PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 17 september 2017 Zondagsbrief 17 september 2017
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de startzondag en info over het verjaardagsfonds.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Dries Kromkamp, Ko Braamse
Uitdeler zondagsbrief: Evert-Jan Snoeijer en Dries Kromkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst:
Kinderoppas: Hanneke Bartels en Ella Wanschers
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de dienst: Op deze startzondag laten we ons aanspreken door een gelijkenis van Jezus uit Matteüs 25,31-46. Een tekst die bij velen tot de verbeelding heeft gesproken waardoor je in menige kerk afbeeldingen ziet van de zeven werken van barmhartigheid; een tekst ook die velen in beweging heeft gezet om meer oog en oor te krijgen voor de noden van hun medemensen; maar ook woorden die velen heeft helpen omdenken dat je juist in de kwetsbare ander de Heer zelf kunt ontmoeten. Verheugend is het dat we vandaag de première meemaken van ons gelegenheidskoor.
Verder trappen we ook af voor een diaconaal project voor Roemenië – in de dienst de eerste aftrap, na de dienst voor wie meer wil weten nadere info.
In dat kader is er allerlei lekkers waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project... De kinderen (en gemeente leden ?) gaan in deze dienst bouwen aan zoete huisjes. We zingen vandaag achtereenvolgens uit de liederen 978, het koor 901, samen 303, 826, 286 en 416
Na afloop hopen we dat velen blijven voor lekkers, meer info, wensen, ontmoeting (en – maar dat spreekt vanzelf – koffie, thee, limonade)
een goede dienst en goede zondag gewenst!
ds Marco Montagne
Mensen in de kerk: Geboren:
Uniek
Klein
Lief
Heel bijzonder
Gods wonder
Op 14 augustus 2017 is geboren: Anne Lot
dochter van JanBart en Liseth Oldenampsen
Toekomstweg
7607 TM
Jan-Bart en Liseth gefeliciteerd met deze aanwinst.
Ook de grootouders gefeliciteerd.
 
Bedankje: Hartelijk dank voor de bloemen en het medeleven dat ik uit de kerk heb mogen ontvangen ivm het overlijden van mijn jongste zus.    
Mw. Pezy
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Truus Lintmeijer De Alk , 7609 AD Almelo.  Zij was 25 augustus j.l. 45 jaar getrouwd.
 
Collecte, Vredeswerk.
Vrede is niet vanzelfsprekend. Vanuit de PKN ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.
 
Kaarten voor de ZWO.
Hebt u ook vakantiekaarten gekregen of bent u pas jarig geweest en hangen de felicitatiekaarten nog aan een lint bij u in de kamer? U kunt ze aan de ZWO geven. Wij zijn er blij mee. D.w.z. met alle kaarten en enveloppen waar de postzegel nog op zit. Om het werk van Kerk in Actie te ondersteunen lopen er een aantal structurele inzamelingsacties: postzegels en briefkaarten dus, maar ook oude mobieltjes, 'oud' geld en cartridges. De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie (tachtig procent) en de Gereformeerde Zendingsbond (twintig procent).
In 2016 is er voor € 41.289 verkocht aan verzamelaars en handelaren. Een mooie opbrengst! Helaas zijn eigen gemaakte kaarten niet verkoopbaar. Ook dubbele kaarten met bloemen leveren niets op. Uitzonderingen hierop zijn dubbele vouwkaarten van: Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders), Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en ook: Geboortekaartjes.
U kunt de kaarten in de box doen die in de kerk staat.
Hartelijk dank namens de ZWO, Ria Nijhuis.
 
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN: omdat twee dames onze groep gaan verlaten zoeken we twee spontane bloemschikkers en creatieve denkers met gevoel voor liturgie! Als je nu denkt,  dit lijkt me leuk? Het is maar 5 tot 6 keer per jaar en er wordt niet veel vergaderd! We werken meestal twee aan twee, dus eigenlijk is het maar drie keer per jaar! Wel is het belangrijk dat je of met Pinksteren of met de Pasen kunt. Dit ivm vakanties! Opgeven kunt u bij Truus Lintmeijer telf 0622382306 of bij ondergetekende 0634560956!
namens de liturgische bloemengroep. Gerry Vos!
 
Verjaardagsfonds.
Het door u gegeven geld voor het verjaardagsfonds is bestemd voor de wijkkas. Uit de wijkkas worden diverse activiteiten bekostigd zoals activiteiten voor de jeugd, of een koor in een kerkdienst, liturgisch bloemschikken enz.  Gemeenteleden worden rond hun verjaardag benaderd door een medewerk(st)er van het verjaardagsfonds. Ze krijgen een felicitatiekaart en tevens het verzoek om te overwegen een bijdrage te geven voor de wijkkas. Het is natuurlijk altijd mogelijk om een bedrag storten op bankrekening nummer NL28RABO011.19.41.334 ten name van: Prot Gemeente Almelo. Onder vermelding van: Wijkkas Pniël (aftrekbaar van de belasting). Tot en met augustus heeft het verjaardagsfonds een bedrag opgebracht van 2200,09 euro. De lopers voor het verjaardagsfonds alsmede de gevers hartelijk dank. Een van de lopers heeft na jaren trouwe dienst te kennen gegeven te stoppen. Ik ben op zoek naar een nieuwe loper, die een wijk op de windmolenbroek voor zijn of haar rekening wil nemen. Je kunt contact opnemen met Tineke Braamse, tel: 0546-819022
 
Wie gaat er met me mee naar een concert van Xing op zaterdag 30 september (19 uur gebouw GKV, Bellavistastraat 26).
Xing is een praiseband uit Zwolle. Ik ken ze verder niet, maar een avondje uit vind ik altijd gezellig! Oh ja, en het is ook nog eens GRATIS!
Wil je me gauw laten weten of je meegaat? 
Groet​jes​,  Gonneke 06 48 266 477​

BOODSCHAPPENMAND
De zomer loopt op het eind, de scholen zijn weer begonnen. De boodschappenmand wil daarom in de maand september pakjes drinken inzamelen, voor de schoolgaande kinderen, waarvan de ouders wekelijks voorzien worden van een boodschappenpakket. Helpt u mee??? Ook kunt u uw koffiepunten van de Douwe Egberts in blijven leveren .
Namens de diaconie , hartelijk dank,…Jacqueline Meupelenberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.