PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 18 november 2018 Zondagsbrief 18 november 2018
Deze week in de zondagsbrief een uitnodiging voor "op weg daar de zondag" op maandagavond 19 november. Deze avond gaat over zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tevens is er nieuws over het jubileumconcert van Gospelkoor Onderweg op zaterdag 24 november 2018.


Voorganger: Ds. Koos Sluiter
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten:Erik Stokkers, Rits v/d Woude  
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Erik Stokkers
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Dinie Kromkamp
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Jeugdkerk: Alle Tieners
                  Theo Lantink, Roel Steen

Kroonjarigen:
29 november, Mw. Miedema - Hooiveld. hoewel green kroonjarige vinden we het toch vermeldenswaard dat zij op die dag 99 jaar hoopt te worden
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Mw. F.van de Ridder en Dhr. E. Morel

Op weg naar de zondag
Maandagavond 19 november om 19.30 uur bent u weer van harte welkom om even een uurtje met ds Marco Montagne mee te denken over de dienst van de zondag daarna: die van 25 november. Dan is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de dienst waarin we naar goede gewoonte in het licht van het komende Rijk van God de namen noemen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Een goede zaak om samen naar vorm en inhoud van deze dienst te kijken. De lezing komt uit Openbaring 7: 1-4 en 9-17. Tot maandagavond!

Na de oogstdienst…
Allereerst een woord van grote waardering voor de vele mensen die met één of meer plantjes bezoeken brachten op meer dan 100 adressen! Uw inzet is ook door de bezochten zeer gewaardeerd (naast uiteraard de plant).
We hebben ook gemerkt dat de adresseringen niet altijd helemaal klopten… als bij uw plantje de combinatie van naam en adres niet of niet helemaal klopte, wilt dat dan even terug rapporteren aan een diaken of Henk van Es. Dat kan in de toekomst misverstanden voorkomen. Dank voor uw medewerking.

Reserveer in uw agenda!!
  • Aanstaande dinsdagavond 20 november om 20.00 uur de gemeenteavond, waarin we kort door de financiën en ontwikkelingen in de Algemene Kerkenraad heenlopen, én na de pauze Heileen Holman begroeten. Zij is één van de kerngroepleden van woongemeenschap de Wonne en zal ons daar over vertellen.
  • Op 12 december is de jaarlijkse kerstfair: lekker smullen en leuke kerstversieringen kopen in en rond de Pniël
  • Op vrijdag 14 december 19.30 uur vindt in onze kerk de volkskerstzang plaats! Met medewerking van Credo Cantabile, het ACM en de blaasband van het leger des Heils. Bovendien zal burgemeester Gerritsen voor een kerstboodschap zorgen.
  • Op dinsdag 18 december is de adventswijkavond. Dit jaar in de vorm van een gezamenlijke maaltijd omkranst met liederen, lezing, gebed en een verhaal. Binnenkort kunt u zich officieel opgeven (oa bij onze gastvrouw Jacqueline Meupelenberg)
Collecte, Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Wijkavond op dinsdag 20 november
Beste gemeenteleden, hierbij wil de wijkkerkenraad van de Pnielwijk u van harte uitnodigen voor de wijkavond op 20 november. Aanvang 20.00 uur; de koffie staat klaar om 19.30 uur. Op deze avond wordt er voor de pauze een toelichting gegeven op de jaarrekening van 2017, aansluitend wordt de begroting van 2019 gepresenteerd. 
(Wie de begroting van 2019 of de jaarrekening van 2017 wenst te ontvangen kan zich via de volgende mail aanmelden, dan wordt hij toegestuurd.
, U kunt het ook aangeven bij één van de kerkrentmeesters.)
Aansluitend aan dit financiële gedeelte zal ds Marco Montagne een en ander vertellen over de ontwikkelingen in de Algemene Kerkenraad. Dit vooral in het licht van de noodzaak door teruglopende financiële middelen na te denken over hoe het met de PGA als geheel verder moet.
We zijn blij dat na de pauze Mevr Heileen Holman ons iets komt vertellen over de woongemeenschap De Wonne. Een plek waar mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen in onze maatschappij tijdelijk een plek vinden om hun leven weer op orde te krijgen.
Wij hopen op een grote opkomst en een zinvolle avond.
Met vriendelijke groet, Henk Hoornweg

Jubileumconcert Gospelkoor Onderweg I’ve got the Joy!
Op zaterdag 24 november 2018 viert Gospelkoor Onderweg haar 45-jarig bestaan met een feestelijk concert.  Het concert wordt gehouden in de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan 352 in Almelo. De zaal gaat om 19.30 uur open en de aanvang van het concert is om 20.00 uur. De entree is € 7,50 euro p.p. Kaartverkoop via de website www.gospelkooronderweg.nl, eventueel nog aan de deur, maar let wel: op is op!  
Met vriendelijke groeten, Marjan Smits- PR Gospelkoor Onderweg,

De vrienden van de Pnielkerk , houden op 12 dec weer de Kerstfair .
Nu is onze vraag zijn er nog creatieve mensen die iets kunnen of willen maken wat wij mogen verkopen. Ook eventueel prijsjes voor onze verloting zijn van harte welkom. Verder zal er weer een intekenlijst liggen om: kerstgrafstukken, kerstbroden en risolles te bestellen . De bestelde risolles worden bevroren bij u thuis bezorgd maar op is op. Hebt u vragen hierover of wilt u meedoen met kerststukjes maken. Wij Stieny, Riek of Fenny willen de vragen die u hebt graag beantwoorden mochten die er zijn. Aan hun kunt u ook de prijsjes afgeven of de dienstdoende koster . Alvast bedankt namens de werkgroep Kerstfair 

CHOCOLADELETTERS
Zoals Afgelopen jaren willen wij ook dit jaar weer chocoladeletters sparen voor de boodschappenmand. Spaart u weer mee?
De daarvoor bestemde doos zal weer in de garderobe staan. Namens de diaconie, alvast onze dank.

LINKT-stadspastoraat iedere donderdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur. We combineren het stadspastoraat met ‘gezellig koffiedrinken’.
Welkom op de Touwbaan 58.
Linkt bijeenkomst
Deze zondag is het weer de derde zondag van de maand (18 November) en dus een LINKT-bijeenkomst, om 13.30 uur aan de Touwbaan 58. Ik wil je namens het LINKT-team van harte uitnodigen om er bij te zijn 13.30 – 15.00 uur. Rond de tafel met een open Bijbel. We gaan het hebben over Jezus’ komst. Toen in Bethlehem, nu in ons leven en straks bij Zijn wederkomst. De geschiedenis van de wereld en onze persoonlijke geschiedenis staan niet op zichzelf. God staat er boven, Hij laat Zich met ons in. Als Rechter maar ook als Verlosser.

Schuldhulpmaatje Almelo zoekt nieuwe coördinator(en)
Schuldhulpmaatje Almelo is sinds 2013 actief in Almelo. We zijn met ruim 35 maatjes in zowel Almelo als Tubbergen actief. Op dit moment hebben we een 3-tal coördinatoren die onze maatjes begeleiden. Eén van de coördinatoren zal op een andere wijze zijn inzet voor SHM Almelo gaan invullen. Dat maakt dat we dringend op zoek zijn naar minimaal één nieuwe coördinator. Heeft u/heb jij de nodige vrije tijd overdag en wil je je graag inzetten voor een ander? En voer je daarbij graag coördinerende taken uit? Neem dan contact met SHM Almelo op! Dit kan via Ben Hemstede (mail) of via Dinant Pas (mail)

Meubelproject vraagt enkele vrijwilligers
Het Meubelproject is een Almelose oecumenische organisatie die op pro-deo basis meubelen en grote huishoudelijke artikelen beschikbaar stelt aan mensen die om financiële reden niet in staat zijn deze aan te schaffen.
Deze meubelen moeten vaak worden gehaald bij particulieren in Almelo die deze gratis ter beschikking stellen en worden opgeslagen in een bedrijfshal. Er is dringend behoefte aan enkele vrijwilligers die mee willen helpen dit te realiseren. We zijn eveneens op zoek naar iemand met een auto+ trekhaak die 1x in de 4-5 weken een ochtend wil rijden met een aanhanger. Voor het gebruik van de auto wordt een kleine vergoeding gegeven. Voor verdere informatie kunt u bellen met Hans Veldhuis tel. 0546-538707 of 0614648381, mailen mag ook: mail.

Op 16 december om 19.00 uur willen we een kerstzangavond houden in het kerkgebouw van de Ontmoeting aan de Hoornbladstraat.
We willen daar een mooi bijeenkomst houden om met elkaar mooie kerstliederen te zingen en te luisteren naar kerstmuziek.
Deze avond zal begeleid worden door de band van de Ontmoeting “Testify” en door orgelspel. We hopen zo een ouderwetse kerstzangavond te hebben met elkaar en ons zo voor te bereiden op de komende kerst. Wij hopen dat u met velen zult komen, de entree is uiteraard gratis.
Voor informatie Marco Haakmeester M: 06-513143335

 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.