PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 17 maart 2019 Zondagsbrief 17 maart 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over de 40 dagen tijd.

Voorganger: Ds. Koos Sluiter
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Rits v/d Woude
Uitdeler zondagsbrief: André Kieftenbelt en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Willem Welink
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Jeugdkerk: -
Leiding: -

Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Dhr. en Mw. Meijerink.

Collecte, KiA, binnenlands diaconaat, t.b.v. ex-gedetineerden
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoorde-lijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.
TIP: Combineer deze collecte met de Paasgroetenactie.

Over de liturgische schikking.
Zoals u vorige week heeft kunnen zien zijn wij begonnen met een liturgische schikking waarin de veertig dagen-tijd centraal staat. Dit loopt uit  naar Pasen waarbij de schikkingen van Witte donderdag en Goede Vrijdag ook een plaats in de dienst krijgen. Elke zondag voorafgaande aan deze dagen maken we een schikking welke aansluit op de lezingen zoals deze worden aangegeven  in het rooster van de PKN. Ook zal een korte uitleg  op de beamer verschijnen voor de dienst, plus een foto van het stuk.
Tijdens de collecte zal er een gedicht en de foto weer op de beamer verschijnen. Wij hopen dat u hier met aandacht naar kunt kijken en lezen.  In de zondagsbrief kunt u dit ook terugvinden. Wij nodigen u uit om de schikking voor of na de dienst eens te bekijken. Misschien leidt dat tot een gesprek tijdens de koffie. Wij wensen u allen een bezinnende veertigdagentijd toe. Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we over de drie leerlingen die met Jezus de berg opgaan en dat er een stem uit de wolk klinkt. De berg en de wolk bevestigen net als de X in de schikking, de aanwezigheid van God. De leerlingen willen het bijzondere moment van de ontmoeting met Mozes en Elia vasthouden: verbeeld in de tenten die zij willen opslaan. Zij zullen het moment echter in hun hart moeten bewaren.

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Je hoeft niet vast te houden
met woorden te beschrijven

Wat in stilte bewaard kan blijven
toont de Kracht
Uit naam van de Liefde.

Wakker worden!
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.

Bergrede
Een grote schare hoorde Jezus boodschap
de ware weg die ten leven leidt
Hij onderwees zijn discipelen in Gods wetten
Hij sprak over liefde en zachtmoedigheid.

Niet de weg van dwang
niet de weg van bloed en tranen
maar van barmhartigheid en liefde
elkaar ondersteunen en vermanen.

Jezus leerde hen in eigen woorden
in nederigheid te spreken
geen oog om oog, geen tand om tand
maar versteende harten open breken.

Waar liefde woont
bewandelt men Gods wegen
op weg door de enge poort
daar wordt Gods heil verkregen.

Daar juicht een grote schare
engelen zingen 't mooiste lied
vermoeide pelgrims komen aan
bevrijd van kommer en verdriet.

 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.