PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 14 oktober 2018 Zondagsbrief 14 oktober 2018
Deze week in de zondagsbrief o.a. nieuws over de kerstfair die gehouden wordt op 12 december en Kerkenpad 2018.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Jerry vd Bos, Theo Lantink
Uitdeler zondagsbrief: Anja vd Worp en Jerry vd Bos
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Renske Schorn
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Kinderoppas: -

Bij de dienst van vanmorgen.
We wagen ons aan het verhaal over de ontmoeting van de rijke man met Jezus. Een ontmoeting die niet tot het gewenste gevolg lijkt te leiden…
Over de doorwerking van deze ontmoeting ga ik in de verkondiging in door twee hoofdfiguren sprekend in te voeren!
We zingen en lezen uit:
Lied 281: 1, 2, 3, 5, 10
Lied 62: 1, 6, 5 (inderdaad in deze volgorde!)
Lied 304
Deuteronomium 15, 1-11 + lied 272
Marcus 10, 17-31 + lied 339a
Deel I + lied 843
Deel II + lied 841
Slotlied 422
Een goede dienst gewenst!
(en wie de verkondiging nog eens terug wil lezen: even een mailtje naar mail en u krijgt de tekst retour!)
 
Samen lezen: God zijn
Ik herinner even aan de volgende avond van deze kring op donderdagavond 18 oktober om 20.00 uur in de Pniël.
(als u de eerste avond gemist hebt, bent u als nog welkom om in te stappen)

Kroonjarigen: 19  oktober, dhr Gieszen, 80 jaar
                         22  oktober,  mw Hendriks - v.d. Maar   95 jaar
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. Greevink

Collecte, Wereldvoedseldag, Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

Orientatiecursus Christelijk geloof
Doe mee (laatstes oproep). In korte tijd houden we ons bezig met de belangrijkste thema’s van het christendom als godsdienst. De cursus heeft een informerend en objectief karakter en vindt plaats in ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58, Almelo.
Data: woensdag 10 okt, 14 nov, 12 dec 2018; 9 jan 2019.
De avonden duren van 19.30 uur – 21.30 uur en bestaan uit een inleiding, uitleg, veel ruimte voor gesprek en vragen. Onderwerpen van de vier avonden zijn:
  • De christelijke boodschap
  • De Bijbel
  • Jezus Christus
  • Leven als christen
Meer info & opgave:
Catherinus Elsinga, mail ; T. 0546 673395
Henk Meier, mail ; T 06 3404 4789
Zie ook de opgehangen posters.

De Zendingserfgoedkalender 2019 is weer te koop.
Dit jaar wordt de kalender gesierd door afbeeldingen van geschilderde Bijbelverhalen in de Balinese wajang of kamasan stijl. Een schilderstijl die teruggaat op de traditionele hofschilderkunst van het Hindoeïstische Balinese rijk zoals deze zich vanaf de 13e eeuw op dit eiland heeft ontwikkeld. Een minutieuze penseelstijl waarbij de weergave geheel in de Balinese context wordt weergegeven met verwijzing naar natuur en cultuur.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Bali en gaat in op de belangrijke plek die het Hindoeïsme op Bali inneemt. Ook de geschiedenis van de zending en de betrekkelijk kleine kerk hier wordt belicht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst op dit paradijselijke eiland. Kerk in Actie beveelt de kalender van harte bij u aan.
De Zendingserfgoedkalender 2019 (met als thema Laat de kinderen tot mij komen) kost € 9 per stuk en is na de dienst bij mij te koop.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Nieuw rekeningnummer kerkelijk bijdrage en Solidariteitskas rekeningnummers waarop veel gemeenteleden op ons verzoek hun kerkelijke bijdrage en de bijdrage solidariteitskas overmaken worden per 1 november 2018 gewijzigd in Rabobanknummers.
Dit omdat er interne aanpassingen bij de SKG (St. Kerkelijk Geldbeheer) worden doorgevoerd.

P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage wordt per 1 november 2018   P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage
NL14 FVLB 0635 8002 33                      NL70 RABO 0373 7149 63

P.G.A. inz. Solidariteitskas     wordt per 1 november 2018   P.G.A. inz. Solidariteitskas
NL30 FVLB 0699 6417 56                     NL92 RABO 0373 7149 55

Er is een overstapservice geactiveerd. Dit houdt in dat vanaf 1 november 2018 alle overboekingen worden doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Dit wordt vermeld op het rekeningafschrift van zowel de ontvanger als de betaler. Deze service is ruim een jaar actief, tot 1 december 2019. Acceptgiro’s met het oude banknummer die na 1 november 2018 fysiek bij een bank worden ingeleverd, worden niet uitgevoerd.
De machtigingen van gemeenteleden hoeven niet gewijzigd te worden.
Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar via of telefoon 0546 – 456 744.
Met vriendelijke groet, Team Kerkelijk bureau
 

Geloven in 3D, beeldhouwkunst en christelijk geloof

3D staat voor driedimensionaal. Beeldhouwwerk met hoogte, breedte en diepte kun je aanraken. 3D bestaat feitelijk al vanaf de oerknal. Oude beschavingen kenden al ruimtelijke kunst en die zal waarschijnlijk een religieuze lading hebben gehad. Mensen geloofden in 3D. Beelden krijgen door hun ruimtelijkheid een andere uitstraling en geladenheid. Ze vertellen hoe mensen gestalte geven aan hun verhouding met goden en hogere machten. In de christelijke kunst leidt dat tot sterk wisselende beelden en daar gaat deze cursus over. Er zijn vier bijeenkomsten.
 

Bijeenkomst 1

Periode 300 – 1300. Beelden gaan en komen.

De vroege christelijke kunst laat iets opmerkelijks zien: de rijkdom van de Griekse en Romeinse beeldencultuur verdwijnt in vrij korte tijd. Er lijkt huiver te bestaan: de religieuze kunst trekt zich terug in fresco’s en mozaïeken, zeker in de Byzantijnse kunst. Ruimtelijk zijn nu nog de reliëfs op sarcofagen. Maar na de regering van Karel de Grote keren de beelden terug, in de periode van de Romaanse kunst en daarna in de vroege Gotiek. Naast kunstzinnige voorwerpen zijn beelden te zien op de timpanen en de portalen van kerken en kathedralen en op grafmonumenten.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 16 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Toegang: € 4,--

De vrienden van de Pnielkerk , houden op 12 dec weer de Kerstfair .
Nu is onze vraag zijn er nog creatieve mensen die iets kunnen of willen maken wat wij mogen verkopen. Ook eventueel prijsjes voor onze verloting zijn van harte welkom. Verder zal er weer een intekenlijst liggen om : kerstgrafstukken, kerstbroden en risolles te bestellen . De bestelde risolles worden bevroren bij u thuis bezorgd maar op is op .Hebt u vragen hierover of wilt u meedoen met kerststukjes maken . Wij Stieny, Riek of Fenny willen de vragen die u hebt graag beantwoorden mochten die er zijn . Aan hun kunt u ook de prijsjes afgeven of de dienstdoende koster . Alvast bedankt namens de werkgroep Kerstfair 

Kerkenpad 27 oktober 2018
Zaterdag 27 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar gaan we weer met een bus van Schepers Tours naar Huissen en Oosterbeek. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Huissen. Hier gaan we een katholieke kerk, de “Zandse kerk”. bezoeken die aan de eredienst is onttrokken, maar nu voor andere doeleinden wordt gebruikt.
Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in Brasserie “de Betuwe”. Na de lunch gaan we naar Oosterbeek, de “Oude kerk” bezoeken. Ook hier is een gids beschikbaar die ons een rondleiding geeft en hier over gaat vertellen. Na afloop van deze rondleiding gaan we naar het “Airborne” museum, deze kunt u op eigen gelegenheid bezichtigen en vergeet dan niet om uw museum jaarkaart mee te nemen.  De dag hopen we gezellig af te sluiten in Restaurant “Klein Hartenstein”, dit is bij het museum. We hopen om ongeveer 18.30 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p.
U kunt zich opgeven tot 24 oktober, dus wees er snel bij. Wilt u graag mee, dan kunt u zich opgeven via onderstaande strook in te vullen en af te geven bij onze gastvrouw Jacqueline Meupelenberg of bellen naar 1 van de wijkaktiefleden: Anja v/d Worp tel: 864225. Rits v/d Woude tel: 810185  Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Tel:……………………………
Museumjaarkaart: Ja/Nee

 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.