PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 7 april 2019 Zondagsbrief 7 april 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over de actie "Paasbrood" van de Wijkactief, een uitnodiging voor het Paasontbijt op eerste paasdag en een aankondiging van de wijkavond op 14 mei a.s.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Henny van Marle, Annie Gijsbers
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Henny van Marle
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Renske Schorn
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Jeugdkerk: -
Leiding: -

Bij de dienst van vandaag.
We vieren vandaag de 5e zondag in de 40-dagentijd. Een “Lucas-jaar” reikt ons dan als evangelielezing hoofdstuk 20, 9-19 aan. Een gelijkenis van Jezus die bekend staat als de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Zeker voor de eerste hoorders van Jezus zal het eerder de gelijkenis geweest zijn van de pachters die terecht tegen het onrecht van grootgrondbezitters en stemloze knechten protesteerden… Lucas maakt het zijn lezers lastig door de gelijkenis schijnbaar onaf te vertellen (de gelijkenis eindigt met de eigenaar die de pachters ombrengt en de wijngaard aan anderen geeft!), en daar een reactie van de omstanders aan toe te voegen die volstrekt tegen de gelijkenis in gaat (‘dat nooit!’), om vervolgens uit psalm 118 te gaan citeren (over de verworpen steen die tot hoeksteen wordt). Wat zegt deze gelijkenis van de (terecht boze of onrechtvaardige?) pachters ons vandaag nog over de (lijdens-)weg van Jezus?
We zingen en lezen uit:
Vooraf:           lied 544: 1, 2
Psalm:             lied 43: 1, 3
Gebed om ontferming, uitlopend op
Zingen:            lied 547: 2, 3, 4, 5
Gebed van de zondag
Kids +
Zingen:            ELB 398: 1+ 5
1e lezing:         Jesaja 58: 3-10
Zingen:            lied 320: 1, 2, 3
2e lezing:         Lucas 20: 9-19
Zingen:            lied 859
Uitleg en verkondiging
Zingen:            lied 561
Gebeden, met als overnames
Zingen:            lied 860 refrein
Gaven
Zingen:            lied 118: 7, 8
Zegen
Een goede dienst toegewenst.

Mensen in de kerk: Mw. Weltevreden – Hondebrink, wil u bedanken voor de bloemen die ze uit de kerk mocht ontvangen.
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Mw. G.H. Bosch
Kroonjarigen: 12 april 2019 - Mevr J. Kuilder-Remmink:, 80 jaar
14 april 2019 - mevr M. da Silva Cyriel - Slaghuis    98 jaar
23 april 2019 - dhr A. Evers,  85 jaar
23 april 2019 - mevr  Versteeg – Hofstee, 85 jaar
22 april 2019 - mevr  van der Zouw- Jacobs, 82 jaar

Collecte, Kerk in Aktie, 40-dagentijd, t.b.v. weeskinderen Rwanda. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Paasbrood
Wijkactief houdt met Pasen een actie om Paasbrood te verkopen. Paasbrood met spijs € 6.50 en zonder spijs € 6.00. De intekenlijsten liggen hiervoor achter in de kerk. U wordt nog op de hoogte gebracht wanneer u ze kunt afhalen in de kerk.
Rits van der Woude (Wijkactief)

PAASONTBIJT
Wat hebben we genoten met elkaar tijdens het ontbijt op de Startzondag. De lekkere broodjes, jus d`orange ,koffie, maar vooral het samen zijn.
Van verschillende kanten kwam dan ook het verzoek of dit niet vaker zou kunnen, het is zo`n prettig begin van de zondag …. Daarom kunt u zich opgeven voor ons Paasontbijt op eerste paasdag om 8.45 uur.
Ook voor de kinderen is er iets lekkers en kunnen zij hun eitje versieren. I.v.m de voorbereiding graag opgeven voor 17 april, dit kan bij de kosters of via email
NAAM:
AANTAL:

Palmpasen
Volgende week vieren we palmpasen. Neem uw (en andere!) kinderen mee om de feestelijke optocht met palmpasenstokken nog mooier te maken!

Kring boekje Suurmond
Deze kring komt donderdagavond 11 april weer bij elkaar om in ontspannen sfeer serieuze gesprekken te hebben. Als herinnering: we zouden de bladzijden 239-278 lezen als voorbereiding. Graag tot donderdagavond.

Toekomst PGA en Pniël
Na de druk bezochte gemeenteavond is het even stil geworden op dit front. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. In verschillende andere wijken zijn ook gemeenteavonden geweest, en in sommige zelfs al twee. Zoals beloofd komt er ook bij ons een tweede, en wel op dinsdagavond 14 mei. We hopen dan als kerkenraad wat meer uitgewerkt en toegespitst een schets aan u te kunnen voorleggen over hoe wij gemeente willen en kunnen zijn. Om vandaar uit te kijken hoe dat het beste een plek kan krijgen in de PGA 2.0.

Hartelijk dank! – Stichting Help Oost Europa Almelo (SHOE)
In maart jl. hebben er 3 acties plaatsgevonden waarbij het mogelijk was om handgemaakte wenskaarten te kopen. De 16e maart bij Alex Bloemkado, de 27e maart tijdens de gemeenteavond bij De Ontmoeting en de 31e maart bij wijkgemeente Pniel. De opbrengst van deze acties was in totaal maar liefst € 327,00. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd willen we graag hartelijk danken. De opbrengst zal gebruikt worden voor ons werk in Oost Europa. Namens SHOE, Dinant Pas

Bouwproject 2017/2018 – Stichting Help Oost Europa
Weet u nog? In 2017 en 2018 hebben we met elkaar de nodige financiën bijeen gebracht voor een huis in Roemenië, voor de familie Ardelean. In maart jl. hebben we de familie in hun nieuwe huis ontmoet. Ze zijn door uw hulp uit een vicieuze cirkel gehaald, de impact is voor hen enorm. Het nieuwe huis brengt hen veel. Lichamelijk voelen ze zich vele malen beter in een droog en warm huis. Florian, 2e van links, gaat het ook veel beter. Bij verzorging na één van de operaties kan hij in het huis naar het toilet gebracht worden ipv naar een koud en tochtig houtje hokje buiten. De familie weet niet hoe ze hun dankbaarheid onder woorden moeten brengen; maar willen ze wel graag aan iedereen overbrengen. Bij deze! – Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas
       
Lucas 20 vers 9-19  Het verhaal over de onrechtmatige pachters
Hee begun eer dizze geliekenis te vertellen: ‘Nen man lea nen wiengoarden an. Hee verpachtten den goarden an wienboeren en zólf gung hee veur nen helen zet ’n poal oawer. Too ’t de tied der veur was, stuurden hee nen knecht noar de pachters met de bedooling, ze zollen um zien party ban ’n oogst van ’n goarden metgeaven. Meer dee pachters houwden um of en stuurden um met leuge haanden wier vort. Mee hee heul an en stuurden nog nen aanderen knecht. Den houwden ze ok slim in mekaar, stókken um de gek an en stuurden um met leuge haanden wier vort. Meer den man gung der met verdan: hee stuurden nog nen derden knecht. Den takelden ze slim too en smeten um der oet. Too zea den baas van den wiengoarden: “hoomot ik der dan now met an? Ijk zal eer mien zön sturen woar ik slim wies met bin. “t Mag wean dat ze zich veur um waart.”Too de boeren um zagen, dilbereerden ze der met mekaar oawer en zean: “Den is ja ’n earfgenaam Loat wiej um doodhouwen, den heurt oons de earfenis.”En ze smeten um oet’n goarden en maakten um van kaant. Wat mot den heer van ’n goarden doon met dee pachters? Hee zal hengoan en dee pachters umbrengen en den goarden an aanderen verpachten,.’Too ze dat heurden, zean ze: ‘Nooit van zien leavensdage!’ Meer Hee keek eer strak an en zea tegen eer: ‘Wat betekent dan dat woord oet de Schrift: Den steen, den de bouwleu ofkeurd hebt, den is ja ’n hooksteen wörden? Elkeneen wel op dizzen steen valt, zal te pletter sloan. En wel den steen op ’n kop krig, zal vermorzeld worden.’ De schriftgeleerden en oawerpriesters probeerden Um op dat moment in de haanden te kriegen, meer ze warren benauwd veur ’t volk. Ze hadden good begreppen, dat Jezus zien verhaal op eer sleug.

Teruggeven 
Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is…
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.