PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 11 november 2018 Zondagsbrief 11 november 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over de wijkavond op 20 november, het jubileumconcert van Gospelkoor Onderweg, de Kerstfair op 12 december en een verslag van Kerkenpad 2018.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Herman Veldman, Erik Stokkers, Albert Enzerink
Uitdeler zondagsbrief: Anja v/d Worp en Erik Stokkers
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde

Bij de dienst van vandaag:
Op deze dankdag is het thema ‘de zegen en hoe die doorwerkt’ we zingen en lezen uit:
Vooraf:           lied 280: 1, 2, 3, 5, 7
1e psalm:         lied 67: 1 en 3
Gloria:             lied 716
1e lezing:         Numeri 6: 22-27
zingen:            lied 415: 1 en 2
2e lezing:         Jesaja 2: 2-5
Zingen:            lied 447: 1 en 2
3e lezing:         psalm 67
Zingen:            lied 719
Zingen            Gezang 467: 1 en 3
Zingen:           lied 514c
Slotlied:          lied 422

Mensen in de kerk: Woord van dank
Heel hartelijk dank voor de vele bezoekjes aan huis, kaarten, belangstelling en meeleven, die ik mocht ontvangen rond de ziekte en het overlijden van mijn lieve man Bernard Kwast. Het heeft mij en mijn kinderen goed gedaan dat er ook zovelen van u aanwezig waren en inbreng hadden in de afscheidsdienst. Nogmaals heel hartelijk dank!
Rikie Kwast-Versteeg, kinderen en kleinkinderen
Kroonjarigen: 12 november, Mw. Bennink - Batenburg, 80 jaar
29 november, Mw. Medema - Hooiveld. hoewel green kroonjarige vinden we het toch vermeldenswaard dat zij op die dag 99 jaar hoopt te worden
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Mevr. Schothorst-Boerrigter.

Collecte, Oogstdienst, Collecte Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat
Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.

Eindcollectes Pniëlkerk 2018
De opbrengst van de eindcollectes over de maand oktober is € 559,82

Liturgische schikken,
We hebben in het stuk van deze week het water een duidelijke plaats willen geven in de vorm vd gieter, omdat we gezien hebben deze zomer hoe belangrijk water is, voor een goede oogst!
zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbied ieder jaar! 

Wijkavond op dinsdag 20 november
Beste gemeenteleden, hierbij wil de wijkkerkenraad van de Pnielwijk u van harte uitnodigen voor de wijkavond op 20 november. Aanvang 20.00 uur; de koffie staat klaar om 19.30 uur. Op deze avond wordt er voor de pauze een toelichting gegeven op de jaarrekening van 2017, aansluitend wordt de begroting van 2019 gepresenteerd. (Wie de begroting van 2019 of de jaarrekening van 2017 wenst te ontvangen kan zich via de volgende mail aanmelden, dan wordt hij toegestuurd. , U kunt het ook aangeven bij één van de kerkrentmeesters.) Aansluitend aan dit financiële gedeelte zal ds Marco Montagne een en ander vertellen over de ontwikkelingen in de Algemene Kerkenraad. Dit vooral in het licht van de noodzaak door teruglopende financiële middelen na te denken over hoe het met de PGA als geheel verder moet. We zijn blij dat na de pauze Mevr Heileen Holman ons iets komt vertellen over de woongemeenschap De Wonne. Een plek waar mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen in onze maatschappij tijdelijk een plek vinden om hun leven weer op orde te krijgen. Wij hopen op een grote opkomst en een zinvolle avond.
Met vriendelijke groet, Henk Hoornweg

Jubileumconcert Gospelkoor Onderweg
              I’ve got the Joy!
Op zaterdag 24 november 2018 viert Gospelkoor Onderweg haar 45-jarig bestaan met een feestelijk concert.  Het concert wordt gehouden in de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan 352 in Almelo. De zaal gaat om 19.30 uur open en de aanvang van het concert is om 20.00 uur. De entree is € 7,50 euro p.p. Kaartverkoop via de website www.gospelkooronderweg.nl, eventueel nog aan de deur, maar let wel: op is op!  
Met vriendelijke groeten, Marjan Smits- PR Gospelkoor Onderweg,
 
De vrienden van de Pnielkerk , houden op 12 dec weer de Kerstfair .
Nu is onze vraag zijn er nog creatieve mensen die iets kunnen of willen maken wat wij mogen verkopen. Ook eventueel prijsjes voor onze verloting zijn van harte welkom. Verder zal er weer een intekenlijst liggen om: kerstgrafstukken, kerstbroden en risolles te bestellen . De bestelde risolles worden bevroren bij u thuis bezorgd maar op is op. Hebt u vragen hierover of wilt u meedoen met kerststukjes maken. Wij Stieny, Riek of Fenny willen de vragen die u hebt graag beantwoorden mochten die er zijn . Aan hun kunt u ook de prijsjes afgeven of de dienstdoende koster . Alvast bedankt namens de werkgroep Kerstfair 

CHOCOLADELETTERS
Zoals Afgelopen jaren willen wij ook dit jaar weer chocoladeletters sparen voor de boodschappenmand. Spaart u weer mee?
De daarvoor bestemde doos zal weer in de garderobe staan. Namens de diaconie, alvast onze dank.

LINKT agenda
LINKT-pleisterplaats: woensdag 14 november 17.30 – 19.30 uur. Koffie, soep en een goed gesprek. Vanuit het AZC schuiven de laatste maanden ook mensen aan. Aansluitend de Oriëntatiecursus Christelijk geloof om 20.30 uur. Deze keer met als onderwerp De Bijbel. Wie de eerste keer niet is geweest kan gerust alsnog meedoen!
LINKT-bijeenkomsten. Iedere derde zondag van de maand 13.30 – 15.00 uur. Rond de tafel met een open Bijbel. Kom erbij op 18 november. Het gaat over Jezus’ komst. Toen in Bethlehem, nu in ons leven en straks bij Zijn wederkomst.
LINKT-stadspastoraat iedere donderdagmorgen van 10.00 – 21.30 uur. We combineren het stadspastoraat met ‘gezellig koffiedrinken’.
Welkom op de Touwbaan 58.

Kerstlichtjestocht op 24 december Kerstavond,
Op maandag 24 december Kerstavond wordt er weer een lichtjestocht georganiseerd in het Beeklustpark. Om dit mogelijk te maken hebben wij uw en jouw hulp hard nodig. Zoals het luid: Vele handen maken licht werk! Wilt u mee doen dan kunt u zich op geven bij de koster of Henk Hoornweg doormiddel van een inschrijfformulier. Deze liggen tijdens het koffie drinken op een tafel achter in de foyer. Gevraagd worden figuranten, opbouwers, kaarsaanstekers en koffieschenkers. Mogen wij rekenen op jullie hulp?
Met vriendelijke groet, Henk Hoornweg
 

Geloven in 3D, Inleiding

3D staat voor driedimensionaal. Beeldhouwwerk met hoogte, breedte en diepte kun je aanraken. We kennen 3D printen en 3D beelden, nieuwe technieken om voorwerpen te maken; maar 3D bestaat feitelijk al vanaf de oerknal. Niet zo vreemd dat oude beschavingen al ruimtelijke kunst kenden. Die kunst zal een religieuze lading hebben gehad. Mensen geloofden in 3D. Door hun ruimtelijkheid krijgen beelden een andere uitstraling en geladenheid. Zo vertellen ze hoe mensen gestalte geven aan hun verhouding met goden en hogere machten. In de christelijke kunst leidt dat tot sterk wisselende beelden en daar gaat deze cursus over.

Bijeenkomst 3

Periode 1600 – 1800. De beelden komen los

Stromingen in de (beeldhouw)kunst houden zich niet aan afgeronde jaartallen. De Renaissance begint in Italië al ruim voor 1500 en werkt dan in de 16e eeuw door in andere Europese landen. Vaak zijn stadsbesturen en rijke burgers nu de opdrachtgevers. De Reformatie keer zich af van beelden maar de Contra-Reformatie omarmt ze juist. Beelden komen los te staan van kerken; in de gekunstelde poses van het Maniërisme sieren ze fonteinen en pleinen en de paleizen van de superrijken. Beeldengroepen zijn opgenomen in tuinontwerpen. We spreken dan intussen van Barok en rococo. Virtuoos beeldhouwwerk uit edele materialen sieren mooie binnenruimtes.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 13 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Toegang: € 4,--

Bijbelboek Openbaring in de kunst
In de komende weken komt in veel kerkdiensten het Bijbelboek Openbaring aan de orde. Op donderdag 13 december verzorg ik een presentatie in De Schouw, Kerkplein 3 over ‘Openbaring in de kunst’. De presentatie is ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Bij De Schouw is voldoende parkeergelegenheid op het terrein aan het Kolkje. (Koos Sluiter)
 
KERKENPAD 2018.
Zaterdag 27 oktober was er weer het jaarlijkse kerkenpad, deze keer met bestemming Huissen en Oosterbeek. Vanaf 9.00 uur stond in de foyer de koffie klaar en konden de financiën worden voldaan. Om 9.45 uur vertrokken wij met een bus van Schepers Tours, onze chauffeur was Ari Knippers.
Een comfortabele en plezierige reis, de stemming zat er al vlot in. Het eerste bezoek was aan de katholieke “Zandse Kerk” in Huissen, daterend uit 1335. De kerk kent een rijke historie, maar werd door de bisschop onttrokken aan de eucharistieviering. Van de oorspronkelijke 15 parochies zijn er nog 3 over, deze kerken vertegenwoordigen de parochies Lingerwaard en Over Betuwe. Het bisdom heeft de “Zandse Kerk” voor 1 Euro verkocht aan de Stichting de Zandse Kerk, die nu het gebouw beheert. De kerk is in de 2e Wereldoorlog volledig verwoest en in 1953 in zijn oorspronkelijke opzet herbouwd. Het gebouw kenmerkt zich door eenvoud en een uitstekende akoestiek. Momenteel bevindt deze zich in de laatste fase van verbouwingen en begin november is er de formele opening met een speciale dienst. Gewerkt wordt met 40 tot 50 vrijwilligers en door subsidies en donaties (sponsoring) financieel selfsupporting. Er vinden verschillende activiteiten plaats zoals koffieochtenden, optredens van koren, vergaderingen en uitvaartdiensten o.l.v. een pastor. Monuta uitvaartcentrum “Bloesem” (Huis van afscheid) heeft een rechtstreekse verbinding met de kerk. Aan het eind van de uitleg en rondleiding hebben wij o.l.v. Anne met elkaar gezongen. Daarna vertrokken wij voor een lunch naar Brasserie “de Betuwe”. De tafels stonden gereserveerd, men kon een mooi plaatsje uitzoeken. Aan de verschillende tafels werd gezellig gepraat en genoten van een uitstekende lunch. Om 14.00 uur was het tijd om te vertrekken naar de “Oude Kerk” in Oosterbeek. Een kerk gebouwd tussen de 8e en 10e eeuw, die 1000 jaar onafgebroken in gebruik is geweest voor de eredienst, ongekend in Nederland. Het gebouw heeft de status van rijksmonument. In 1944 vond de Slag om Arnhem plaats. In Oosterbeek stond “de Oude Kerk” centraal, gelegen vlakbij de Rijn. Van hieruit werden acties gecoördineerd o.a. waar de soldaten de rivier moesten oversteken. Van de 10.000 soldaten zijn zeer velen gesneuveld of afgevoerd naar Duitse concentratie-kampen, slechts 2300 konden vanuit de gevechtslinie weer met bootjes over het water worden gezet. Tijdens de gevechten zat een Engelse soldaat in de toren van de kerk die seininstructies gaf. Naarmate de strijd heviger werd besloot hij de toren te verlaten. Juist toen hij eruit was werd de toren getroffen door een voltreffer, de toren sloeg weg, de soldaat heeft de strijd overleefd. Als herinnering en dank heeft hij na de oorlog het “Airborne-gebed” geschilderd en aan de kerk geschonken. Op de preekstoel ligt een oude Statenbijbel met een gat erin, een “herinnering” aan een kogel! Bij de 40-jarige herdenking van de herbouw zijn veel Engelse soldaten teruggekomen (en komen nog steeds). De kerk had niets meer, vanuit Engeland kreeg zij veel stukken voor de inrichting, o.a. een preekstoel en een drieluik. Ook hier hebben wij gezongen, lied 146 en 149. Na de indrukwekkende verhalen en het zingen was er de mogelijkheid buiten een rondleiding te krijgen, ook hier weer bijzondere verhalen. Kijkend met de rug naar de kerk had je zicht over de uiterwaarden naar de Rijn met de spoorbrug. Nu een vredige aanblik en met de gehoorde verhalen in je achterhoofd maakt het je stil. Aansluitend bracht de bus ons naar het Airborne museum met buiten het gebouw een oude tank en een paar kanonnen. Binnen konden we rondlopen, kijken naar een korte film over de Slag bij Arnhem, foto’s van soldaten, in puin geschoten gebouwen, een geschreven tekst uit een boekje van een kind. Heel indrukwekkend. Korte gesprekken met een bekende over de eigen herinneringen. Allemaal indringende belevingen en een geschiedenis waaraan wij onze vrijheid hebben te danken. Na dit bezoek was er de mogelijkheid koffie of een drankje te nuttigen in het restaurant “Klein Hartenstein” naast het museum, een aangename verpozing voor het vertrek terug naar Almelo.
Wij kijken terug op een heel bijzondere dag, die uitstekend was georganiseerd. Dank aan de enthousiaste leden van Wijkaktief en zonder iemand tekort te willen doen een bijzonder woord van dank aan Anja van der Worp en Stieny en Rits van der Woude.
Met hartelijke groet, Jerry van den Bos.
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.