PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 1 oktober 2017 Zondagsbrief 1 oktober 2017
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de wijkavond die gehouden wordt op dinsdag 17 oktober en informatie over Kerkenpad 2018.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Erik Stokkers, Jochem Eenkhoorn
Uitdeler zondagsbrief: Aart Koot en Erik Stokkers
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: Hanneke Bartels
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de dienst van vandaag
Allereerst verwelkomen we het Almelo’s Christelijk Mannenkoor. Fijn dat dit koor, waarvan een aantal leden ook lid zijn van onze gemeente, weer een keer mee wil werken in de dienst.
De lezingen van vandaag komen uit Filippenzen 2,5-11 en Matteüs 21,23-32. We zingen achtereenvolgens uit de liederen: 283, 303, 990, 456b, 955 en 657.
Een goede dienst gewenst.
 
Wijkavond
Wilt u alvast in uw agenda vastleggen dat er dinsdag 17 oktober een wijkavond gehouden zal worden. Zoals u van ons gewend bent, zal de begroting kort worden toegelicht. Het hart van de avond zal gevormd worden door een voorstel om onze bestuurs- en vergaderstructuur zo te veranderen dat u als gemeente het meer voor het zeggen gaat krijgen. Deze verandering kan uiteraard niet zonder uw inbreng en instemming – van harte aanbevolen dus. En we hebben nog een kunstzinnige uitsmijter in gedachten.
namens de kerkenraad, ds Marco Montagne
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Mw. Baas 
Enige tijd geleden op 13sept.j.l. werd zij met hartritmestoornis opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zij weer thuis waar zij met de nodige extra zorg en aandacht alweer goed vooruit gaat!
 
Collecte Israëlzondag, Kerk & Israël.
Verbondenheid concreet maken: om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat
theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.
 
BOODSCHAPPENMAND
Zoals u ondertussen al een klein beetje gewent bent, laat ik u aan het begin van de maand weten wat er gespaard wordt komende maand bij de Boodschappenmand. Voor de maand oktober vraagt de Bood-schappenmand om broodbeleg, denkt u daarbij aan hagelslag, pindakaas, maar ook leverpastei , kaas  die lang houdbaar is , lang houdbare vleeswaren, enz… Uiteraard mag u ook andere boodschappen inleveren. Namens de diaconie, Jacqueline Meupelenberg
 
Het bekende Vlaarding's Mannenkoor Orpheus zingt in Almelo
Het Vlaarding’s Mannenkoor Orpheus brengt in het weekend van 6 en 7 oktober een bezoek aan Almelo en zal op vrijdagavond een concert verzorgen met het Almelo’s Christelijk Mannenkoor (ACM). Het bezoek van Orpheus is een tegenbezoek aan ACM. In 2015 zijn de leden van ACM, mét hun partners, op bezoek geweest in Vlaardingen. Daar is onder meer een boottocht gemaakt door de enorme Rotterdamse haven. ‘s Avond hebben beide koren in Vlaardingen een prachtig concert gegeven. Op basis van uitwisseling komt Orpheus nu dus naar Almelo. Het concertprogramma van vrijdagavond 6 oktober is heel gevarieerd. Orpheus is een gerenommeerd
mannenkoor en heeft een aantal prachtige en bekende nummers op het programma staan, zoals Landerkennung van Grieg en de Einzugsmarsch (uit de operette Der Zigeunerbaron) van Johann Strauss. Ook ACM laat zich van haar goede kant horen met o.a. Die Himmel rühmen van Beethoven en Thou knowest lord van Henry Purcell. Het concert in de Grote Kerk begint om 20.00 uur (kerk open om 19.30 uur) - Vrije entree.
 
Gospel/praise dienst
Deze wordt gehouden op in de Pnielkerk i.s.m. Gospelkoor Onderweg. Onderweg presenteert dan hun nieuwe project 'Ik ben'. Wie ben ik voor God en wie is God voor mij. Het programma duurt ruim een uur en heeft als uitgangspunt de Liefdesbrief van Onze Vader.
Deze avond wordt mede georganiseerd door de missionaire werkgroep PGA in Almelo. Na afloop kunt u koffie of thee drinken in de foyer.
*** van harte welkom ***
 
“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een korte maar hevige storm heeft zondagmiddag de 17e september flinke schade veroorzaakt aan het oude huisje. Delen van het dak zijn ingestort of weggewaaid. Een nieuw huis is nu nog harder nodig om droog en warm te kunnen wonen. De 25e september hebben we een overzicht van de penningmeester van het College van Diakenen ontvangen. De 1e stand van de giften die tot de 25e september via de diaconie zijn ontvangen bedraagt maar liefst € 960,57. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor! Graag delen we met u de woorden van de contactpersoon in Roemenië uit een bericht dat hij onlangs stuurde: “Het is een ware zegen om, als je een moeilijke tijd door moet gaan, te weten dat er mensen zijn voor jou en tot God bidden. God onthoudt de gebeden die zijn gedaan voor arme mensen. Wees een zegen voor de familie Ardelean. God zal je inspanning onthouden. Moge God u allen zegenen. Tavi Pantis.
Blijft u meehelpen, in gebed en met financiën? Elk bedrag is welkom. Of dat nu een eenmalige gift is, of voor een aantal maanden een bijdrage mag zijn. Uw of jouw bijdrage kan overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Tip: uw gift is fiscaal aftrekbaar, de diaconie is een zogeheten ANBI. Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via
 
In de zondagsbrief van 24 september is bij onderstaande terugblik op de startzondag helaas een stuk tekst weggevallen. Daarom nogmaals de terugblik:
Terugblik Startzondag 17 september j.l.
Met volle tevredenheid kijken wij terug op de startzondag van zondag 17 september. De aftrap voor een nieuw seizoen vol activiteiten, ontmoeting, omzien naar elkaar, e.d. is gedaan. Namens de organisatie van deze startzondag mag ik u hartelijk danken voor uw enthousiasme én financiële bijdrages voor het inmiddels tot Hands on voor een (t) huis gedoopte project van Stichting Help Oost Europa (SHOE) in Roemenië. De opbrengst van de koekjes verkoop, de kaartverkoop, de suikerhuisjesverloting en de vrije giften was direct na de startzondag al bijna €450,-!!
Uiteraard is dit bedrag nog lang niet voldoende , ook niet in Roemenië, om een in meerdere opzichten veilig (t)huis te bouwen. Het legohuis met geldkistje in de foyer staat symbool voor het te bouwen huis in Roemenië. Deze zal voorlopig nog blijven staan en zo hopen we dat de totaalbijdrage vanuit de Pniëlkerk nog flink omhoog zal gaan. Uiteraard kunt u ook een bijdrage overmaken. Namens de SHOE. Wij wensen u allen een rijk kerkelijk seizoen. Namens de startzondagorganisatie, Marco Montagne, Inge Wanschers en Roel Steen
 
“Met dankbaarheid kijken we terug op de dienst van startzondag 17 september. In de gehele dienst werd aandacht besteed aan het bouwen van een huis voor een familie in Roemenië. In de preek kwam dit tot uitdrukking in het thema ‘de helper wordt geholpen, mag de Heer ontmoeten in de ander”. En rondom de preek waren er de nodige activiteiten zoals het bouwen van suikerhuisjes, het plaatsen van wenskaarten in de wensboompjes, het drinken van een kop koffie met een traditioneel Roemeens koekje erbij. Daarnaast waren er kaarten en koekjes te koop waarvan de opbrengst één op één naar het project gaat.  Een aantal van u hebben gevraagd naar de mogelijkheid om een gift over te maken. Dit is mogelijk via het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo. Vermeld daarbij ‘t.b.v. projectnummer 84266’. Uw gift komt dan terecht bij het project in Roemenië.
 
Huil niet meer
Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.
 
Kerkenpad 28 oktober
Zaterdag 28 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we  weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Emmen en Anloo, waar we een synagoge en een PKN kerk. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Emmen waar we de synagoge gaan bezoeken. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in Hotel restaurant “Het Boschhuis” in Ter Apel. Na de lunch gaan we naar Anloo om de Magnuskerk te bezoeken. Ook hier krijgen we een rondleiding. De dag hopen we gezellig af te sluiten met een kop koffie/thee in het Restaurant “Schuttershof” te Valthe. We hopen om ongeveer 19.00 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p.
Dit kan nog tot 25 oktober.  Door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of bij één van de leden van de Wijkactief: Anja v/d Worp tel: 864225. Rits v/d Woude tel: 810185, Aart Koot tel: 817419. Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Adres:……………………………………………
Tel:……………………………
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.