PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 15 december 2019 Zondagsbrief 15 december 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over de adventsavond en een oproep van de Bloemendienst Pnielkerk.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Henny van Marle, Erik Kobes
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Henny van Marle
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Kindernevendienst: Evelien Breuker

Bij de dienst van vandaag.
We lezen op deze derde adventszondag verder uit de profeet Micha. En we komen vandaag in hoofdstuk 6 bij één van de meest dramatische passages uit dit boekje. Micha dramatiseert hier een rechtszaak tussen God en het volk. We zingen en lezen vandaag uit:
Vooraf:            lied 281: 1, 2, 3, 5, 10
drempelgebed
Aanvangslied:  lied 439: 1, 2, 3
Gebed om ontferming, uitlopend op lied 466: 2, 5, 7
gebed vd zondag
moment met kinderen
aansteken 3e adventskaars + kaarsenlied vers 3
1e lezing:         Micha 6: 1-8
Zingen:            lied 85: 1, 2
2e lezing:         Matteüs 11: 2-11
Zingen:            lied 446: a1, v2, a3, m4, a5   
Uitleg en verkondiging
Zingen:            lied 992
Gebeden, met als overname lied 458a
Gaven
Zingen:            lied 435: 1, 2, 4
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’
Een goede dienst toegewenst!

Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. G. Smit

Collecte, Diaconie, ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.
In de adventskrans staan drie paarse en één roze kaars. Paars is de kleur welke wordt gebruikt in de adventstijd, de kleur van bezinning en van voorbereiding op kerst. Op de derde zondag van advent zien we het wit van kerst al even door het paarse heen, vandaar de roze kaars.

Adventsavond 17 december 2019
Op dinsdag 17 december 2019 willen we weer de inmiddels traditionele adventswijkavond organiseren. We organiseren weer een warm en koud buffet. Wat omlijst wordt met adventsliederen. In verband met de inkoop willen we graag vroeg weten hoeveel mensen er op die avond deelnemen. In de foyer van de Pniëlkerk komt een intekenlijst te liggen en we gaan daarnaast onder het koffiedrinken nog even met de lijst rond langs de tafels.
De kosten van deze avond bedragen 7,50 euro per persoon, af te rekenen op de adventswijkavond. De inloop is vanaf 18.30 en de maaltijd is om 19.00 uur. Buiten de intekenlijst kan ook een briefje ingeleverd worden bij de dienstdoende kosters.
----------------------------------------------------------------
Opgavebriefje:
Naam:                         …………………………..
Adres                          …………………………..
Aantal personen           ……………………………
Wil opgehaald worden.            Ja   / nee
Kan iemand meenemen            ja   /  nee

Bloemendienst Pniëlkerk
Hierbij een update van de bloemendienst. Dit jaar is er (tot nu) een totaalbedrag van € 250,-- ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.
Het geldkistje in de foyer heb ik op dit moment nog niet geteld, wanneer ik dit gedaan heb, zal ik u het bedrag laten weten. Het saldo van de bloemendienst is nog positief, maar helaas is dit niet een hele dikke plus. Om onze wekelijkse bloemengroet vol te blijven houden, is uw donatie / gift van harte welkom (noodzakelijk). Daarom noem ik u nogmaals het rekeningnummer van de bloemendienst NL80SNSB0928065715.
Na de kerkdienst worden de bloemen door een aantal vrijwilligers weggebracht naar de mensen die de bloemen mogen ontvangen. Helaas zijn er dit jaar een aantal vrijwilligers gestopt en zou het fijn zijn als ik een aantal nieuwe namen aan het lijst van vrijwilligers kan toevoegen. U kunt mij bereiken op onderstaand telefoonnummer of email. Natuurlijk kunt u mij ook aanspreken op een zondagmorgen tijdens het koffiedrinken in de kerk.
Wens u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 2020.
Groet, Silvia Steenkamp
(0637323627 of email )

Activiteiten in december
20 december: Volkskerstzang met medewerking van Almeloos Christelijk Mannenkoor, Credo en het blaasorkest van het Leger des Heils.
Aanvang 19.30 uur.
  • Op donderdagavond 19 december komt de gecombineerde psalmen/Marcuskring bij elkaar. We lezen deze keer uit Marcus en wel uit hoofdstuk 5 over de man uit het gebied van de Gerasenen
  • Op vrijdagavond 20 december (inloop 19.00 uur/ aanvang 19.30 uur) is er in onze kerk de volkskerstzang. Veel samen zingen met Credo Cantaibile, het Almelo’s Christelijk Mannenkoor begeleid door de band van het Leger des Heils en Anne Eenkhoorn, en met als gastspreker onze burgemeester Arjen Gerritsen. Na afloop alle gelegenheid om na te genieten en na te praten bij koffie, thee, warme chocolademelk.
Gemeenteleden en andere belangstellenden
Ook dit jaar gaan we weer een lichtjestocht organiseren, de 9de alweer! We zijn al weer gestart met de voorbereidingen en vragen nu of jij mee willen helpen aan Lichtjestocht 2019! Het doorgaan van de lichtjestocht staat en valt elk jaar weer met het vinden van voldoende vrijwilligers! Hoe mooi zou het zijn om weer veel bezoekers te mogen verwelkomen bij de lichtjestocht op dinsdagavond 24 december 2019 in het Beeklustpark. We hebben hiervoor weer heel veel vrijwilligers nodig. Figuranten, een pasteam (aankleden van figuranten), catering, ehbo, opbouw en afbreken van decor, uitzetten en aansteken van de lichtjes. Je kunt je opgeven via Louise Hemstede, tel. 0546-642891 maar ook via: email
.
Met vriendelijke groet,  Louise Hemstede, Arjen ten Brinke, Marja Westerman, Bert Nijhuis en Riëtte Rosenbrand.

Mededeling kindernevendienst
Op maandag 30 december hebben wij weer een gezellige middag voor kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerd. We beginnen deze middag om 3 uur en tegen 5 uur mag je weer opgehaald worden. Wil je er deze middag bij zijn, geef je dan op bij de leiding van de knd. Deze middag gaan we weer wat leuks knutselen en ook zijn er leuke spelletjes te doen.
Ook kunnen wij hier nog wel wat hulp bij gebruiken. Wilt u meehelpen, dan kunt u zich opgeven bij een van de leiding van de knd.

Hoe maak je het goed?
Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.