenzovele mensen. Dat we op de één of andere manier een beetje aan het wel en wee van de gemeente hebben mogen bijdragen heeft ons alleen maar rijker gemaakt. En daarvoor zijn we de wijkgemeente dankbaar. Moge Gods zegen de wijkgemeente verder dragen opdat die wijkgemeente tot zegen mag zijn.  
Wilke Ruiter en Ria den Boer.
Louis Armestronglaan 20
2324LH Leiden.
071- 5328883.
     
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
Jeannette Kolkman - Wassink, Titus Brandsmahof.
 
Zondag 29 januari gaat voor Ds. Koos Sluiter
 
Collecte
In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis van het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer mee! Het goede nieuws van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven voor nieuwe generaties.
 
RECTIFICATIE Autodienst:
Dit keer de juiste gegevens.
Met ingang van 1 januari 2017 is Simon van den Broek gestopt als coördinator van de autodienst van de Pnièlkerk. Dit is overgenomen door:
Jan Keizer
De Emoe 38
7609 HG Almelo
Tel:      0546-851416
Email: mail
 
Op adem komen bij de psalmen
Op dinsdagavond 24 januari om 20.00 uur is er hier in de Pniël weer een avond rond een psalm. We lezen op deze avond één psalm en zoeken samen naar raakvlakken met onze eigen levens, proeven waar de psalm misschien nieuw licht op onze ervaringen en geloof kan werpen, komen met elkaar in gesprek over alle vragen die zo opkomen...... komen op adem bij deze psalm, bij elkaar en wie weet ook bij God! Deze avond lezen we (de korte) psalm 130. Bekend om zijn begin ‘uit de diepten’,
maar deze psalm blijft bepaald niet in de diepten steken! Kortom: schuif aan en doe mee!
Begeleiding: ds. Marco Montagne
 
Tijdens de adventsperiode hebben de kinderen van de kindernevendienst zich ingezet om geld op te halen voor gehandicapte kinderen in Pakistan. Langs deze weg willen wij jullie/ u laten weten dat er een leuk geldbedrag is opgehaald voor dit goede doel. Het bedrag van 43 euro en 25 cent is inmiddels overgemaakt naar Kids in Actie.
Allemaal hartelijk bedankt.
 
Zegelactie voor de boodschappenmand
Dag lieve mensen. Momenteel ontvangt u, als u bij de Plus boodschappen doet, zegeltjes voor  boodschap-penpakketten. Zou u willen helpen deze zegeltjes te sparen zodat we deze in kunnen leveren voor pakketten ten ten behoeve van de Boodschap-penmand. Vaak is het  ook zo dat mensen zegeltjes overhouden. Samen vormen ze  misschien ook voldoende voor één of meerdere pakketten. U kunt deze afleveren bij mij of één van de andere diakenen. De actie loopt tot 4 februari.
Jacqueline Meupelenberg
 
De ZWO heeft, met uw hulp, 2 jaar lang een project in Moldavië ondersteund. Dat is nu afgesloten. Het ging om diaconaal werk door kerken in Moldavië. Verschillende kerken hebben daar hun krachten gebundeld. En zo ontstond het Moldovan Christian Aid (MCA) dat  door Kerk in Actie wordt gesteund. Ik heb daar meerdere keren in uw zondagsbrief over geschreven.
Voor 2017 hebben wij gekozen om twee projecten in India te steunen, waar Kerk in Actie zich op verschillende manieren inzet voor kinderen in de knel. Wereldwijd leven miljoenen kinderen in moeilijke omstandigheden. Veel van hen krijgen nauwelijks bescherming van hun gezin, familie of de samenleving. Voor die kinderen willen wij ons nu inzetten. Van concrete oplossingen tot het voorkomen van misstanden, voorlichting en bewustwording. Bij alle projecten speelt actieve lobby voor de rechten van kinderen een rol. Uitgangspunt zijn natuurlijk de Rechten van het Kind, zoals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Samen werken we zo mee aan structurele oplossingen en voorkomen we dat uw hulp alleen op korte termijn werkt. Bestrijding van kinderarbeid staat hierbij centraal. Onderwijs volgen is in Nederland vanzelfsprekend. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. De twee projecten zijn:
India: geen kinderarbeid in de textielindustrie.
India: geen kinderarbeid op het platteland.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.
 
Het is begonnen
Johannes de Doper is gevangen genomen. Maar Jezus van Nazaret trekt de wereld in met precies dezelfde woorden als Johannes. Die woorden trekken mensen aan: een paar vissers laten hun netten in de steek. Van het een op het andere moment weten zij dat de nieuwe tijd begonnen is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.