PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 17 november 2019 Zondagsbrief 17 november 2019
Deze week in de zondagsbrief een verslag van Kerkepad 2019, informatie over de jaarlijkse Kerstfair, de Adventswijkavond en Koken voor een ander.

Voorganger: Ds. Mulder
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Theo Lantink
Uitdeler zondagsbrief: Andre Kieftenbelt en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Wim Welink
Kindernevendienst: Karin Wijnstra

In memoriam
Op vrijdag 8 november is Barend Blömer overleden. Hij was langzaam achteruitgegaan in gezondheid, was op een dag niet meer uit bed gekomen en is, in zijn slaap, overleden. Barend Blömer was tot het laatst helder geweest, de zaterdag te voren had hij nog de wedstrijd van Heracles gevolgd, samen met zijn zoon. En op vrijdag overleed hij. Hij wist waar hij heen ging, zo had hij zijn vrouw, Miny, verteld. Hij kon gerust sterven. Barend Blömer was 59 jaar getrouwd met Miny. Hij kwam uit een geslacht slagers. In de zeventiger jaren hadden ze de slagerij aan de zuiderstraat moeten verlaten. Hij was iemand die van sport hield, actief, tot het laatst bij een voleybalgroep en passief als supporter van Heracles. Samen met zijn vrouw gingen ze kamperen, in Ommen, jaren lang. In de vakanties en in de weekenden. Op donderdag 14 november is hij gecremeerd. In de kerkdienst voorafgaand aan de crematie hebben we gelzen van het huis met de vele kamers (Johannes 14). Een huis waar hij, naar onze stellige overtuiging, is thuisgekomen. Hij wist immers waar hij heen ging. Zo kon door het verdriet om zijn dood heen de vreugde om zijn leven schijnen.
Ds Rein van Dijk

Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Dhr. en Mw. Kootstra
Kroonjarigen:
Mevr. F.C.E. v.d. Broek -Babies; 30-11   85 jaar
Mevr J.T. Miedema - Hooiveld; 29-11   100 jaar
Mevr. Barink -Velthorst; 15-11     80 jaar
Mevr. Evers - de Ruiter; 19-11      80 jaar

Collecte, Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en
hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

De jaarlijkse Kerstfair vindt dit jaar plaats op woensdag 11 december. Natuurlijk in en rondom de Pniëlkerk. De opbrengst is dan ook bestemd voor onderhoud en beheer van de Pniëlkerk.
In de aanloop naar deze fair kunt u al acties ondernemen.
  • Hebt u een leuk prijsje voor de verloting, dan kunt u die op zondag meenemen naar de kerk en daar afgeven aan de dienstdoende koster. Dat kan vanaf 20 oktober 2019. Wilt u dit eerder of door de week kwijt dan kunt u contact opnemen met Stieny van der Woude (06-51766943) of Fenny Manenschijn (06-37559432)
  • Ook liggen er vanaf die datum de intekenlijsten voor de volgende producten:
    • smakelijke kerstbroden zonder en met spijs
    • heerlijke risolles
    • een graftak
Na de kerkdienst staan de leden van de vrienden van de Pniëlkerk klaar om uw bestelling te noteren.
En natuurlijk heel belangrijk: noteert u nu reeds in uw agenda:
woensdag 11 december van 16.00 tot 20.30 uur.

CHOCOLADELETTERS
Zoals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer chocoladeletters sparen voor de boodschappenmand.
De boodschappenmand kan hiermee de mensen die zij tijdelijk ondersteunen ook iets lekkers meegeven rond deze feestelijke tijd. De letters kunt u in de bekende doos in de garderobe stoppen.
Namens de diaconie alvast dank voor uw hulp.

Koken voor een ander.
Zoals u al eerder in de zondagsbrief hebt kunnen lezen, is uw diaconie van plan om te starten met het project “koken voor een ander”.
Ondertussen heeft de eerste avond plaatsgevonden en hebben we met elkaar genoten van een heerlijke pompoensoep, een Marokkaans stoofgerecht, een heerlijk toetje en een kopje koffie/thee.
Een compliment voor de kokers en een woord van dank voor de gastvrouwen die deze avond de afwas hebben weggewerkt.
Het is kort dag voor opgave voor de volgende maaltijd want komende dinsdag 19 november staat een heerlijke maaltijd voor u klaar.
Mocht u nog willen aansluiten, dan graag voor vanavond opgeven bij Henny van Marle (of 0620265719). Weet wel: vol is vol!!

Dus op dinsdag 19 november in de Pniëlkerk “koken voor een ander”
Inloop:                           vanaf 17.30 uur.
Aanvang maaltijd:         18.00 uur.
Einde:                          ongeveer 21.00 uur

We hopen natuurlijk wederom op veel belangstelling en fijne gesprekken aan tafel. Mocht u vervoer naar de kerk nodig hebben, geef dit dan even door. Ook of u misschien liever vegetarisch wilt eten. Voor deelname aan de maaltijd vragen we een kleine bijdrage van € 7,50 per persoon. We kunnen alleen maar weer tegen u zeggen, kom en eet gezellig mee en neem één van uw buren of vriend(inn)en mee en vul de opgavestrook vandaag nog in want nogmaals vol is vol! U kunt deze opgavestrook afgeven aan Marco Montagne, Henny van Marle of aan de gastheer/gastvrouw in de Pniëlkerk.
Ook de volgende data voor “koken voor een ander” geef ik graag aan u door.
Dit is op dinsdag 28 januari 2020 en 10 maart 2020.
Hartelijke groet,
Marco Montagne en Henny van Marle
----------------------------------------------------------
project “Koken voor een ander” op 19 november vanaf 17.30 uur in de Pniëlkerk
Ik/wij kom(en)  graag mee eten: naam/namen:
Wil vegetarisch eten: ja/nee
Graag vervoer regelen: ja/nee

Adventsavond 17 december 2019
Op dinsdag, 17 december 2019 willen we weer de inmiddels traditionele adventswijkavond organiseren.
We organiseren weer een warm en koud buffet. Wat omlijst wordt met adventsliederen .
In verband met de inkoop willen we graag vroeg weten hoeveel mensen er op die avond deelnemen. In de foyer van de Pniëlkerk komt een intekenlijst te liggen en we gaan daarnaast onder het koffiedrinken nog even met de lijst rond langs de tafels.
De kosten van deze avond bedragen 7,50 euro per persoon, af te rekenen op de adventswijkavond.
Omdat het in december heel erg druk is in de kerk is Inschrijving mogelijk tot en met zondag 8 december zodat we niet op het allerlaatste moment nog inkopen moeten gaan doen.
Buiten de intekenlijst kan ook een briefje ingeleverd worden bij de dienstdoende kosters.
Opgavebriefje:
Naam:                          …………………………..
Adres                           …………………………..
Aantal personen            ……………………………
Wil opgehaald worden.              ja   / nee
Kan iemand meenemen             ja   /  nee

LINKT, wat is dat ook alweer?
Linkt was opgestart 2 jaar geleden als pioniersplek vanuit onze PKN om de link, de verbinding te leggen tussen mensen onderling en met het Christelijk geloof. Dit doen we nu op 2 manieren met als plek van samenkomst het Huis van Lydia, Grotestraat 187A/B.
Elke donderdagmorgen van 10 – 12.30 uur is er stadspastoraat voor een luisterend oor of een goed gesprek met koffie of thee.
Elke 2e en 4e woensdagavond van 17.30 – 19.30 uur zijn we een pleisterplaats voor ontmoeting, samen wat eten, en op adem komen.
Zie ook de video op de beamer tijdens het collecteren. Voor meer informatie, vraag of bel Henk Meier,
06 – 3404 4789.

Lichtjestocht 24 december 2019
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de Lichtjestocht weer wordt georganiseerd in het Beeklustpark. We bereiken op deze manier veel mensen met het Evangelie en het is steeds weer de moeite waard om de schouders eronder te zetten. We zijn natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers om het allemaal te kunnen organiseren. Daadwerkelijke opgave kan ook op ons emailadres:  .

Kerkenpad 26 oktober 2019
Na eerst een lekker kopje koffie te hebben gedronken  in de foyer vertrokken we rond 09.30 uur richting Aalten. Aanvankelijk zouden er 2 auto’s meerijden maar wegens een aantal afzeggingen paste iedereen in de bus. De chauffeur – Daniël - vertelde tijdens de reis het een en ander over de plekken die we passeerden, het nieuwe stuk N18 die vanaf de A35 richting Haaksbergen loopt. Toen wij in Aalten aankwamen bij de Oude Helenakerk waaide het behoorlijk en moesten de jassen nog aan. Voordat de rondleiding en de uitleg begon hadden nog even de gelegenheid wat rond te kijken in de kerk. We werden in 3 groepen verdeeld, iedere groep met een eigen gids. Er werd verteld over de bouw van de kerk, hoe de kerk zijn huidige vorm heeft gekregen in de loop der eeuwen. Toen de eerste gedeeltes werden gebouwd, had het protestantisme nog geen intrede gedaan. Oorspronkelijk was er een toren plus een kleine kapel. Later zijn deze met elkaar verbonden. Binnen bevonden zich 2 orgels. Op de muur prachtige geschilderde taferelen met veel Bijbelse thema’s. Na de beeldenstorm in de zestiende eeuw waren de beschilderde muren bedekt met witte kalk. Later zijn deze mooie beschilderde muren weer tevoorschijn gehaald.  Aan het eind kregen we een papier uitgereikt met liederen, die we onder begeleiding van Anne zongen. Als afsluitende liederen zongen we “Ga met God en Hij zal met je zijn” en “Tel uw zegeningen” .
Daarna gingen we naar Lievelde. Daniël vertelde dat Erve Kots genoemd is naar de mensen die in vorige eeuwen daar hebben gewoond op de plek waar nu het openluchtmuseum is. Eerst was er een overdadige lunch compleet met koffiebroodjes, croissantjes, krentenwegge, koffie + thee en een kroket! Als je met zoveel mensen samen eet en alles staat klaar, ben je wel geneigd iets meer te eten dan thuis. Na de lunch kreeg iedereen de gelegenheid het openluchtmuseum te bekijken. Er was een Los Hoes, een gebouw waar zich informatie bevond over de cycloon uit 1927, die ook de omgeving van Lievelde teisterde. Oude foto’s en krantenartikelen waarin vermeld stond dat ook koningin Wilhelmina het gebied destijds had bezocht.  Ook schuren met karren met houten! wielen, een zaaginstelling en zelfs een ruimte met sigarendoosjes en sigarettenverpakkingen uit andere tijden. Inmiddels was het stralend, zonnig weer. Dus gingen de meesten aan het eind op het terras zitten om een cappuccino of biertje te nuttigen. Om 16.00 uur reden we richting Vorden waar we in De Herberg een afsluitend drankje gingen doen. Er was hier een verwarmd terras en je kon ook binnen zitten. Tijdens de terugreis – een mooie route langs de Holterberg en via Nijverdal terug naar Almelo – begon het al te schemeren. We konden terugkijken op een mooie, geslaagde dag waarop ieder op een fijne manier met medekerkgangers kon omgaan.
Een deelnemer

Mededeling kindernevendienst
Op maandag 30 december hebben wij weer een gezellige middag voor kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerd. We beginnen deze middag om 3 uur en tegen 5 uur mag je weer opgehaald worden.
Deze middag gaan we weer wat leuks en lekkers knutselen en ook zijn er leuke spelletjes te doen.
Ook kunnen wij hier nog wel wat hulp gebruiken. Wilt u meehelpen, dan kunt u zich opgeven bij 1 van de leiding van de knd.

Wil je dat begrijpen?
De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!)vraag over hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen.
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.