PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 12 maart 2017 Zondagsbrief 12 maart 2017
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de actie Hands on voor Huntington. Deze wordt georganiseerd door de jeugd van de Pnielkerk en informatie over een avond die georganiseerd wordt op vrijdagavond 12 mei speciaal voor ouders van de  Pnieljeugd en Pnieljongeren.

Voorganger: Ds. Mw. de Vries- Smelt
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Dries Kromkamp, Erik Kobes
Uitdeler zondagsbrief: Anja v/d Worp en Dries Kromkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Paulien Lantink
Kinderoppas: Catalijne v/d Worp
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de dienst
Mensen  in de kerk: Over voorbede, bloemen en tal van andere blijken van meeleven, Psalm 121 laat er geen twijfel over bestaan, God zijn aanwezigheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij hebben dat slechts te beamen, niet meer maar ook niet minder. Toen ik hoorde dat Anja de dominee had gebeld en voor ons voorbede had gevraagd, was ik daarover dankbaar gestemd. Ik besefte dat ik mij in het beste gezelschap bevond dat men zich denken kan namelijk: God en Zijn Gemeente. Het is de Eeuwige Zelf die Zich een Gemeente vergaderd door zijn Woord en Geest. Daarom is het goed samen Zijn aangezicht te zoeken, mogelijk gemaakt door hetgeen heeft plaatsgevonden op Pasen, om vervolgens Zijn Geest de ruimte te geven, opdat eenieder persoonlijk geïnspireerd kan geraken. De voorbede noem ik heelzaam voor mij, dan bedoel ik niet alleen helen maar ook compleet zijn, er ontbreekt niets. Ik ervaar dat als een scheppingsmoment, waarvan God zegt dat het zeer goed is. De zondag erna werden de bloemen uit de kerk ons aangereikt door Hans Hoogeveen. Zijn begeleidende woorden wezen overduidelijk naar de onontbeerlijke band tussen het individuele gemeentelid en de gemeente. Ondertussen hebben wij veel kaarten en telefoontjes mogen ontvangen. Zorgzame bemoedigende woorden gelezen en ter harte genomen. Lieve mensen dank voor alles wat jullie voor ons betekenen. Nog lang niet bekomen van de longontsteking, stagneerde het herstel doordat vrijdagavond 3 maart mijn temperatuur snel steeg door een aanval van griep. De dienstdoende arts constateerde gelukkig schone longen. Dus het volledige herstel zal daardoor wel nog wat meer tijd vragen.
Namens een dankbaar gezin, Anja en Klaas de Ruiter en kinderen.   
 
Beste mensen,
Even weer een update over onze situatie.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net een prachtige week achter de rug. We zijn op vakantie geweest met de Zonnebloemboot. Een geweldige ervaring. Wij hebben genoten van ons samenzijn en van alle moois wat we al varend tegen kwamen. Met Wim gaat het redelijk goed. Stabiele langzame achteruitgang zo zou ik het willen noemen.
Met mij gaat het wisselend. Vooral na de vakantie week was het alleen thuiskomen wel even heftig. Wim vond het ook beslist niet gemakkelijk om weer terug te gaan naar het verpleeghuis. Maar we weten alle twee dat van alle slechte oplossingen dit de beste is en dat te accepteren gaat niet vanzelf. Het doet Wim goed om zo nu en dan post te ontvangen vanuit Almelo. Ik denk dat het adres van Wim  zo onderhand wel bekend is bij een ieder. We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid vanuit  onze Pniël  wijkgemeente, in welke vorm dan ook.
Hartelijke Groet,       Wim en Truus Lintmeijer.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Henk Hoornweg, De Taling.
 
Zondag 19  maart 2017 gaat voor Ds. Marco Montagne
 
Collecte
Kerk in Actie, voorjaarszendingscollecte, Steun gezinnen in Guatemala.
De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren om de cultuur van geweld te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. In deze provincie, waar de meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen om samen te werken. De mensen zijn arm en hebben daardoor vaak  ruzie in het gezin of ondervinden problemen in de wijk met buren. Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. Albertina, deelneemster Redpaz: ‘Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie met onze familie, met onze buren, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden minder snel boos, er is minder jaloezie en wrok.’ Voor € 54,- kan een vrouw een jaar lang een training volgen. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
 
Elly & Rikkert geven op 15 maart een concert in de Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting, Almelo. De kaartjes voor de kinderen van de Pnielkerk zijn al gereserveerd. Een mailtje naar Inge Wanschers of Anja van der Worp is voldoende.
mail of mail
Let op: het concert is uitsluitend bestemd voor kinderen vanaf vier jaar. Toegang is vrij, maar er wordt gecollecteerd voor het thema 'Kinderen in de  Knel' van Kerk in Actie.
Het concert begint ’s middags om 15.15 uur.

 
Uitnodiging voor LINKT
LINKT wil de verbinding leggen tussen jou en de ander, tussen je dagelijks leven en wat je beweegt of gelooft. LINKT wil een open plek zijn met een fijne sfeer, waarin ruimte is om elkaar te ontmoeten. Ook is er tijd voor bezinning en verdieping op een cafe-achtige plek met een hapje en een drankje. Dit initiatief wordt ondersteund door de PKN.
Doe je mee? Je bent van harte welkom op maandag 13 Maart 2017. Locatie: Touwbaan 58 te Almelo. Inloop vanaf 19.30 uur. Opgave vooraf niet nodig.
Zie ook de folder over cafe LINKT op de leestafel.

Lezing en excursie naar tentoonstelling ‘Maria’ in Utrecht
Als afsluiting van het cursusseizoen over Beelden van geloof staat een excursie gepland naar de tentoonstelling ‘Maria’ in het Catharijneconvent in Utrecht. De datum is zaterdag 25 maart. U bent van harte uitgenodigd voor deze excursie, ook als u niet
aan een cursus hebt deelgenomen. “Maria” is een boeiende, veelzijdige tentoonstelling over de vrouw die in de kunst het meest is uitgebeeld. Op de tentoonstelling zijn vroege en moderne beelden van Maria te zien. Het Catharijneconvent is met openbaar vervoer goed te bereiken en  vanaf het Centraal Station is het ruim een kwartier lopen naar het museum. Ter voorbereiding van de excursie houdt ds. Sluiter op 14 maart om 20.00 uur in de Pniëlkerk een lezing die een goed overzicht biedt van de expositie. Sommige objecten – bijv. beeldjes, miniaturen in boeken – op de tentoonstelling zijn vrij klein en op schilderijen is soms meer te zien dan u in het overigens zeer verzorgde tekstboekje kunt lezen. De lezing kan daarom een goede opstap zijn voor een bezoek aan de tentoonstelling. De toegang is € 4,- , inclusief koffie of thee.
 
Op zondag 26 maart houdt de Stichting Help Oost Europa een verkoop tijdens het koffiedrinken na de dienst. Omdat we dan al richting Pasen gaan, hebben we ook verschillende zelfgemaakte lente en voorjaarsartikelen gemaakt. Te denken valt aan figuurtjes voor aan de paastak, vrolijke kaarsjes, merci- en zakdoekendoosjes, enz. Ook heel leuk om weg te geven als klein cadeautje voor bv. een jarige of zieke. En: alles natuurlijk zelf gemaakt! Natuurlijk ontbreken ook onze zelfgemaakte wenskaarten niet; deze zijn er in alle soorten en maten. Wist U dat U ook wenskaarten kunt bestellen voor speciale gelegenheden? Bent u al nieuwsgierig geworden? Volg ons dan op facebook, of kijk op www.helpoosteuropa.nl; daar staan diverse foto’s van wat we in de collectie hebben!
Cathalijne en Ada Hoornweg
 
Hands on voor Huntington
Je zult het maar hebben: je spieren vallen uit of verstijven, dementie en veranderingen van gedrag en persoonlijkheid. En dat op jonge leeftijd...
De ziekte van Huntington is een mix van Parkinson, ALS en Alzheimer; een vreselijke ziekte! Jongeren uit Almelo en de Pnielkerk zetten zich via Hands On in om aandacht te vragen voor de ziekte en om te helpen geld in te zamelen voor onderzoek naar een medicijn. In de weken naar Pasen toe worden er vele activiteiten georganiseerd, waaronder de 24-uurs hongeractie Jongeren die Hongeren op 18 en 19 maart. Doet u mee? Sponsort u ons? En/of doneert u direct via NL04RABO0301303711 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo o.v.v. project-nummer 84265 actie 40dagentijd? Dank alvast voor uw bijdrage!
Daarnaast gaan we in de Pnielkerk lege statiegeldflessen inzamelen. Met ingang van volgende week zondag (12 maart) staat er in de garderobe/foyer een grote bigbag waarin u de statiegeldflessen van alle supermarkten in Almelo kunt inleveren. De derde actie is nog een verrassing. Daar zullen we binnenkort via onder andere de zondagsbrief u nog verder informeren.Volg alles wat we doen via Facebook @HandsOnAlmelo Like onze pagina en deel de berichten, zodat zoveel mogelijk mensen onze acties voor Campagne Huntington steunen. Met uw hulp kunnen we samen een boel doen!
Alvast bedankt namens de jeugd van de Pnielkerk.
 
Verrassingsactie Huntington: Gourmet avond
Met een gezellige groep vanuit de Tienerkerk organiseren wij meerdere acties om geld op te halen voor het ontwikkelen van een medicijn tegen de ziekte van Huntington. Zaterdagavond 8 april houden wij een gourmet avond in de foyer van de Pniëlkerk. Nadere informatie over tijdstip, opgeven etc. volgt in een volgende zondagsbrief! Wij kunnen al wel vermelden dat er voor hen die hier gebruik van willen maken - vervoer wordt geregeld in de vorm van een ophaal- en thuisbreng service. We hopen u dan te zien!
 
Gelegenheidskoor
We gaan door met het gelegenheidskoor. Na de oproep in Kwintet van december 2016 tot het vormen van een koor, hebben diverse mensen gereageerd. Voor Marco Montagne een reden om het koor dan ook gelijk in te schakelen voor 1e Paasdag, 16 april. Binnenkort gaan we van start met het repeteren. Lijkt het je ook wat? Wilt je ook meezingen, gewoon omdat zingen leuk is, omdat het iets toevoegt aan een dienst… Heb je je nog niet opgegeven? Meld je dan aan en stuur een mail naar:email  of bel 0546 – 539 322
Een muzikale groet van,    Coby Vos
 
Vocaal ensemble ‘the  Petra  Singers’  zingen
‘The Crucifixion’
van  sir John Stainer.
Palmzondag 9 april 2017 om 19.30 uur
In de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo
 
Het oratorium: “The Crucifixion” is het verhaal van het lijden en sterven van Jezus Christus. Sir John Stainer schreef het in 1887. Het zijn sfeervolle muziekstukken die ons meenemen naar de emoties van dit eeuwenoude verhaal. Van ingetogen solo’s tot indrukwekkende koorstukken. Het koor staat onder de bezielende leiding van Cor Kuiper, die tevens de bas solopartij voor zijn rekening zal nemen. En we zijn heel blij met Thijs Kobes, die in Almelo geboren en getogen is. Hij is in 2015 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, en hij zal de tenor solopartij  op zich nemen.Zoals altijd worden we op piano prachtig begeleid door Tasco Silva.
Dit concert wordt georganiseerd door de wijkge-meente de Pniëlkerk.     Entree is vrij.
 
Ouders van de Pniëljeugd en Pniëljongeren,
Welke rol moet volgens jullie onze kerk hebben in de (geloofs)opvoeding van jullie kind? De behoeften en gedachten op dit vlak zijn onder de jongeren zeer divers. Ieder zoekt op zijn of haar eigen manier hier een weg in. Ouders willen hun kinderen wél altijd iets meegeven. Maar wat is dat ‘iets’ tegenwoordig? Komen de ideeën van ouders overeen? Komen de ideeën van ouders en kerk overeen? Wat zou de Pniëlgemeente meer of minder moeten bieden? Hoe ging het vroeger bij onszelf? Wat is realistisch en mogelijk? In welke vorm zou het aanbod gegoten moeten worden? Zijn onze kinderen te motiveren tot …? Is er…….
Deze en meer vragen willen we graag samen met u overdenken.
 
Op vrijdagavond 12 mei houden wij daarom een brainstormavond speciaal voor ouders van jeugdleden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar. De aanvang is om 19.30 uur en uiteraard zal het plaatsvinden in ons eigen kerkgebouw. Een meer persoonlijke uitnodiging zal nog volgen, maar zet vast de datum op de kalender! Alvast meer weten? Benader ons!
Groet, Inge Wanschers (jeugdouderling) en Roel Steen (jeugddiaken).
 
Gebed in de lijdenstijd
Zo tegen Pasen valt mijn geest een beetje stil,
verzet mijn wil zich tegen Christus' lijden.
Van kinds af aan had ik er moeite mee,
die boze menigte en hun geschreeuw,
ik kon er nooit goed tegen hoe Jezus,
zo integer het doelwit was van razernij.
Nog raakt het mij en telkens weer
zou ik het willen overslaan
en overgaan naar Pasen
maar dat zou niet eerlijk zijn
zo is het niet gegaan.

Al toen de juf het ons op school vertelde
sloot ik mijn ogen, stopte oren dicht,
dit wilde ik niet horen,
ik zag het voor me hoe ze schreeuwden:
"Laat Barabas los en kruisig Hem".

Inmiddels ben ik gaan begrijpen
dat alles zo moest gaan 
als was voorzegd
en dat U in de plaats van ons 
dit alles hebt doorstaan.
Nog voel ik elke lijdenstijd
Uw zielenpijn om wat wij U
aan zonden hebben aangedaan.

O liefdevolle Heer,
hoe kan ik U bedanken
voor al Uw bloed
om ons bevrijd te laten gaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.