PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 18 september 2016 Zondagsbrief 18 september 2016
Deze week in de zondagsbrief aandacht voor de actieweek "versterk de kerk in het Midden Oosten! " en informatie over Kerkenpad 2016 die gehouden wordt op 22 oktober.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Theo Kootstra
Diaken en collectanten: Henk van triest, Willem Welink
Uitdeler zondagsbrief: Evert-Jan Snoeijer en Henk van Triest
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Lineke v/d Bos
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: Anja Kobes en Ella Wanschers
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Kroonjarigen: Mw. M. M. Simon – Egger, Groeneveldsweg 
 
Collecte
Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld: in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren! De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredes projecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de steden scholen hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een nieuwe generatie om de verbinding te zoeken. In de vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken zoals de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni. Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de grenzen open gaan. De kerk helpt hen met voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. In Nederland staan gelukkig ook veel mensen klaar om de vluchtelingen welkom te heten. Anderen twijfelen, of voelen zelfs angst voor zoveel vreemdelingen in ons veilige land. Kerk in Actie heeft hier oog voor en wil binnen de kerken het gesprek hierover op gang brengen en kerken helpen bij de opvang van vluchtelingen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.
 
Actieweek 18 - 25 september: versterk de kerk in het Midden Oosten!
De kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn er 13 miljoen Syriërs op
drift. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het Midden Oosten probeert deze mensen te helpen met voedselpakketten en onderdak. Kerk in Actie vraagt in de actieweek van 18 – 25 september uw aandacht in gebed en in natura voor deze moeilijke situatie. Voor de geïnteresseerden zijn info-kranten hierover op de leestafel aanwezig.
Het College van Diakenen (CvD) heeft daarom besloten het banknummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van Projectnr. 84261 open te stellen voor dit belangrijke doel. Geef wat u kunt!
 
Zondag, 25 september gaat voor ds E. van Houwelingen
 
In Samen Horen 2016-2017 is bij het noemen van de raad van Kerken Almelo een foutje geslopen:
De website www.kerkpleinalmelo.nl blijkt al jaren geleden van het internet verwijderd. Daarvoor in de plaats is een geheel nieuwe website verschenen met de naam www.raadvankerkenalmelo.nl
 
Seniorenreis 21 September
Heeft U zich al opgegeven? U kunt zich t/m maandag nog opgeven.         De Diaconie.
 
Ambtsdragers:
Aftredend als ambtsdrager zijn:
Gerard Beunk,
Theo Kootstra,
Henk van Triest
Zij allen hebben te kennen gegeven te willen stoppen als ambtsdrager.
Tevens is aftredend:
Henk van Es.
Hij heeft te kennen gegeven dat hij nog een periode door wil gaan als ouderling. Wanneer geen wettige bezwaren tegen zijn herbenoeming worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag, 2 oktober.
Voorganger in deze dienst is ds Montagne.
 
Elke 14 dagen komt op donderdagmorgen een groep (wat oudere) mensen bij elkaar om met elkaar te spreken over het geloof, over het leven. De groep catechese overdag. Wij zijn een groep mensen van diverse pluimage, die elkaar deelgenoot willen maken van ons geloof en die elkaar graag laten uitspreken.
Het gesprek, onder leiding van ds Rein van Dijk, gaat naar aanleiding van het geen we in een boek lezen. We zijn nu bezig met het boek God. De schrijver, Frederic Lenoir noemt het een boek voor zoekers, twijfelaars, gelovigen en atheïsten. Het is een boek waarin we op zoek gaan naar God, vanuit een religiewetenschappelijk uitgangspunt. Best spannend dus. We komen op donderdagochtend om 10.00 uur bij elkaar, dan drinken we eerst koffie. Om 10.15 beginnen we met ons gesprek over het boek en om 11.30 uur sluiten we het gesprek weer af.
We starten weer  op 22 september. Kom gerust eens kijken!
 
Beste leden van de Pniëlgemeente  Almelo
Dank aan allen die al hebben gereageerd op onze  onderstaand oproep in de zondagsbrieven van j.l. april/mei . We zijn aardig op weg ,maar helaas we zijn er nog lang niet helemaal!! Daarom deze oproep  aan allen die onderstaande strook nog niet hebben ingevuld en ingeleverd. Doe dit  a.u.b. alsnog? Alvast heel veel dank voor uw medewerking.
Zoals misschien wel  bij U bekend zijn onze gegevens vastgelegd in het:
 Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP).
Dit systeem is er om het werk( b.v. pastoraat en predikant ) in de  plaatselijke gemeente te ondersteunen. Inmiddels werken we  een aantal jaren
met dit systeem. Helaas moeten we constateren dat er bij een groot aantal leden belangrijke informatie ontbreekt  zoals: telefoonnummer,  e-mailadres ( indien voorhanden)  en  de huwelijksdatum.
Wij willen in toekomst graag werken met een up to date lrp-systeem. Wij vragen Uw medewerking door onderstaande strook volledig in te vullen en af te geven aan één van onze ouderlingen
U kunt de gegevens ook per  e-mail  sturen aan:
H. van Es  e-mailadres: mail
Naam : -----------------------------------------------                                                                                                                                                                                           Adres : -----------------------------------------------
Telefoon /mobiel:   _________________________                                       E-mail adres           : _________________________                                     Huwelijksdatum   : _________________________
 
Kerkenpad 22 oktober
Zaterdag 22 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we  weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Kampen om daar 2 kerken te gaan bezoeken . Wilt u deze datum in uw agenda zetten, dan volgt binnenkort hier meer informatie over.
 
Twee broers
De inzet van het verhaal van vandaag is het eerstgeboorterecht, de vraag wie de ‘eerste’ is. Vanouds is dat Esau. Maar in het verhaal van God en mensen gaat het vaak anders; daar kan de laatste de eerste zijn. Esau hecht weinig aan zijn geboorterecht. Hij laat Jakob zijn plaats innemen in ruil voor een kom soep en wat brood.
 
Het verhaal van de soepsteen
Ergens in een ver dorpje in de bergen voelden de mensen er zich niet meer gelukkig. Vroeger was dat anders. Wanneer de zon van achter de bergruggen tevoorschijn kwam, gingen ze fluitend aan het werk.
Maar nu was het anders. Iedereen keek sip, en iedereen dacht alleen maar aan zichzelf. Ja, er was hongersnood in het dorp. Iedereen dacht, dat er eten tekort was, en daarom spaarde iedereen al het eten dat hij kon bemachtigen op in zijn kelder. Op een dag, kwam er een vreemde man in het dorp aan. Hij was schamel gekleed, was in dagen niet meer geschoren en zag er graadmager uit. Maar, hij had blinkende, fonkelende ogen en een gezicht dat altijd leek te lachen. "Waarom kijkt iedereen zo sip?" vroeg de man. "We hebben honger, en er bijna niets te eten" kreeg hij als antwoord. De vreemdeling krabde even in zijn stoppelbaard, zette zijn hoge hoed wat naar achter en dacht na. Opeens zei hij: "Ik zal voor jullie soep maken". "Soep?" vroegen de mensen, en waarmee zouden we dan wel soep maken?"
"Geen nood" zei de man; "Ik heb immers een soepsteen bij. En daarvan maak je de lekkerste soep ter wereld.". De mensen van het dorp die het hoorden, konden hun oren niet geloven: Een soepsteen, neen, daar hadden ze nog nooit van gehoord. En het nieuws verspreidde zich als een vuurtje in het dorp, "maar ik heb nog een ketel water nog" zei de man. De mensen haalden een grote ketel met water en zetten die op het vuur. Met een groot gebaar haalde de man voorzichtig de soepsteen uit zijn zak en legde die in het water dat al begon te koken. Even later ging hij proeven. "Hmmmm...heerlijk" zei de men; "Maar de soep zou nog iets beter zijn, als we er wat aardappelen bij deden; heeft er soms iemand een paar aardappeltjes?"
Sommige mensen die hoopten om ook eens van de soep te mogen proeven, brachten een paar kleine aardappeltjes aan. Na een tijdje proefde de man weer: "Prima!" zei de man maar het zou nog beter smaken, als we er wat groeten bij deden." Wie enkele groenten kan missen mag straks ook een bordje van mijn heerlijke soep." Verlegen kwamen enkele bewoners met nog wat prei en selderij, en een vrouw bracht een
een bond worteltjes. Het begon al heerlijk te ruiken op het marktplein, en steeds meer mensen kwamen kijken en snuffelen rond de grote soeppot. "Ze is bijna klaar, maar als we er nu nog wat kruiden en wat zout zouden indoen, dan zal het de beste soep van heel de wereld zijn. Oh ja, en misschien hebben we ook nog een stuk soepvlees.". De dikke herbergier, die een echte smulpaap was, droomde al van een heerlijk bord soep en kwam met een groot stuk soepvlees aangezeuld.
De geur van heerlijke soep vulde heel het dorp. Het duurde niet lang, of iedereen stond al klaar met een bord en een lepel om van de heerlijke soep te proeven.
Toen de soep klaar was, werd de soep uitgedeeld, en iedereen mocht er een bord van nemen, want iedereen had ook iets van zijn eigen voorraad gegeven.
Alle bewoners begonnen te smullen en te smakken. Zo'n heerlijke soep hadden ze nog nooit geproefd. En telkens kwamen ze weer om hun bord te vullen. Ook de kinderen aten hun buikje rond. Iedereen voelde zich weer blij, en je kon zien aan de mensen, dat ze er echt van genoten hadden. De speelman haalde weer zijn viool uit, en de mensen begonnen te dansen en te lachen. Het dorp was weer in vreugde. "Het spijt me." Zei de vreemde man, maar ik moet vertrekken. Alle mensen vonden het jammer. "Maar de soepsteen mag je houden" zei de man. Om zulke lekkere soep te maken, moet je telkens doen, zoals je vandaag gedaan hebt: samen delen van wat je nog thuis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten." De mensen knikten en voelden zich dolgelukkig, dat ze de soepsteen mochten houden. De man was blij, dat hij de vreugde in het dorp had teruggebracht. En eventjes buiten het dorp bukte de man zich......Hij raapte weer een steen van de grond en stak die in zijn zak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.