PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 16 oktober 2016 Zondagsbrief 16 oktober 2016
Deze week in de zondagsbrief informatie over de oogstdienst van 30 oktober, nieuws van de groep icoonschilderen en een bericht over het afscheid (pensioen) van onze koster Ineke Meijer.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Herman Veldman
Uitdeler zondagsbrief: Silvia Steenkamp en Jerry v/d Bos
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: -
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Paulien Lantink
Kinderoppas: Anja Kobes en Ella Wanschers
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de diensten: In de serie diensten over de aartsvaders en – moeders verschuift vandaag in Genesis 37 de aandacht van het verhaal van Jakob naar Jozef. We lezen daar over de dromen van Jozef, de weinige verheffende omgang tussen de broers onderling, Jozef in de put, Jozef verkocht naar Egypte, en het bedrog van de broers om hun misdaad te verhullen.... al met al een triest verhaal over een slecht functionerend gezin. Toch staat dit allemaal in het onderwijs van God ten leven. Waarom eigenlijk? Dat hopen we vanmorgen wat op het spoor te komen.
En we zijn verheugd dat Credo Cantabile zorgt dat er nog meer muziek dan anders in deze dienst gaat zitten. Een goede dienst gewenst.
ds Marco Montagne
Bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar B. Tolhuis, Alette Jacobsstraat.
 
Collecte
Verbeteren voedselproductie in afgelegen bergdorpen Nepal: in deze afgelegen bergdorpen heeft de bevolking moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan het verbeteren van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een geit of buffel om melk te produceren of om in te zetten als ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60,- krijgt een gezin een geit en een training in de verzorging, voor € 400,- krijgt een gezin een buffel. Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden getroffen door de zware aardbevingen, om hun dagelijks leven weer op te pakken.

De eindcollecte in de Pniëlkerk heeft afgelopen zondag 2 okt j.l. een bedrag opgeleverd van € 114,05.
 
Collectant,
De diaconie is verheugd dat De heer Jan Nijmeier  heeft aangegeven dat hij per 1 oktober als collectant wil deelnemen aan het collecterooster.
De diaconie.
 
Zondag 23 oktober gaat  voor ds mevr Bunjes - van der Lee
 
Zoals velen van ons al wel weten gaat onze rots in de branding, Ineke Meijer per 1 november met pensioen. Op 23 oktober willen wij daarom Ineke bedanken voor haar nooit aflatende zorg voor ons en de kerk.
Ineke heeft kenbaar gemaakt het op prijs te stellen dat i.p.v een cadeau voor haar zelf, zij  liever een cadeau voor de boodschappenmand heeft. Aan dat verzoek willen wij graag voldoen, dus willen wij aan u vragen om op zondag 23 oktober allen een houdbaar artikel mee te nemen, om zo Ineke een goed gevulde mand (misschien wel manden ) mee te kunnen geven voor de boodschappenmand.
 
OOGSTDIENST.
Op 30 oktober willen wij tijdens de oogstdienst stilstaan bij alles wat ons gegeven wordt door God. Na de dienst worden zoals gebruikelijk veel van onze gemeenteleden verrast met een prachtige plant. Mocht u nou gemeente leden weten die volgens u in aanmerking komt voor onze oogstdienst attentie, zou u dan de naam willen doorgeven aan de diakenen.
namens de diaconie, hartelijke groet Jacqueline Meupelenberg
 
Nogmaals verlenging ambtsdragerschap Gerard Beunk
We merkten als moderamen dat de mededeling in de vorige zondagsbrieven over én het stoppen als ambtsdrager én tegelijk de verlenging van de ambtstermijn van Gerard Beunk tot veel vragen en verwarring heeft geleid. Daarom hier nog een kleine toelichting die naar wij hopen een antwoord geeft op diverse vragen en die de ontstane onduidelijkheid wegneemt:
  1. Na vele jaren met grote inzet actief te zijn geweest in onze wijkgemeente als ambtsdrager/kerkrentmeester, heeft Gerard, na gesprekken met de Wijkkerkenraad,besloten zijn ambt en alle daarmee samenhangende werkzaamheden neer te leggen.
  2. Deze beslissing heeft in de Classis echter voor een probleem gezorgd. De (vorige) scriba van de Classis is ernstig ziek en  heeft als gevolg daarvan met zijn werk als scriba moeten stoppen. De Classis heeft daarom al enige tijd geleden aan Gerard gevraagd om het werk van de zieke scriba over te nemen. En Gerard heeft zich daartoe bereid verklaard.
  3. Om scriba van de Classis te kunnen zijn, moet iemand echter “ambtsdrager” zijn. Enkel en alleen met het oog daarop heeft de Wijkkerkenraad besloten de ambtstermijn van Gerard te verlengen en wel voor de periode dat hij zal fungeren als scriba van de (huidige) Classis. Waarschijnlijk is dat voor een relatief korte periode omdat de bestaande Classes in hun huidige vorm over een paar jaar opgeheven zullen worden. Dat gaat gebeuren in het kader van het rapport “Kerk 2025”.
  4. De situatie vanaf heden is nu dus dat Gerard (zoals ook met hem is afgesproken) feitelijk zijn lidmaatschap van de Wijkkerkenraad met alle daarmee samenhangende werkzaamheden heeft neergelegd en dat hij enkel en alleen nog (formeel) lid is van die Raad met het oog op zijn werkzaamheden als scriba van de Classis. En dat hij zijn rol en zijn werkzaamheden daartoe zal beperken.
We realiseren ons dat op deze “oplossing” waarschijnlijk wel iets valt aan te merken; dat die oplossing voor de nodige verwarring heeft gezorgd en dat die oplossing misschien ook niet de schoonheidsprijs verdient. Maar we hopen ook dat u met deze toelichting iets meer begrip voor het kerkenraads-besluit zult hebben. Omdat wij menen dat de diverse belangen die in deze kwestie aan de orde zijn, op deze manier het beste zijn gediend. Met hartelijke groet en uiteraard tot nadere uitleg bereid, namens het moderamen, uw voorzitter,     Henk Hoornweg.
 
Koffiedrinken na de kerkdienst.
Wij hebben in de wijkkerkenraad afgesproken dat wij in het vervolg na elke kerkdienst koffie of thee gaan drinken. Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld gezellig bij elkaar te komen en even bij te praten.
Zoals u zult begrijpen gaat dat niet vanzelf en zoeken wij vrijwilligers om bij het uitschenken en opruimen te komen helpen. Daarom hopen wij dat velen van u zich op zullen geven. Want hoe meer mensen mee doen hoe leuker het wordt! Om uw medewerking aan te geven kunt u onderstaande strook invullen en inleveren bij één van de ouderlingen.
Naam----------------------------------------------
Adres-----------------------------------------------
telefoonnummer ---------------------------------mailadres-----------------------------------------
Ook kunt aangeven op welke zondagen u niet aanwezig kunt zijn.
Data -----------------------------------------------
Via de mail ontvangt u z.s.m. een rooster met daarop alle namen en mailadressen van diegenen die zich hebben opgegeven. Zo kunt u zelf met elkaar ruilen, indien nodig. Namens de wijkkerkenraad,
Henk Hoornweg
 
Icoonschilderen/icoonschrijven
Na 11 jaar avonden en middagen rondom een icoon, stopt de groep met het organiseren van deze activiteit. Er kwamen de laatste tijd weinig aanmeldingen meer en de minimale grootte van de groep van 10 à 12 personen werd niet meer gehaald. Het was een mooie tijd, met veel mensen, die samen met elkaar iedere keer toch weer meer dan 10 keer bij elkaar kwamen om een icoon te schilderen. De groep was ontstaan vanuit de groep icoonschilderen in het Karmel-klooster. Het was niet de bedoeling om een groep te zijn, een ‘knutselclub’, die leert iconen te schilderen. Wel wilden we een groep zijn die, samen, meditatief, bezig zijn aan een icoon, zich verdiepen in de afgebeelde. Wat wij, al schilderend, ook leerden was geduld, een icoon wordt opgebouwd met vele laagjes verf. Iedere keer moet je wachten tot het voorgaande laagje gedroogd is… Dat vergt geduld!
Ook leerden we omgaan met frustraties en we leerden te vertrouwen dat het goed komt. Slechts een heel enkele icoon bleek na 14 keer schilderen te zijn mislukt. We hebben, in gesprekken, veel met elkaar beleefd. Toen een van de leden ziek werd en overleed was dat een moeilijke tijd voor de groep. Ik denk dat menigeen een mooie icoon in huis heeft, dankzij onze groep. Wij willen iedereen bedanken die ons in de gelegenheid heeft gesteld om bij elkaar te komen.
Het geld dat we nog over hadden doneren we aan de jeugd van de Pniëlkerk.  namens de organiserende groep,             ds. Rein van Dijk
 
Mededelingen
Op zondag 6 november is er wel kindernevendienst in de Elisa hier zorgt de leiding van de kindernevendienst van de “Pniëlkerk” voor en oppas zorgt de Elisa parochie voor..
De zondagsbrief is er dan niet.
 
Ver van huis
In het verhaal gaat alles anders dan het zou moeten. Want dat mensen ver van huis kunnen zijn, dat is een gegeven. Maar als je daar dan je broers ontmoet, zou je juist even thuis moeten komen. In dit verhaal gebeurt het tegendeel. Maar het is nog lang niet afgelopen; met de broers niet en met Jozef ook niet. Soms gebeuren juist ver van huis de grootste wonderen.
 

Werkvormen 4-7 jaar: Knutselen

Vouw een jas voor Jozef. Vouw een wit vouwblaadje in zestien vierkantjes. Knip de lijn tussen de middelste hokjes bovenaan in tot het tweede hokje. Vouw de hoekjes naar achter en knip de lijn tussen het bovenste en het tweede hokje van boven aan beide zijden in. Vouw de beide zijkanten schuin naar achter. Keer de jas om en plak hem op gekleurd papier. Gebruik stiften of kleurpotloden en versier de jas met zoveel mogelijk kleuren.
 
Kerkenpad 22 oktober
Zaterdag 22 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we  weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Kampen om daar 2 kerken te gaan bezoeken.
Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Kampen om de “Regenboog” of de “Nieuwe kerk”  te gaan bezoeken. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in “De Stadsherberg”. Na de lunch gaan we de “Buitenkerk” of  “Onze Lieve Vrouwe kerk”.  bezoeken. Ook hier krijgen we een rondleiding. Voor degenen die dat willen is er de mogelijkheid om de gewelven te bekijken, hiervoor kunt u via een wenteltrap naar boven. Dit kost €3, p.p. en is voor eigen kosten. (is nog even onder voorbehoud) De kerken en de ‘Stadsherberg” zijn op loopafstand van elkaar. Heeft u een museumjaarkaart, dan is het handig deze mee te nemen. De dag hopen we gezellig af te sluiten met een kop koffie/thee. We hopen om ongeveer 18.00 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p.
Heeft u zich aal opgegeven? Dit kan nog tot 19 oktober, maar u moet wel vlug zijn, de bus is bijna vol!.  Door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of bij één van de leden van de Wijkactief: Anja v/d Worp tel: 864225,                      Fenny Manenschijn tel: 823475, Aart Koot tel: 817419. Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Adres:……………………………………………
Tel:……………………………
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.