PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 29 oktober 2017 Zondagsbrief 29 oktober 2017
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de  "Bijeenkomst ouderenbezoekers" en wederom een oproep van de liturgiecommissie.

Voorganger: Mw. Fien Venema – v/d Berg
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Dries Kromkamp,  
Uitdeler zondagsbrief: Silvia Steenkamp en Dries Kromkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Emma Boers
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: Anja Kobes en Roel Steen
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Fam. Hoopman-de Lange,
Kroonjarigen:
04-11-2017, Dhr A.H.Andersen, 85 jaar
06-11-2017, Mw. A.Wieldraaijer – v.d. Willige 90 jaar
14-11-2017, Mw. M.M. Geerdink – Bombergen 80 jaar
18-11-2017, Dhr A.H.H. Louws, 85 jaar
24-11-2017, Mw. K. Bouwens – de Ruiter 85 jaar
                    Mevr. M. K. Koerts, 80 jaar
 
Zondag 5 november gaat voor Ds. Marco Montagne
 
Collecte
Kerk in Actie, Theologiestudie (o.a. via internet)
Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.
 
Bijeenkomst ouderenbezoekers
Komende dinsdagavond 31 Oktober om 19.30 uur in de Pnielkerk komen we weer bij elkaar als bezoekers van ouderen. We hebben weer een vol en interactief programma. Als het goed is heeft elke ouderenbezoeker een uitnodiging gekregen. Mocht dit niet zo zijn, laat het een van de ouderlingen weten en bij deze bent u alsnog van harte uitgenodigd.
*** Welkom *** namens Marco, Rienke, en de ouderlingen.
 
Avondmaal Titus Brandsmahof
Komende donderdagmorgen 2 November om 10.30 uur in de Titus Brandsmahof komen we weer bij elkaar om het Heilig Avondmaal te vieren. Rienke Vedders-Dekker zal voorgaan. Als u als Pnielgemeentelid dit wilt bijwonen, kunt u meedoen met de bewoners samen.
*** Welkom *** namens Rienke, de diakenen en de ouderlingen.
 
Zaterdag 4 November is het weer zo ver Bent u elke maand ook zo nieuwschierig naar de opbrengst van het Oud Papier? De vrijwilligers staan weer te trappelen van ongeduld om u te ontvangen. U hebt in Samen Horen kunnen lezen wat er met het geld gebeurd. Laat ons niet in de kou staan en kom zaterdag 4 november van 9 tot 13 uur om papier te brengen.          
De W.O.P
 
Eredienst... een monoloog?? Welnee, praat en denk mee!!
Eind dit jaar zullen Hans Hoogeveen, Lineke van den Bos en Dinie Kromkamp stoppen als lid van de liturgiecommissie en als lector. Vele jaren zijn zij met veel plezier betrokken geweest bij het reilen en zeilen rondom de liturgie en de erediensten. De liturgiecommissie ontstond na het samengaan van de wijkgemeenten Exoduskapel en Pniëlkerk. De commissie boog zich over het maken van een liturgie die aansloot bij de nieuwe SoW-gemeente.  Daarna is de commissie blijven bestaan. Wat doen we nu zoal?
We komen ca. zes keer per jaar bij elkaar, we dat zijn: Marco Montagne, Anja Kobes, Coby Vos, Carl Gieszen, Hans Hoogeveen, Lineke van den Bos en Dinie Kromkamp. We bereiden bijzondere diensten voor en doen voorstellen aan de wijkkerkenraad. Voorstellen uit het verleden waaraan invulling mocht worden gegeven zijn o.a. de invoering van het gedachtenisboek, het gemeenteboek en het intentieboek. Op dit moment buigen we ons, samen met de kerkrentmeesters, over de realisatie van een stiltehoek. Verder denken we mee met Marco over de invulling van de diensten rondom Pasen, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en Kerst. We vragen koren en musici om medewerking te verlenen aan de zondagse eredienst of aan bijzondere diensten. Al met al ontzettend leuk om hier bij betrokken te zijn. Dan is er ook nog het dienst doen als lector. De lector heet aan het begin van de dienst de gemeente welkom en verzorgt, in overleg met de voorganger, de lezingen. Hoe leuk is het dat Emma Boers besloten heeft om, zolang als dit mogelijk is in verband met haar studie, mee te willen werken als lector?
U / jij snapt natuurlijk al waar dit op uitdraait: “we zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen, zowel voor de liturgiecommissie als voor het lectorschap”. Het is niet noodzakelijk om als lector lid te zijn van de liturgiecommissie of andersom. Is uw / jouw interesse gewekt, aarzel dan niet en neem contact op met een van ons!
Namens de leden van de liturgiecommissie,
Marco Montagne en Dinie Kromkamp
 
Mystiek voor dummies
In 2 avonden kunt u kennis maken met de binnenkant van geloven en ruiken aan mystiek. Op het eerste gehoor voor velen vaag en zweverig, want we zijn tenslotte nuchtere Twentenaren. Buiten de kerk is er een overvloed van aanbod op het gebied van meditatie, mindfullnes en spiritualiteit,
inspelend op de behoefte aan beleving en ervaring dat er 'meer is tussen hemel en aarde'. Maar ook binnen de kerk kunnen we elkaar helpen bij de verborgen omgang met God, aandacht voor je ziel. Kortom zo de Bijbel lezen dat het wat met je doet. We lezen op 2 avonden een paar mystieke teksten (waarschijnlijk iets van Ekhart en Etty Hillesum). Op deze manier hopen we iets te ervaren van de binnenkant van geloven, de omgang met de eeuwige. Indien u niet op beide avonden kunt, mag u zich ook voor één van beide avonden opgeven.
Waar:  Pnielkerk
Wanneer:  16-11-2017
Hoe laat:  van 20.00 tot 22.00 uur
Begeleiding:  ds. Marco Montagne
Kosten:  geen
Opgave via email of telefonisch 0546-341140.
U kunt zich ook opgeven door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij  één van de ouderlingen of de koster.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – --
Naam:
Aantal personen:
 
Telefoon:
 
Komt op: (rondje zwart maken)
O  donderdag 26 Oktober
O  donderdag 16 November
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.