PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 15 april 2018 Zondagsbrief 15 april 2018
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de jeugddienst van a.s. zondag en informatie over de rommel - en boekenmarkt die gehouden wordt op 26 mei.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Henny van Marle, Rits v/d Woude
Uitdeler zondagsbrief: Anja v/d Worp en Henny van Marle
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Willem Welink
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding: Theo Lantink, Lolke-Jan Lolkema, Petra Groothuis
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Kinderoppas: Roel Steen
 
Bij de dienst van vandaag:
We hebben vandaag een jeugddienst. Deze heeft als thema ‘pesten’. Dat hebben jongeren zelf aangedragen en heeft op de afgelopen jeugdkerken tot een aantal indringende gesprekken geleid. Daaruit zijn een aantal stellingen over pesten naar voren gekomen waar we vandaag met elkaar over willen nadenken. Als bijbelverhaal ter illustratie en ter verdieping kwamen we uit bij de dromen van Jozef en Jozef door zijn broers verkocht naar Egypte uit Genesis 37. Wie de liederen die we samen zingen nog eens terug wil zoeken, we zingen uit de liederen 280, 923, 637 en 416. Wie de dialoog over Jozef en de put nog eens wil nalezen, kan die bij mij opvragen via een mailtje naar .
Een goede dienst toegewenst!
Mensen in de kerk: Mevrouw Asmus is verhuisd van de Boshoeve naar het Meulenbelt. Zij zou het fijn vinden als mensen haar een kaartje kunnen sturen. Zij mist de gemeente van de Pniëlkerk erg.
Haar nieuwe adres is:
Mevr. J.W. Asmus – Pastoor
“het Meulenbelt”
Afd: Singraven kamer 3
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. en Mw.  Louwes , Zomaar.
 
Zondag 22 april gaat voor Mw. Venema- v/d Berg
 
Collecte,
Diaconie, Kerkdienst gemist (‘kerkradio’) Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!
 
Eindcollectes Pniëlkerk 2018
De opbrengst van de eindcollectes over de maand maart is: € 583,96
 
BOODSCHAPPENMAND
Eindelijk lijkt het dan toch lente te worden,… Tijd voor de schoonmaak!!!
Helpt u mee schoonmaak artikelen inzamelen voor de boodschappenmand?
Namens de diaconie en de boodschappenmand alvast onze dank,… Jacqueline Meupelenberg
 
Verbindingen leggen, een nieuwe gemeenschap vormen, een link leggen tussen je dagelijkse leven en het evangelie, tussen jou en de ander. Dat is de visie van LINKT. Doe je mee? Speciaal voor mensen tussen de 25 en 45 jaar. Alle activiteiten worden gehouden in ‘Het Pakhuis’, in Almelo. Gezellig en centraal gelegen (vlakbij de bibliotheek). De agenda van LINKT voor de maand maart ziet er als volgt uit: LINKT-stadpastoraat: iedere dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur. Behoefte aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt? Je bent welkom bij het stadspastoraat. WOENSDAG 11 april LINKT-Pleisterplaats. 11 april van 17.30 uur – 19.30 uur. Koffie / thee, broodjes en soep + een goed gesprek over een actueel onderwerp. Eet gezellig mee, luister, deel je mening!
 
ZONDAG 15 april LINKT-bijeenkomst. 13.30 – 15.00 uur. We zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. Op zo’n manier dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom weten. De vorige keer hebben we samen de kieswijzer voor Almelo ingevuld; vervolgens zijn we vanuit de Bijbel verder gaan nadenken over ‘keuzes maken’. Op 15 april denken we na over isolement én hoe dat doorbroken wordt. Weet je welkom en neem je vrienden mee!
 Het LINKT-team!
Gospelkoor Onderweg zingt in NOACH:
 "Ik ben"
'Ik ben' is een eigentijds programma voor een breed publiek. Dit thema is gekozen vanuit de vraag: “Wie ben ik voor God en wie is God voor mij?” Het programma, dat ruim een uur duurt, heeft als uitgangspunt de Liefdesbrief van Onze Vader. Onder enthousiaste leiding van André Bijleveld en een professionele band zal het koor nieuwe en herkenbare liederen ten gehore brengen. Met de teksten en muziek van dit project willen we mensen raken en inspireren. Mail

Rommel – en Boekenmarkt 26 mei
Op 26 mei a.s. houdt de wijkaktief weer haar jaarlijkse rommel- en boekenmarkt. De rommelmarkt begint om 09.30 uur tot 13.00 uur. Heeft u nog bruikbare spullen die hiervoor geschikt zijn, dan kunt u ze afleveren bij de kerk. Of u bent niet in de gelegenheid om dit te doen, dan kunt u bellen. Ook prijsjes voor de verloting zijn van harte welkom. Vervolgens zoeken wij nog mensen die ons willen helpen met de organisatie. U kunt hierbij o.a. denken aan het opzetten, afbreken,bezetting van de kramen, sorteerwerk. Dus meldt u aan d.m.v. onderstaande telefoonnummers. U kunt dan bellen met:  Rits v/d Woude tel: 06-53453457, Fenny Manenschijn, tel: 0546-823475 of 06-37141450, Anja v/d Worp, 06-15128756
Ook kunt u mailen naar email
----------------------------------------------------------
Ik wil graag mijn medewerking verlenen bij de uitvoering van de rommelmarkt.  Ik kan ook helpen sorteren op donderdagavond 24 mei* /vrijdag 25 mei * / zaterdag 26 mei 2016* (*doorstrepen wat niet gewenst is).
----------------------------------------------------------------
Naam: -----------------------------------------  M/V
Adres: -----------------------------------------
Telefoon: -------------------------------------
 
Ik zie het aan je
De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld. Wel wat het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn kwaadheid. Later merkt de Heer hem met een teken: het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft. Wilt u aan de slag met het verhaal over de derde keer dat Jezus aan zijn vrienden verschijnt,
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.