PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 30 september 2018 Zondagsbrief 30 september 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over een avond van en voor ouderenbezoekers op dinsdag 2 oktober.

Voorganger: Marco Montagne
Ouderling: Gerbrig nde Vries
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Jacqueline Meupelenberg, Bert Steenkamp, Erik Stokkers, Herman Veldman
Uitdeler zondagsbrief: Janny Tulp en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Coby Vos
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Kinderoppas: -
 
Bij de dienst van vandaag
We vieren vandaag een dienst van schrift en tafel. De evangelielezing lijkt op het eerste gezicht niet erg passend voor een feestelijke dienst vanwege de scherpe toon over het afhakken van je eigen hand als die je tot het kwade verleidt... tegelijk klinkt in die woorden wel een passie door. En juist die passie van Jezus voor mensen mogen we vandaag vieren!
We zingen uit:de liederen: 848, 24: 1 en 2, 632, 859, 838: 1 en 3, 104, tijdens de maaltijd 404e en 408e en tot slot 150a: 1, 2, 4
De lezingen zijn uit Numeri 11: 24-29 en Marcus 9: 38-44 en 49-50
Een goede dienst gewenst!
 
Kroonjarigen:4 oktober, Mw Ligtenberg - Alberts 
19  oktober, dhr C. Gieszen, 
22  oktober,  mw Hendriks - v.d. Maar   
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de Dhr. G. Entjes
 
Collecte, Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel! NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.
 
De Avondmaalscollecte is voor ons project.
 “Tegen kinderarbeid in India”.
SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan. Ieder jaar spoort SAVE zo’n 500 kinderen op die niet naar school gaan. De helft kan meestal wel terecht in het reguliere onderwijs. De andere helft heeft eerst overbruggingsonderwijs nodig, vooral kinderen van migranten die uit andere regio’s komen en geen Tamil spreken. SAVE heeft vijf scholen met overbruggingsonderwijs voor zo’n 250 tot 300 kinderen en gebruikt daarbij een speciale leermethode om de kinderen klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Ze leren spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen. Ze gaan op bezoek bij reguliere scholen, ontmoeten de leerkrachten, doen mee aan culturele programma’s, dans en dergelijke. Daardoor bouwen ze vertrouwen op. Na een jaar weten ze weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Ze voelen dat het belangrijk is en willen het niet meer missen.
Dan schrijft SAVE hen in bij een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Vrijwilligers blijven de kinderen volgen om zeker te weten dat ze naar school blijven gaan.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.
 
Mededelingen
  • Beste ouderenbezoekers, op dinsdagavond 2 Oktober is er weer een bijeenkomst voor de bezoekers van oudere leden om 19.30 uur inde Pnielkerk. Je krijgt nog een uitnodiging hierover.
  • Hebt u altijd al meer willen weten over de Bibel of Jezus bijvoorbeeld, geef je dan op voor de cursus 'Orientatie Christeljk geloof'.
 
Avond van en voor ouderenbezoekers
Op dinsdag 2 oktober om 19.30 uur komen de ouderenbezoekers bij elkaar om met elkaar uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. Na de pauze willen we samen wat nadenken en spreken over rouwen en rouwverwerking.
 
Orientatiecursus Christelijk geloof
Deze cursus biedt deelnemers in korte tijd een boeiend overzicht van de belangrijkste thema’s van het christendom als godsdienst.
De cursus heeft een informerend en objectief karakter en vindt plaats in ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58, Almelo.
Data: de woensdagen 10 okt; 14 nov; 12 dec 2018; 9 jan 2019.
De avonden duren van 19.30 uur – 21.30 uur.
Een cursusavond bestaat uit een inleiding, uitleg, veel ruimte voor gesprek en vragen.
Onderwerpen van de vier avonden zijn:
  • De christelijke boodschap
  • De Bijbel
  • Jezus Christus
  • Leven als christen
 
Meer info & opgave:
Catherinus Elsinga, mail ; T. 0546 673395
Henk Meier, mail ; T 06 3404 4789
Zie ook de opgehangen posters.
 
Kerkenpad 27 oktober 2018
Zaterdag 27 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar gaan we weer met een bus van Schepers Tours naar Huissen en Oosterbeek. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Huissen. Hier gaan we een katholieke kerk, de “Zandse kerk”. bezoeken die aan de eredienst is onttrokken, maar nu voor andere doeleinden wordt gebruikt. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in Brasserie “de Betuwe”. Na de lunch gaan we naar Oosterbeek, de “Oude kerk” bezoeken. Ook hier is een gids beschikbaar die ons een rondleiding geeft en hier over gaat vertellen. Na afloop van deze rondleiding gaan we naar het “Airborne” museum, deze kunt u op eigen gelegenheid bezichtigen en vergeet dan niet om uw museum jaarkaart mee te nemen.  De dag hopen we gezellig af te sluiten in Restaurant “Klein Hartenstein”, dit is bij het museum. We hopen om ongeveer 18.30 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p. Wilt u graag mee, dan kunt u zich opgeven via onderstaande strook in te vullen en af te geven bij onze gastvrouw Jacqueline Meupelenberg of bellen naar 1 van de wijkaktiefleden: Anja v/d Worp tel: 864225. Rits v/d Woude tel: 810185  Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Tel:……………………………
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.