PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 12 november 2017 Zondagsbrief 12 november 2017
Deze week in de zondagsbrief een verslag van Kerkenpad 2017 een aankondiging van de Kerstfair en informatie over de lichtjestocht die gehouden wordt op zondag 23 december.

Voorganger: Ds. Mw. de Vries - Smelt
Ouderling: Cor Meijer
Diaken en collectanten: HermanVeldman, Ko Braamse
Uitdeler zondagsbrief: Janny Tulp en Herman Veldman
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Dinie Kromkamp
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Kinderoppas: Hanneke Bartels
 
Bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemente naar de Dhr. en Mevr. Louwes. Zij vierden vorige maand hun 60 jarige huwelijksfeest.
Mensen in de kerk: Overleden
Op 8 november 2017 overleed Gerrit de Roo. Hij woonde in Markelo. Daar was hij, vanuit Almelo, via Goor terecht gekomen. Hij was in de jaren ’90 van de vorige eeuw diaken in de Pniëlkerk. Op 1 september overleed zijn vrouw, Willy de Roo-Koning. Net als zijn vrouw wordt Gerrit de Roo gecremeerd, na een dienst in de Pniëlkerk, de kerk, waar ze zich nog steeds mee verbonden wisten. De uitvaart zal plaatsvinden op dinsdag14 november om 13.30 uur
Rein van Dijk
Kroonjarigen:
14-11-2017, Mw. M.M. Geerdink – Bombergen 80 jaar
18-11-2017, Dhr A.H.H. Louws, 85 jaar
24-11-2017, Mw. K. Bouwens – de Ruiter 85 jaar
                     Mevr. M. K. Koerts, 80 jaar
 
Collecte Instellingen plaatselijk.
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.

Zondag 19 november gaat voor Ds. van Houwelingen uit Hengelo
 
BOODSCHAPPENMAND
Elke donderdagochtend zijn er ongeveer 7 vrijwilligers druk aan het werk met het inpakken van de dozen, er wordt gekeken naar de samenstelling van het gezin, soms met kleine kinderen en wordt er eens iets lekkers en zelfs luiers mee gegeven. Op dit moment zijn er ongeveer 15 adressen die wekelijks door een van de 7 bezorgers een boodschappenpakket thuis bezorgd krijgen. Mede door de inzameling in kerken kan de boodschappenmand zoveel gezinnen voorthelpen, daarvoor hun dank aan u. Voor de maand november gaan we blikken/pakken soep inzamelen, helpt u weer mee? Uiteraard mag u ook andere boodschappen inleveren.  Vindt u dat gesjouw met de boodschappen maar lastig, maar wilt u toch helpen? Dat kan door een financiële bijdrage, IBAN  NL29RABO 01021592 t.n.v. stichting boodschappenmand Almelo. Ook beginnen we weer met het sparen van de boodschappenzegeltjes van de Plus om zo weer enkele
Boodschappenpakketten te kunnen  doneren,…helpt u mee?? Namens de diaconie,
hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg
 
Wij, leiding van de Ouderensoos vieren op 16 november 2017 het 50-jaar bestaan van de ouderensoos! Dit jubileum wordt gevierd samen met onze leden, totaal 60 personen. Het feestprogramma ziet er veel belovend uit.
Om de twee weken op een donderdagmiddag is er een gezellig samenzijn in de foyer van de Pniëlkerk vanaf 14.30 uur tot 16,30 uur. Het programma is zeer afwisselend. De ene keer wordt er een muzikale middag aangeboden, de andere keer is er een gastspreker. Onze leden vinden het ook prettig actief mee te doen met een quiz en een bingo! Daarnaast wordt het seizoen afgesloten met een reisje. Mocht u interesse hebben, neem gerust contact op met Joke Dekkers, telefoon 824024. De leiding van de ouderensoos bestaat uit Joke Dekkers, Gerry Bron, To Frans, Dinie Smit en Ellen Meijerink.
 
Beste mensen,
De vrienden van de Pniëlkerk gaan weer een kerstfair houden, en wel op woensdag 13 december vanaf 16.00 uur. Wij gaan weer mooie zelf gemaakte artikelen verkopen, en willen een leuke verloting houden. Daar zijn natuurlijk mooie prijsjes aan verbonden. Mocht u nog een prijsje willen doneren, wat wij zeer op prijs stellen, komen wij die graag bij u ophalen, maar u mag het natuurlijk ook in de kerk afgeven aan de dienstdoende kosters. Wij hopen u allen te begroeten op onze gezellige kerstfair, waar ook voor de inwendige mens van alles te eten is, waaronder o.a. snert, oliebollen, en rissoles te koop zijn. Voor het eventueel ophalen van de prijsjes kunt mij bellen 0546-823475 of 06-37559432
Met vriendelijke groeten,
Fenny Manenschijn
 
Gelegenheidskoor
Als gelegenheidskoor werken wij mee aan de dienst van 26 november a.s. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst zingen wij 2 liederen. Er wordt op vrijdag 17 en 24 november gerepeteerd van 19.30 – 20.30 uur. Ook is het de bedoeling dat wij onze medewerking verlenen aan de dienst van 1ste Kerstdag, mits er voldoende deelnemers zijn. De data om te oefenen worden nog vastgesteld. Lijkt het je ook wat? Wil je ook meezingen, gewoon omdat zingen leuk is, omdat het iets toevoegt aan een dienst …… en heb je je nog niet opgegeven? Meld je dan aan en stuur een mail naar: of bel 0546 – 539 322.
Een muzikale groet van,       Coby Vos
 
Lichtjestocht 2017
Dit jaar zal in het Beeklustpark voor alweer de zevende keer de Lichtjestocht georganiseerd worden, dit keer op zaterdagavond 23 december. Velen van u zullen de tocht al eens gemaakt hebben, net als duizenden andere Almeloërs. De Lichtjestocht is oorspronkelijk een initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, maar in de loop van de jaren hebben zich diverse Almelose kerken aangesloten. Sinds 2016 doen wij vanuit de Pniëlkerk ook mee. De eerste voorbereidingen worden gedaan door een klein team, samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende kerken. De rest van de organisatie en de uitvoering wordt gedaan door een grote groep mensen van alle leeftijden en in veel verschillende rollen. Het voorbereidingsteam vraagt ook aan de Pniëlgemeente om hulp. Wat is er nodig?:
*héél héél veel glazen potten om waxinelichtjes in te laten branden
*één aanspreekpunt/lid voorbereidingsteam voor de Pnielkerk
*acteurs/actrices en figuranten
*zangers en zangeressen voor bv het engelenkoor
*enthousiaste mensen, handig of wat minder handig, voor allerlei hand en spandiensten op allerlei gebied (technisch, catering, opbouwwerk, enzovoort).
Wil jij, wilt u meedoen? Meer informatie? Mail dan even naar mail  Groet, Roel Steen
 
Kerkenpad, zaterdag 28 oktober.
Het kerkenpad ging dit keer naar de provincie Drenthe. Voordat we vertrekken is er koffie en thee in de foyer van de Pniëlkerk. Ons gezelschap bestaat uit bijna 60 mensen en er is dan ook een extra grote bus ingezet. Om half tien vertrokken we. Een uur later zet de bus ons af voor de deur van de synagoge in Emmen. Het gebouw, dat in de richting van Jerusalem staat, is gebouwd in de tijd (1878) dat er in Emmen industrie en daarmee handel in Emmen ontstond. Joden mochten geen lid worden van de gilden en waren daarom vaak actief in de handel. Omdat de Duitsers in de tweede wereldoorlog nagenoeg alle leden van de Emmense Joodse Gemeente hadden uitgeroeid raakte de synagoge in verval. In 1973 kon sloop voorkomen worden door overname door de gemeente Emmen, die de synagoge vervolgens prachtig heeft laten restaureren. Borden met de namen van de mensen die niet terugkeerden uit de concentratiekampen hangen aan de wanden van het gebouw. Uitgelegd wordt dat er een dienst gehouden werd als er tien of meer volwassen mannen (vanaf 13 jaar oud) aanwezig waren. Veel Jiddische woorden doen denken aan het Duits zoals sjoel (synagoge) en lernen (onderwijzen).
Hierna stappen we weer in de bus om naar ter Apel te gaan voor een verrukkelijke lunch. Na afloop is er nog kort gelegenheid het nabijgelegen klooster te bekijken of wat rond te wandelen.
Vervolgens gaat de tocht naar Anloo waar we de romaanse Magnuskerk bezoeken waarvan de eerste bouwfase  uit het jaar 1100 dateert. De kerk heeft een stenen preekstoel; een zandloper moest er voor zorgen dat er niet te lang gepreekt werd (voor de geïnteresseerden: 45 minuten!). Het schip van de kerk is gebouwd met tufsteen. Het koor dateert van later datum en is van baksteen opgetrokken. Opvallend is dat de ramen heel klein zijn en hoog in het gebouw zitten. Dit had te maken met het feit dat in geval van gevaar de bevolking en hun vee een veilig onderkomen in het gebouw konden vinden. In de kerk werd ook recht gesproken: het hoogste Drentse rechtscollege (‘de Etstoel’) hield er zitting. Ook de beeldenstorm heeft zijn sporen nagelaten: muurschilderingen werden met een laag kalk onzichtbaar gemaakt. Bij een recente restauratie werden ze weer ontdekt. Bijzonder is een voorstelling van een op het kraambed liggende Maria met het Kind Jezus. Ook bijzonder is de Latijnse tekst ‘non clamor sed amor sonat in avre Dei’ wat betekent ‘niet geklaag, maar liefde klinkt door in het oor van God’. We nemen dit ter lering mee. In het fundament van de kerk zijn o.a. hunebedstenen verwerkt. Dit was goed te zien bij de trap die naar de grafkelder leidt. De kerk heeft drie orgels: het hoofdorgel stamt uit 1717-1718 en is gebouwd door leerlingen van de beroemde orgelbouwer Schnittger. Er is ook een kabinetorgel uit 1804 gebouwd door Heinrich Freytag. Tot slot is er een koororgel in 2003 geschonken door de weduwe van Jelle Zijlstra, de vroegere minister. De orgels worden bespeelt door de eigen organist en ook door de meegereisde organisten Carl Gieszen en Jos Keijzer (van NOACH). Hierbij zingen we samen enkel liederen.
Als we in Anloo in de bus stappen begint het te regenen. Ondanks de matige weersvoorspellingen is het gelukkig verder de hele dag droog gebleven.Vervolgens stappen we in de bus die ons via Valthe, waar we nog wat drinken, terug brengt naar de Pniëlkerk waar we om kwart over zeven  aankomen. Het was al met al weer een zeer geslaagde dag die mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de Werkgroep Oud Papier (WOP).
Henk Nijhuis.
 
Een brief die hoop geeft
De mensen in Tessalonica hebben gehoord over Jezus. Ze geloven dat hij de Zoon van God is. Maar wat betekent dat precies? De apostel Paulus schrijft hun een brief waarin hij dingen uitlegt.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.