PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 11 maart 2018 Zondagsbrief 11 maart 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over de Boodschappenmand en een uitnodiging voor ouderenbezoekers.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Rits v/d Woude  
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink 
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Willem Welink
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Kinderoppas: Anja Kobes
 
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. v/d Zouw, mv. Hendriks en mv. Kolkman ; bewoners van hun gezamenlijke huiskamer van het Titus Brandsmahof te Almelo.
Kroonjarigen van de maand maart:
Mevr. P. Steenkamp-oost  Titus Brandsmahof  19-3-1933 (85jaar)
Mevr. Marsman- Vreeman  De Schoppe  22-3-1928 (90 jaar)
Dhr. Schorn  Jacob van Campenstraat    29-3-1943 (75 jaar)

Kerkdienst
Op zondag 11 maart verleent het koor Credo Cantabilé medewerking aan de kerkdienst. Hopelijk wordt het koor, na de oproep in de zondagsbrieven, versterkt door enkele tenoren en bassen...?
 
Collecten, Diaconaal Quotum.
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2018 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we hier ruimhartig aan geven, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden! NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.
 
LINKT gebed
Heer, ik zou zo graag een bruggebouwer zijn
van Uw hart tot het hart van alle mensen
die zo worstelen met angst en pijn
en met zoveel onvervulde wensen.
 
Maar ik ben nog vaak een muur
van steeds maar mijn gelijk willen halen
met mijn meningen die ik vol vuur
verdedig met mooie verhalen.
 
Mijn kind, die brug hoef jij niet te bouwen.
Mijn liefde bereikt echt ieders hart.
Wat ik je vraag is mij te vertrouwen
wanneer je in je onmacht bent verward.
 
Dan zal Ik al je muren slechten.
Geloof Mij, Ik kom tot mijn doel.
Ik ben de bruggenbouwer, ja de echte
die ook de muur breekt van jouw gevoel.
 
Dus staak de strijd om je gelijk.
Je zult nooit daarin kunnen winnen.
Want wat aan het eind der dagen blijkt
was er al van ín den beginne'.
 
Amen en welkom op het LINKT stadspastoraat
 
Boodschappenmand
Voor de maand maart is de Boodschappenmand op zoek naar toiletartikelen, zoals shampoo, zeep, tandenborstels, enz. Ook verzorging spulletjes speciaal voor baby’s zijn erg welkom. Uiteraard mag u ook altijd de gewone boodschappen inleveren. Namens de diaconie alvast dank voor uw bijdrage,… groetjes Jacqueline Meupelenberg
 
Activiteiten door Monica in De Lichtkring (Beethovenlaan ):
voor alle activiteiten geldt: opgave vooraf noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte via mail of via 0546.840484
 
Cursus geloofskleed maken, eerste avond do 15 mrt, 20 - 22 uur (vervolg op 5 april en 7 juni) met lapjes stof ontwerpen we een kleed dat iets van ons geloof uitbeeldt ieder zorgt zelf voor materiaal en werkt thuis verder aan het kleed kosten: 15 euro (voor drie avonden)
Voor meer info: http://veelstemmiglicht.nl/geloofskleed-maken/
mogelijk eerste avond ook op dinsdag 20 maart
 
Bleekkuier Voorjaar, za 24 mrt        10 - 13.30 uur
meditatieve wandeling rond de Bellinckhof van ongeveer 5 kilometer met stilteviering en tot besluit lunch met soep, wandelschoenen en eigen brood meenemen kosten: 5 euro meer info: http://veelstemmiglicht.nl/drie-meditatieve-bezinningswandelingen/
 
Kindernevendienst
De 40 dagen tijd is begonnen en ook in de kindernevendienst gaan wij op weg naar Pasen. Maar dit doen we niet alleen, want wij gaan samen met Jezus.  Dit gaan wij uitbeelden in de knd. Hoe wij dit gaan doen dat zie je als je meegaat naar de kindernevendienst, dus kom en je gaat iets moois maken. 25 maart is het Palmpasen. Dan gaan we in de knd weer de Palmpaasstokken versieren. Heb je er nog 1 thuis neem het dan mee.

Ik geef je te eten
God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden en twee vissen speelt een belangrijke rol: Jezus neemt wat de jongen bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen!
 
Stichting Help Oost Europa – 11 maart Pniel en 14 maart De Ontmoeting
De Stichting Help Oost Europa heeft de laatste maanden met enige regelmaat van zich laten horen. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor het bouwproject in Roemenië waar samen met de diaconie van de PGA aan gewerkt wordt. Na de dienst vandaag (de 11e maart) is er in de Pniel de mogelijkheid om handgemaakte felicitatie- en wenskaarten te kopen. Natuurlijk zijn er ook zelfgemaakte diverse paas- en lente knutsels te koop. De opbrengst hiervan zal voor 100% naar de stichting gaan. We brengen dit graag onder uw aandacht en hopen op uw komst! Woensdag 14 maart is het ‘biddag voor gewas en arbeid’. Na de dienst in De Ontmoeting zal Dinant Pas het nodige vertellen (en laten zien) naar aanleiding van zijn eerdere reizen naar Roemenië. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De dienst start om 19.30 uur. De presentatie van Dinant start naar verwachting uiterlijk 20.45 uur. Ook hier is een stand waar bovengenoemde artikelen te koop zijn.Adres: De Ontmoeting, Hoornbladstraat , Almelo.
 
Uitnodiging voor ouderenbezoekers
Van zelfredzaamheid………naar samenredzaamheid
Het overheidsbeleid gaat ervanuit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ongeacht ziekte of beperking. ‘Zelfredzaam zijn’ is mooi, maar veel mensen redden het niet alleen! Kijk eens naar kwetsbare ouderen. Voor hen is het belangrijk dat er vanuit de omgeving naar hen wordt omgezien. Samenredzaamheid voor mensen die het niet alleen redden. U als ouderling, diaken of bezoekdame/heer heeft hierin een belangrijke plaats. U wordt van harte uitgenodigd voor een thema-bijeenkomst ‘van zelfredzaamheid….naar samenredzaamheid’ op dinsdagavond 20 maart om 19.30 uur in de foyer van de Pnielkerk. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat er koffie en thee voor u klaar.
Ds. Rienke Vedders – Dekker, ouderenpastor en geestelijk verzorger zal met u stilstaan bij zin- en levensvragen van ouderen. Maaike Plaggemarsch – Dollen, ouderenadviseur Scoop, zal u praktische informatie geven op het gebied van (kwetsbare) ouderen. Het belooft een interessante avond te worden. U bent van harte welkom als bezoeker van oudere mensen!
 
Concert Gospelgroep Promises
Zaterdag 17 maart 2018 geeft Gospelgroep Promises haar concert ‘We are the world, let’s make a diffrence!’ het concert wordt gehouden in de Open Hof te Rijssen. Oorlogen, vluchtelingen, vreemdelingen hoe gaan we daar mee om en komt het ons bekend voor of is het een ‘ver van ons bed show’. Hoe staan we hier zelf tegenover, zijn we een helpende hand of draaien we er ons liever voor om? Ook de hindernissen in ieders dagelijks leven zullen tijdens dit concert benoemd worden, met daarbij een blik op de bijbel en haar verhalen. Verschillende personen in de bijbel hebben destijds een hoofdrol gespeeld, maar zelfs nu in deze tijd zijn de verhalen nog actueel en valt er nog iets te leren. Tijdens het concert wordt het verhaal verteld en afgewisseld met liederen, waardoor het verhaal en de liederen u en jou zullen raken en aan het denken zal zetten. Promises stelt tijdens het concert niet de vraag: ‘Wie is onze naaste’, maar juist: ‘voor wie zijn wij een naaste?’ Samen vormen wij de wereld, hoe kunnen wij een verschil maken?
Aanvang van het concert 20.00 uur op zaterdag 17 maart 2018 in de Open Hof aan de stationsdwarsweg 2a in Rijssen. Koffieliefhebbers zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom! De entree is € 5,-, donateurs kunnen hun donateurskaart gebruiken voor 1x gratis toegang. Na het concert zal het verhaal als project aangeboden worden aan de verschillende kerken in de regio. Mocht u het concert moeten missen, maar bent u wel nieuwsgierig geworden, houdt u dan de website in de gaten om te zien waar Gospelgroep Promises haar project in 2018 mag brengen.
www.gospelgroep-promises.nl

Verhaal van de soepsteen
Ergens in een ver dorpje in de bergen voelden de mensen er zich niet meer gelukkig. Vroeger was dat anders. Wanneer de zon van achter de bergruggen tevoorschijn kwam, gingen ze fluitend aan het werk. Maar nu was het anders. Iedereen keek sip, en iedereen dacht alleen maar aan zichzelf. Ja, er was hongersnood in het dorp. Iedereen dacht, dat er eten tekort was, en daarom spaarde iedereen al het eten dat hij kon bemachtigen op in zijn kelder. Op een dag, kwam er een vreemde man in het dorp aan. Hij was schamel gekleed, was in dagen niet meer geschoren en zag er graadmager uit. Maar, hij had blinkende, fonkelende ogen en een gezicht dat altijd leek te lachen. “Waarom kijkt iedereen zo sip?” vroeg de man. “We hebben honger, en er bijna niets te eten” kreeg hij als antwoord. De vreemdeling krabde even in zijn stoppelbaard, zette zijn hoge hoed wat naar achter en dacht na. Opeens zei hij: “Ik zal voor jullie soep maken”. “Soep?” vroegen de mensen, en waarmee zouden we dan wel soep maken?” “Geen nood” zei de man; “Ik heb immers een soepsteen bij. En daarvan maak je de lekkerste soep ter wereld.” De mensen van het dorp die het hoorden, konden hun oren niet geloven: Een soepsteen, neen, daar hadden ze nog nooit van gehoord.
En het nieuws verspreidde zich als een vuurtje in het dorp. “maar ik heb nog een ketel water nog” zei de man. De mensen haalden een grote ketel met water en zetten die op het vuur. Met een groot gebaar haalde de man voorzichtig de soepsteen uit zijn zak en legde die in het water dat al begon te koken. Even later ging hij proeven.”Hmmmm…heerlijk” zei de men; “Maar de soep zou nog iets beter zijn, als we er wat aardappelen bij deden; heeft er soms iemand een paar aardappeltjes?” Sommige mensen die hoopten om ook eens van de soep te mogen proeven, brachten een paar kleine aardappeltjes aan. Na een tijdje proefde de man weer: “Prima!” zei de man maar het zou nog beter smaken, als we er wat groeten bij deden.” Wie enkele groenten kan missen mag straks ook een bordje van mijn heerlijke soep.” Verlegen kwamen enkele bewoners met nog wat prei en selderij, en een vrouw bracht een bond worteltjes. Het begon al heerlijk te ruiken op het marktplein, en steeds meer mensen kwamen kijken en snuffelen rond de grote soeppot.
“Ze is bijna klaar, maar als we er nu nog wat kruiden en wat zout zouden indoen, dan zal het de beste soep van heel de wereld zijn. Oh ja, en misschien hebben we ook nog een stuk soepvlees.” De dikke herbergier, die een echte smulpaap was, droomde al van een heerlijk bord soep en kwam met een groot stuk soepvlees aangezeuld. De geur van heerlijke soep vulde heel het dorp. Het duurde niet lang, of iedereen stond al klaar met een bord en een lepel om van de heerlijke soep te proeven. Toen de soep klaar was, werd de soep uitgedeeld, en iedereen mocht er een bord van nemen, want iedereen had ook iets van zijn eigen voorraad gegeven. Alle bewoners begonnen te smullen en te smakken. Zo’n heerlijke soep hadden ze nog nooit geproefd. En telkens kwamen ze weer om hun bord te vullen. Ook de kinderen aten hun buikje rond. Iedereen voelde zich weer blij, en je kon zien aan de mensen, dat ze er echt van genoten hadden. De speelman haalde weer zijn viool uit, en de mensen begonnen te dansen en te lachen. Het dorp was weer in vreugde. “Het spijt me.” Zei de vreemde man, maar ik moet vertrekken. Alle mensen vonden het jammer. “Maar de soepsteen mag je houden” zei de man. Om zulke lekkere soep te maken, moet je telkens doen, zoals je vandaag gedaan hebt: samen delen van wat je nog thuis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten.” De mensen knikten en voelden zich dolgelukkig, dat ze de soepsteen mochten houden. De man was blij, dat hij de vreugde in het dorp had teruggebracht. En eventjes buiten het dorp bukte de man zich……Hij raapte weer een steen van de grond en stak die in zijn zak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.