PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 18 februari 2018 Zondagsbrief 18 februari 2018
Deze week in de zondagsbrief een oproep van het kerkkoor Credo Cantabile en informatie over de cursus "Relikwieen en bedevaarten" die gehouden wordt op dinsdag 20 februari a.s. in de Pnielkerk.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Cor Meijer
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Albert Enzerink
Uitdeler zondagsbrief: Aart Koot en
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding: Lolke-Jan Lokema, Theo Lantink, Petra Groothuis
Kindernevendienst: Paulien Lantink
Kinderoppas: Janique Steen
 
Bij de dienst van vandaag:
In deze dienst wordt Henny van Marle bevestigd in het ambt van diaken en Henk Nijhuis herbevestigd in datzelfde ambt. Hierbij de liederen en lezingen:
vooraf:  lied 835
psalm van de zondag: lied 91: 1, 7 en 535a
na het gebed om ontferming: lied 547: 2-5
1e lezing:     I Petrus 4: 8-11a, 12-13, 11b     + lied 651: 1, 2, 5, 6
2e lezing:     Marcus 1: 12-15    + lied 538
na verkondiging: lied 536
tijdens bevestiging: lied 340b en lied 416
slotlied: 91a: 1 en 2
Zoals gebruikelijk op de eerste zondag in de 40 dagen gaat de hoofdlezing over het begin van Jezus’ weg naar Jeruzalem: de beproeving in de woestijn. Marcus vertelt daar heel anders over als de andere evangelisten. het is bij hem bij de beesten af...
De dienst van vandaag gaat rechtstreeks de ether in voor de Omroep Almelo: zullen we heel Almelo laten horen dat er muziek in de Pniël zit!??
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente en voor vandaag hebben we twee bossen bloemen te verdelen. Met een warme groet vanuit onze gemeente gaat de ene bos naar Dhr. en mevr. Smid,  De  Maraboe, Almelo en de andere bos naar Fam. Wanschers  Grand Canal Almelo
Kroonjarigen: Mw.. G.C.G. ter Harkel - de Boer  85 jaar
Mw. G.G. Schothorst - Boerrigter  85 jaar
 
Zondag 25 februari gaat voor Ds.
 
Collecten, 40-dagentijd collecte, Kerk in Actie, Noodhulp, Syrië.
Met je kinderen op de vlucht. Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
 
ZWO.
Graag wil ik beginnen om u allemaal te bedanken voor uw meeleven met ons project in India. Maar ook dat u het mogelijk hebt gemaakt dat wij mee konden werken aan de financiering van dit project. In 2017 hebben de collectes in de Avondmaals- en de ZWO-dienst € 4640 opgebracht. Dit gaat in zijn geheel naar het project. De acceptgiro-actie leverde vorig jaar € 7320 op. De helft daarvan is voor het project. Ook draagt de diaconie € 10.000 bij voor dit werelddiaconaatsproject. Daar zijn we de diaconie enorm dankbaar voor. Naast dit project hebben we geld gegeven voor de slachtoffers van de orkaan Irma, voor noodhulp in Nepal en Bangladesh en voor hulp aan Rohingya-gezinnen in Myanmar. Ieder project € 1250. Daarnaast ook nog € 2500 voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen, NO Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. En ik weet zeker dat het dit jaar niet anders zal zijn. U ziet dat er best veel geld nodig is en mocht u nog iets extra’s willen bijdragen dan kan dat via de zendingsbussen, die in alle kerken hangen. Als u ze niet weet te vinden kunt u het ZWO-lid in uw wijk ernaar vragen.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.
 
Boodschappenmand
De spaaractie bij de Plus is geëindigd. In totaal hebben we 7 pakketten bij elkaar gespaard, 2 meer dan vorig jaar. Voor de maand februari  mag u macaroni /spaghetti/ rijst inzamelen, het liefst volkoren of zilvervlies. Uiteraard zijn wij ook altijd erg blij met andere boodschappen.
Namens de diaconie, groetjes Jacqueline Meupelenberg
 
LINKT-BIJEENKOMST
Komende zondagmiddag 18 februari is de eerste LINKT-bijeenkomst. We luisteren naar de uitleg van de Bijbel en praten er over door. Deze keer delen we wat we hebben meegekregen en wat we met die ‘bagage’ doen. We zouden het echt fijn vinden wanneer je aan zou schuiven!
18 Februari, 13.30 uur, Het Pakhuis – Touwbaan.
 
Mystiek voor dummies – een kennismaking met de binnenkant van geloven Op verzoek gaan we verder met waar we in het najaar aan begonnen. Avonden waarop u een beetje kunt kennismaken met mystiek.
Op het eerste gehoor voor velen vaag, zweverig en eng… Tegelijk met de overvloed aan aanbod op het gebied van meditatie, mindfullnes en spiritualiteit iets waar wel een markt voor schijnt te zijn… Buiten de kerk - want inspelend op de behoefte aan beleving, aan ervaring dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar ook binnen de kerk?! Ik vermoed van wel. Kijk alleen maar eens naar de berijmde psalm 25 vers 7: ‘Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.’
We lezen op deze twee avonden samen een paar ‘mystieke’ teksten om op deze manier niet alleen het te hebben over, maar misschien iets te kunnen ervaren van de binnenkant van geloven: de omgang met de Eeuwige.
Wie de eerste twee avonden gemist heeft, kan gewoon alsnog aanschuiven omdat de avonden op zich los van elkaar staan.
Waar?             in de Pniëlkerk
Wanneer?       Op de donderdagen 22-2 en 22-3-2018 van 20 tot 22  uur
Begeleiding    ds Marco Montagne
Kosten             geen
Opgave           graag via of 0546-341140
 
Zangers gezocht
Op zondag 11 maart as. zal het kerkkoor Credo Cantabile medewerking verlenen aan de dienst in de Pniëlkerk, voorganger ds. Marco Montagne.
Op dit moment kampt ons koor, vanwege ziektes en overlijden, met een onderbezetting wat betreft de tenoren en bassen. De vraag is dan ook of er heren zijn die mee willen zingen in de dienst van 11 maart. De repetities worden gehouden in de Pniëlkerk op donderdag 22 februari (geen repetitie op 1 maart vanwege de voorjaarsvakantie) en 8 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur, aanwezig 19.45 uur. We zingen met name liederen uit het liedboek, meestal in afwisseling met de gemeente, waarschijnlijk een antifoon en het Onze Vader liedboek 369d, eenstemmig.
Wie doet er mee? Opgave bij Maaike Wesselink, , tel 06-84799899.
Namens het koor Credo Cantabile
Dinie Kromkamp, voorz.
 
Activiteiten door Monica in De Lichtkring (Beethovenlaan ):
voor alle activiteiten geldt: opgave vooraf noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte via of via 0546.840484
 
Zaterdag 24 februari 10-13.30 uur, paaskaars maken
In deze workshop versieren we een stompkaars (25 cm hoog, 8 cm dik) met gekleurde was en maken zo onze eigen paaskaars. We besluiten met een gezamenlijke maaltijd met soep en meegebracht brood. Kosten: 15 euro, inclusief alle materiaal en soep (zelf brood meenemen)
 
Donderdag 1 maart, 20 -22 uur, Aardse meditatie, thema: Vogels
Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. We zitten in een kring rondom een kaars  en er worden teksten gelezen, er is muziek bij het thema en we steken waxinelichtjes aan. Kosten: 5 euro
 
Vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn.
Maar liefst 19 gasten uit Almelo gaan mee met de vakantieweek “De Twenteweek”. De vakantieweek  wordt gehouden van 7-14 april 2018. Deze vakantieweek met “aandacht” is bedoeld voor alleengaanden die vanwege leeftijd, gezondheid, eenzaamheid en/of lichamelijke beperking niet(meer) zelfstandig op vakantie kunnen of durven. De gasten die al een keer mee geweest zijn komen met enthousiaste verhalen thuis. De gasten zijn er echt even helemaal uit en men leert er andere mensen   kennen waaruit weer nieuwe contacten uit voort komen. De gasten  worden de hele week verwend met lekker eten , leuke uitstapjes en gezellige avonden. Wilt u kennis maken met het Nieuw Hydepark? Ook dit is mogelijk omdat er een bezoekavond georganiseerd wordt op dinsdag 10 april .Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom om het gebouw en de gasten te bezoeken. Wanneer u niet in de gelegenheid om de gasten in Doorn te bezoeken kunt u ook een kaart sturen, hetgeen door de gasten enorm op prijs gesteld wordt.
Het adres is;
“Twenteweek”
 p/a Nieuw Hydepark,
 Driebergsestraatweg 50,
3941 ZX Doorn.
Namens de commissie Nieuw Hydepark,
Marjolein Barneveld en Erna Veldhuis
 
Kindernevendienst
Vandaag begint de 40 dagen tijd en ook in de kindernevendienst gaan wij op weg naar Pasen. Maar dit doen we niet alleen, want wij gaan samen met Jezus en de dieren die Jezus onderweg tegenkomt. Vandaag gaat Jezus de woestijn in en leeft daar met de wilde dieren. Dit gaan wij uitbeelden in de knd. Hoe wij dit gaan doen dat zie je als je meegaat naar de kindernevendienst, dus kom en je gaat iets moois maken. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem.
 
Zoals u/jullie  weten hebben wij het achterliggende jaar herdacht dat Maarten Luther 500 jaar geleden de stellingen op de deuren van de slotkapel te Wittenberg heeft geslagen. Wij hebben als Groot Reformatiekoor daar de afgelopen twee jaren stil bij gestaan. Volgend jaar 2018 hopen wij veder te gaan met nog een andere grote ontwikkeling binnen onze kerkgeschiedenis, en wel het ontstaan van de Dortse Synode. Deze zijn opgesteld in de grote kerk van Dordrecht. Daarnaast zullen we aandacht schenken aan het ontstaan van de staat Israel dat is volgend jaar 50 jaar geleden. In D.V. 2019 hopen wij als reformatiekoor te herdenken de reformatie in Zwisterland o.l.v. Zwingli. Mocht u na het lezen van dit artikel meer informatie over de onderwerpen of denkt u ik wil ook wel meezingen. meld je dan aan voor het Groot Reformatiekoor 2018/2019 op onze website http://www.reformatiekoor.nl
Vanaf 16 jaar is iedereen van harte welkom op ons alle leeftijden koor.
Hoe werkt deelnemen aan dit unieke koorproject? U kunt zich via het aanmeldformulier op de website opgeven voor seizoen 2018. De kosten hiervoor zijn € 75,-. U ontvangt een gedrukte muziek-map van het repetoire van het Groot Reformatie-koor en een oefen-CD met uw zangpartij erop (s/a/t/b). Na start van  de repetities is geen restitutie meer mogelijk. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg met Joost van Belzen (vleugel) en Peter Wildeman (orgel).
 
Inmiddels is het ook mogelijk u op te geven voor het komende project (2019)! Voor het 3e jaar Reformatiekoor zijn de kosten €75,- en voor het 4e jaar, samen met het 3e jaar, totaal €140,-
De repetities vinden plaats in Hardenberg.
 
Cursus ‘Relikwieën en bedevaarten’
Bedevaarten zijn in onze tijd terug van weggeweest. In het vroege christendom bezochten gelovigen al de graven van heiligen en martelaren. Wat bewoog deze mensen? Vanaf de alleenheerschappij van keizer Constantijn (313) heeft een nieuwe spiritualiteit overal haar sporen nagelaten. Kapellen en kerken stonden bij of op de graven van de eerste martelaren. Hun relikwieën verleenden machthebbers in kerk en wereld aanzien; samen met bedevaarten vormt dit een twee-eenheid die het aanzien van Europa voorgoed heeft veranderd. Deze cursus vertelt het wonderlijke verhaal van het samengaan van deze twee met  beelden uit de religieuze kunst. Bedevaart: weg van relikwieën. Vanaf de 11e eeuw nemen bedevaarten snel toe in omvang, qua deelnemers en bestemmingen. Na Rome en Tours volgen plaatsen als Limoges, Santiago de Compostella en Rocamadour. Een periode van economische groei en een betere infrastructuur maken dat mogelijk. Langs de bedevaartroutes ontstaan plaatsen met een eigen heiligencultus. Over heel West-Europa ligt een uitgebreid netwerk, getuige de monumentale kerken en kathedralen waarin veel kunst te bewonderen is. Het zijn de eeuwen van de kruistochten. Bedevaarten zijn ook een vorm van boetedoening en een middel aflaten te verkrijgen.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 20 februari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Toegang: € 4,--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.