PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 19 januari 2020 Zondagsbrief 19 januari 2020
Deze week in de zondagsbrief een bijdrage van het verjaardagsfonds en informatie over onze wijkdiaconie en een gespreksgroep die op 23 januari a.s. bij elkaar komt.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ambtsdrager van dienst: Jacqueline Meupelenberg
Ondersteuning Avondmaal: Bert Steenkamp, Jerry v/d Bos, Erik Stokkers, Evelien van Rijswijk, Ada Hoornweg
Collectant/AvD: Ada Hoornweg, Jacqueline Meupelenberg
Uitdeler zondagsbrief: Anja v/d Worp en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Kindernevendienst: Karin Wijnstra

Bij de dienst van vandaag
Allereerst een hartelijk welkom aan de broeders en zusters van de Elisakerk met wie we samen vandaag de zondag van het gebed voor de eenheid van de kerken vieren. Het thema ‘buitengewoon vriendelijk’ ontlenen we aan de lezing uit Handelingen 27 en 28. Als teken van de eenheid die God schenkt over (al te) menselijke verschillen heen vieren we vandaag ook samen de maaltijd van de Heer.
We zingen en lezen vandaag uit:
Vooraf:            lied 281: 1, 2, 3, 10
Openingslied:  lied 275
Glorialied:       304
Na moment met kinderen: Alles wordt nieuw III 19: 1, 2
1e lezing:          Handelingen 27: 18-20, 22-26, 39-44
Zingen:            lied 107: 12, 13 , 14
2e lezing:          Handelingen 28: 1-10
Zingen:            lied 339a
Uitleg en verkondiging
Zingen:            lied 352: 1, 2, 5, 6, 7
Overname gebeden: refrein van lied 1005
Collectelied:    lied 1014: 1, 2, 3, 5
In tafelgebed:   lied 404e en 408e
Slotlied:           lied 993: 1, 2, 5, 6, 7
Uiteraard is er na afloop alle gelegenheid tot nagesprek bij koffie en thee. Een goede dienst toegewenst.
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. Ter Veen
Kroonjarigen:
24 januari 1918    (102  jaar)
mevr. G.R. Hase - Spang

25 januari 1930    ( 90 jaar)
mevr. J.W. Nieuwenhuis

31 januari 1928   (92 jaar)
mevr J.H.P. de Olde - van Horck

Gespreksgroep
Donderdag 23 januari komt deze kring weer bij elkaar. Deze avond willen we ons verdiepen en laten inspireren door psalm 19: de vreugde der wet! We beginnen om 20.00 uur en voel u vrij ook voor één keer aan te schuiven.

Collecte, diaconie in de wijk, t.b.v. eigen wijkdiaconie
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! Kom naar de kerk en geef ruimhartig voor deze collecte. De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting “Verjaardag in de Maak”. Veel kinderen kunnen om financiële redenen niet deelnemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten normaal zijn, b.v. het houden van een verjaardagsfeestje. Als je zelf geen feestje geeft, word je ook niet uitgenodigd bij andere kinderen. Het mag niet voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken. Daarom wil de Stichting “Verjaardag in de Maak” kinderen helpen door een verjaardagsfeestje te organiseren. Zij zijn zelf niet bij het feestje aanwezig, daar ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Zij streeft ernaar dat ieder kind tijdens de basisschool 1 maal een onvergetelijk verjaardagsfeestje kan houden. Dit kan in allerlei vormen, b.v. knutselen, een kunstzinnige activiteit, dans, iets sportiefs, koken. Het feestje kan thuis of bij Heracles, Preston Palace, Monkey Town of Dolle Pret worden gevierd.
Voor elk kind is er een bepaald budget. Wat over is mag worden besteed aan het kopen van kleding. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn bekend bij de Voedselbank of de Stichting Leergeld. Alle activiteiten vinden in Almelo plaats, ook de kleding wordt gekocht in Almelo. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.

De Avondmaalscollecte.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Buurland Libanon heeft 4,5 miljoen inwoners en vangt meer dan 1,5 miljoen Syriërs op. International Orthodox Christian Charities (IOCC) zorgt voor schoon drinkwater en medische hulp. Ook koken ze maaltijden voor Syriërs en arme
Libanezen in vier gaarkeukens. De Middle East Council of Churches (MECC) biedt er onderwijs en psychologische hulp aan Syrische kinderen. Ook in Jordanië bieden kerken deze hulp aan vluchtelingen.
De Avondmaalscollecte is voor dit project van Kerk in Actie.

VERJAARDAGSFONDS
In 2019 heeft het verjaardagsfonds een bedrag opgebracht van bijna 3600 euro. Ik wil de gevers heel hartelijk bedanken voor hun gulle gift. Ook de lopers voor het verjaardagsfonds wil ik bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ik hoop dat we ook dit jaar weer een mooi jaar tegemoet gaan.
Met vriendelijke groet,   Tineke Braamse

Koken voor een ander.
Het nieuwe jaar is begonnen en wij gaan weer verder met het organiseren van “koken voor een ander”. In januari staat er wederom een heerlijke maaltijd voor u klaar. Mocht u nog willen aansluiten, dan graag uiterlijk zondag 19 januari opgeven bij Henny van Marle (email of 06-20265719).
Dus op dinsdag 28 januari in de Pniëlkerk “koken voor een ander”
Inloop:                                     vanaf 17.30 uur.
Aanvang maaltijd:                  18.00 uur.
Einde:                         ongeveer 21.00 uur
We hopen natuurlijk wederom op veel belangstelling en fijne gesprekken aan tafel. Mocht u vervoer naar de kerk nodig hebben, geef dit dan even door. Ook of u misschien liever vegetarisch wilt eten. Voor deelname aan de maaltijd vragen we een kleine bijdrage van € 7,50 per persoon. We kunnen alleen maar weer tegen u zeggen, kom en eet gezellig mee en neem één van uw buren of vriend(inn)en mee en vul de opgavestrook vandaag nog in want nogmaals vol is vol! U kunt deze opgavestrook afgeven aan Marco Montagne, Henny van Marle of aan de gastheer/gastvrouw in de Pniëlkerk.
Als je je bij de vorige keer al opgegeven hebt, hoef je dat dit keer niet meer te doen. Omdat we er vanuit gaan dat je er dan gewoon bij bent.
Ook de volgende data voor “koken voor een ander” geef ik graag aan u door.
Dit is op 10 maart 2020.
Hartelijke groet, Marco Montagne en Henny van Marle

Spelen en rituelen in de kunst
Op dinsdag 28 januari begint deze nieuwe cursus. Een hele nieuwe invalshoek. Via de kunst kijken naar de dingen waar mensen in alle eeuwen mee bezig zijn geweest, spelen en rituelen. 2020 is het jaar van de Olympische Spelen in Tokio. Spelende mensen hebben altijd de kunst geïnspireerd. Een spel spelen is aan regels gebonden en dat geldt ook voor rituelen, zowel voor eigen rituelen voor alledaagse momenten als voor  rituelen in groter verband. Bij rituelen in het religieuze leven spreken we van liturgie. Liturgie is een spel en religieuze kunst heeft dat spel steeds opnieuw verbeeld, zowel de handelingen als de voorwerpen die een onmisbare rol spelen. Spelen met beelden!
Thema van de eerste avond:. Komen en gaan, geboorte, huwelijk, dood.
Ons leven is omsloten door rituelen voor bijzondere momenten. Die markeren we met beelden, voorwerpen en teksten. Elke levensfase krijgt een eigen omlijsting, soms letterlijk. Zo krijgt het eigen levensverhaal een plaats binnen het onmetelijke geheel van tijd en ruimte. Rituelen helpen ons om greep op het leven te houden. We zoeken naar een vast verband en dat is ‘onvermijdelijk’ religieus. Religie is zoeken naar en betekenis geven aan onze band met een omvattend dragend geheel. Dan gaat het om doop en besnijdenis, inwijding, huwelijk, wisseling van de macht, oud en nieuw vieren, afscheid nemen, dood en begrafenis. De religieuze kunst heeft voor dit hele scala steeds nieuwe vormen gevonden. Beelden maken het gewone in mensenlevens bijzonder.
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Pnielkerk
Kosten: €4, -  per bijeenkomst
Inleider: Koos Sluiter

Voorproefje
De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana.
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.