PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 19 mei 2019 Zondagsbrief 19 mei 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over de Goed gespreksbijeenkomsten in de Ossekoppelerhoek en de viering op Hemelvaartsochtend.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Albert Enzerink
Uitdeler zondagsbrief: Evert-Jan Snoeijer en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Jeugdkerk: -
Leiding: -

Mensen in de kerk: Beste mensen, Langs deze weg willen we jullie hartelijk danken voor jullie blijken van medeleven gedurende onze chemokuren het afgelopen half jaar. We hebben er veel steun aangehad. Inmiddels zijn we zo ver dat Ria’s behandeling succesvol afgerond is; Henk is bijna klaar met de chemokuren. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen. Nogmaals heel hartelijk dank en de groeten van Ria en Henk Nijhuis.

Wij willen graag onze dankbaarheid uitspreken voor de Kerkelijke  Zegening van onze verloving,. We hebben de warmte en de verbondenheid gevoelt van de voltallige gemeente die dit heugelijk feit met ons deelden. We danken de Heer dat 5 mei voor ons een Bevrijdingsdag mocht zijn. Ook spreken we de waardering uit voor de bloemen, die we mochten ontvangen. Eigenlijk had de bloemen bezorger zelf een bloementje verdient, naar verluid is dit pas na 5 keer mogelijk geworden, daar Joyce midden in een verhuizing zit. Joyce Turpijn en Jacob Stoevelaar
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. Beuze.

Bij de dienst van vandaag
We lezen vandaag uit Genesis 28 over de droom van Jakob met een ladder naar de hemel. Twee schilderijen van Marc Chagall geven beelden bij dit prachtige en tot de verbeelding sprekende verhaal over onderweg toch iets van God kunnen merken. De tweede lezing komt uit Johannes 13 waar Jezus zijn leerlingen voorbereid op het leven wanneer hij niet meer bij hen is: waarin kan je dan toch nog iets van God zien.
We lezen en zingen vandaag uit:
Vooraf: 650: 1, 2, 3, 4
Aansteken kaarsen
Drempelgebed
Zingen: lied 98: 1, 2
Gebed om ontferming met kyrie van dienst
Gloria:              lied 150a: 1, 2, 3
Gebed van de zondag
Moment met kids + zingen ‘als je geen liefde hebt voor elkaar’
1e lezing:           Genesis 28: 10-19
Zingen: lied 815    
2e lezing:           Johannes 13: 31-35
Zingen: lied 320: 2, 3, 4, 5
Verkondiging
Zingen: lied 974
Gebeden, met als overname lied 368g
Stil gebed
Onze Vader (in NBV-versie)
Gaven
Zingen: lied 791
Zegen
Allen een goede dienst toegewenst!

Collecte, PKN/JOP, op school het geloof ontdekken
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bij voorbeeld via school- en –kerk -vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP -  Jong Protestant -  ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk via deze collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.

Eindcollectes Pniëlkerk 2019
De opbrengst van de eindcollectes over de maand maart is 739,39 Euro, en over de maand april 698,87 Euro

Dienst volgende week 26 mei
Dan wordt het dubbel feest in de kerk: we vieren de doop van Luca Groote, zoon van Gert-Jan en Mirna Groote; en ‘ons’ koor Onderweg verleent muzikale medewerking aan de dienst.

Goed gespreksbijeenkomsten in Ossekoppelerhoek
Hierbij nog even een herinnering voor wie een uitnodiging voor de dinsdagavond 21 mei of donderdagmiddag 23 mei heeft gehad. Er is in beide huiskamers nog plek – als u nog niet gereageerd het: dit is uw kans!. Geeft u zich alsnog even op bij ondergetekende (mail )of 0546-341140). Na de dienst mag ook…

Hemelvaartsochtend
Donderdagmorgen 30 Mei 2019 heel vroeg om 9.00 uur is er een gezamenlijke viering in de Pnielkerk met Ds. Sape Visser als voorganger. We gaan de Hemelvaart van Jezus gedenken en ook mooie liederen zingen. Sinds een aantal jaren doen wij dit als Pnielgemeente samen met de gemeente van de Grote kerk, maar natuurlijk zijn alle Almeloërs van harte welkom. Na afloop is er koffie of thee en een drankje en een hapje om elkaar beter te leren kennen als PGA buurgemeentes en noaber kerken. Dus zet je wekker op tijd en doe mee. Vorig jaar vierden we het samen in de Grote kerk waar veel broeders en zusters uit de Pnielkerk ook bij waren, inspirerend en na afloop heel gezellig. Van harte welkom,
namens de missionaire werkgroepen

Zondag 26 mei doop van Luca Groote
In een feestelijke dienst met veel muziek erin van het gospelkoor Onderweg hopen we op 26 mei Luca, zoon van Gert-Jan en Mirna Groote te dopen.

Rommelmarkt 25 mei
Op zaterdag 25 mei houdt de wijkaktief weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Daarbij kunnen wij nog hulp gebruiken van gemeenteleden jong of oudere leden. En wel bij het sorteren op donderdagavond vanaf 18.30 u en op vrijdag vanaf 09.30 u de hele dag of dagdeel .Ook voor de opbouw en/ of opruimen zouden wij graag een beroep op jullie willen doen.
Spulletjes die goed verkoopbaar zijn, geen grote meubel stukken, maar spiegels,bijzet tafeltjes ect . Ook prijsjes voor onze verloting zijn natuurlijk ook van harte welkom, die kunt u eventueel bij de dienstdoende koster afgeven op zondag voor de dienst. Verder is er op de dag van de rommelmarkt ook alles voor de inwendige mens lekkere koffie met cake, broodjes hamburger en kroket. Wij kijken uit naar uw medewerking of komst op de rommelmarkt van 25 mei. Dus meldt u aan d.m.v. onderstaande telefoonnummers. U kunt dan bellen met:  Rits v/d Woude tel: 06-53453457,
Fenny Manenschijn, tel: 0546-823475 of  06 37559432 , Anja v/d Worp, 06 - 15128756
Ook kunt u mailen naar

Ik wil graag mijn medewerking verlenen bij de uitvoering van de rommelmarkt.  Ik kan ook helpen sorteren op donderdagavond 23 mei* /vrijdag 24 mei * / zaterdag 25 mei 2018* (*doorstrepen wat niet gewenst is).
----------------------------------------------------------------
Naam: -----------------------------------------  M/V
Adres: -----------------------------------------
Telefoon: ------------------------------------- 


 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.