PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 29 december 2019 Zondagsbrief 29 december 2019
Deze week in de zondagsbrief o.a. een toelichting op de rollen in de kerkdiensten.

Voorganger: Mw. Willems
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Wim Welink
Uitdeler zondagsbrief: Rits v/d Woude en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Annie Gijsbers
Kindernevendienst: Karin Wijnstra

Mensen in de kerk:
In de papieren versie van de zondagsbrief die zondag wordt uitgedeeld staat een bericht over Henk Nijland. Er zijn afspraken gemaakt met betrokkenen over het opnemen van het stukje in de zondagsbrief. Inmiddels (30-12-2019) is duidelijk dat dit stukje niet bedoeld is voor plaatsing op de websiteversie van de zondagsbrief.
 
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Mw. J.H van Brenk-Holsappel.

Kroonjarigen:
14 januari 1940  (80 jaar)
mevr. E.C. Nijmeijer

16 januari 1935    (85 jaar)
mevr. E. Pape - v.d. Ham

17 januari 1930    (90 jaar)
mevr. E.R. de Palma - Hofman

24 januari 1918    (102  jaar)
mevr. G.R. Hase - Spang

25 januari 1930    ( 90 jaar)
mevr. J.W. Nieuwenhuis

31 januari 1928   (92 jaar)
mevr J.H.P. de Olde - van Horck

Collecte, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

31 december, Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Invulling taken diensten
Tijdens de bezinningsdag van de Wijkkerkenraad op 2 november j.l. is onder andere gesproken over de invulling van de taken tijdens de kerkdiensten. Het wordt steeds moeilijker de roosters rond te krijgen, vooral door het geringe aantal ouderlingen.
 De wijkkerkenraad heeft besloten dat we willen werken met een “Ambtsdrager van dienst” (AvD)  in plaats van een ouderling van dienst én een diaken. Daarnaast worden enkele taken ingevuld door mensen die toch al een andere rol hebben en daarmee wordt het aantal mensen dat dienst moet doen verminderd. Deze aanpak geldt voor reguliere diensten. Bij rouw- en trouwdiensten moet separaat een bezetting worden geregeld wat betreft kosters en een ouderling. De wijkkerkenraad wil deze werkwijze invoeren per 1 januari 2020.
Op basis van de voorstellen van 2 november 2019 gaat een reguliere dienst er als volgt uit zien:
  • Uitdelen zondagsbrief door lid wijkactief en één van de dienstdoende vrijwilligers.
  • AvD doet consistoriemoment zijnde gebed, gedicht of tekst.
  • Lector doet opening/begroeting en legt Bijbel daarna open neer op de lessenaar.
  • AvD steekt kaarsen aan, geeft voorganger een hand.
  • Voor de voorbeden geeft de AvD het voorbedenboek aan de voorganger.
  • Beide collectes doen we in de dienst door AvD en collectant/lector.
  • Einde dienst: Voorganger, AvD, lector en collectant lopen de kerk uit.
  • Voorganger en AvD gaan staan bij de uitgang van de kerkzaal en geven de kerkgangers een hand.
Bij een Heilig Avondmaalviering hebben we 6 mensen nodig. Het avondmaal vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de diakenen maar hoeft niet alleen door diakenen te worden uitgevoerd. Het voorstel is dat ouderlingen, lectoren en collectanten op basis van vrijwilligheid helpen bij het avondmaal.
Dit is een maatregel die we liever niet hadden genomen en daarom blijft te allen tijde de oproep van kracht mee te helpen, het liefst in de rol van ouderling/diaken.
Namens de wijkkerkenraad, Erik Kobes

THUIS BIJ MEZELF
Het verhaal van Zacheüs
Zondag, 5 januari 2020 om 10.00 uur in Kerkzaal NOACH te Almelo
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Jos Keijzer, orgel en piano
Over Zacheüs, die oppertollenaar die dankzij Jezus zichzelf weer terugvond, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Thuis bij mezelf vertelt Zacheüs bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Jos Keijzer muzikaal deelneemt.
Het verhaal van Zacheüs wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Vaste voet aan grond.

Licht in mijn ogen
Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld.
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.