PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 20 mei 2018 Zondagsbrief 20 mei 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over de gemeenteavond van a.s. dinsdag en de Rommel en Boekenmarkt die gehouden wordt op zaterdag 26 mei.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Roel Steen, Albert Enzerink
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Roel Steen
Organist: Edward Dasselaar
Lector: Anja Kobes
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: Catalijne v/d Worp
 
Bij de dienst van Pinksteren vandaag
Op deze feestdag – want het is de geboortedag van de kerk! – lezen we in de doorgaande reeks van alternatieve lezingen uit Genesis het verhaal uit hoofdstuk 11 over de torenbouw van Babel. Waar de mens boven zichzelf uit grijpt om de macht in handen te krijgen, daar ontstaat een spraakverwarring en raken mensen elkaar kwijt. In het verhaal van Pinksteren blijkt het spreken van verschillende talen niet onoverkomelijk wanneer in de Geest van God de taal van de liefde gesproken wordt!
De orde van dienst ziet er ongeveer zo uit:
vooraf lied 701
aanvangspsalm 33: 1
het gebed om ontferming nemen we over met lied 680: 1, 2
we zingen Gods lof met: 672: 1 en 7
het moment met de kids loopt uit op lied 683: 1 en 4
1e lezing:    Genesis 11: 1-9
zingen:        Alles wordt nieuw I lied 4
 
2e lezing a: Handelingen 2: 1-13
zingen:        lied 691: 1
uitleg a   
zingen:        lied 691: 2 en 3
 
2e lezing b: Handelingen 2: 14, 22-24, 32-33, 36-39
zingen:        lied 302: 1, 2
uitleg b
zingen:        lied 302: 3, 4
 
2e lezing c: Handelingen 2: 41-42
zingen;        lied 667: 1, 2, 3
uitleg c
zingen:        lied 667: 4, 5, 6
 
gebeden worden telkens overgenomen met lied 681:
‘veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende, veni sancte spiritus, veni sancte spiritus’
- kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde, kom heilige Geest, kom heilige Geest -
 
slotlied 675
 
na afloop is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en taart.
Gerdi Aanstoot en Marco Montagne willen zo met u vieren dat zij vandaag 30 jaar getrouwd zijn.
Goede dienst en goede Pinksterdagen gewenst!
 
Mensen in de kerk: Beste mensen, Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen.
Hartelijke groeten,  Riek Vos- Kampman
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. Schorn.
 
Zondag 27 mei gaat voor Mw. Da. Bunjes – v/d Lee uit Borne
 
Collecte, Kerk in Actie, Zending, Versterk de kleine kerken in Bangladesh.
In het islamitische Bangladesh behoren Christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh Church Care (MCCP) program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.
 
Uitleg bij liturgisch bloemschikken Pinksteren
Rood is de kleur van Pinksteren
Vuur         en        Liefde
De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in de wereldbol met daarop 12 bloemen. 12 apostelen die over de gehele wereld zijn uitgezonden.
Door de werking van de Heilige geest bestaat het wonder dat wij elkaar kunnen verstaan welke taal we ook spreken. De rode kaarsen die op de preekstoel staan verwijzen naar de zeven gaven van de Heilige geest.
Paulus noemt in 1 Korinthe 12 de volgende gaven van de Geest op:
Wijsheid,
Kennis,
Geloof,
Genezing,
Werking der krachten om wonderen te verrichten,
Profetie,
Onderscheiding der geesten.
 
Naast deze zeven gaven worden ook dikwijls nog genoemd de Gave van de Tongentaal en de Gave van de vertolking van de tongentaal.
 
Gemeenteavond op dinsdag 22 mei
Van harte nodigt de kerkenraad u uit voor deze gemeenteavond. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar en we beginnen om 20.00 uur.
We willen u op deze avond vooral bijpraten over een heel aantal ontwikkelingen en acties die we daarin ondernemen. En we zijn erg benieuwd naar uw ideeën daarover! Het programma van de avond ziet er ongeveer zo uit:
1. opening
2. vanuit de Algemene Kerkenraad
    - er moet wat gebeuren
    - het boeketidee
    - kliederkerk
    - zomerdiensten 2019
    - linkt
    - diaconie
3. pauze met koffie of thee
4. onze financiën
5. een mededeling
6. vanuit de liturgie-werkgroep: stilte centrum
7. iets uit de eigen diaconie
8. sluiting
we hopen op een grote opkomst en een geanimeerde avond in goede atmosfeer!
namens de kerkenraad, ds Marco Montagne
 
“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Enorm dankbaar zijn we voor alle giften die we hebben ontvangen in de afgelopen maanden. Met een afrondende bijdrage van de diaconie is de eindstand uitgekomen op € 7.000,-. Wat mooi dat we dit bedrag met elkaar bijeen hebben mogen brengen. Met dit bedrag hebben we vanuit Nederland hét verschil kunnen maken voor de familie Ardelean in het plaatsje Buteni in Roemenië. Lokale vrijwilligers hebben dankzij uw bijdrage in Roemenië een nieuw huis kunnen bouwen voor de zieke Florin en zijn familie. In maart jl. hebben we dit ter plaatse mogen vaststellen en geconstateerd dat de kwaliteit van de bouw uitstekend is. Een degelijk, warm, droog en veilig huis is er gekomen ter vervanging van een bouwvallig verblijf.
Dank richting allen die een bijdrage hebben geleverd. Dank richting de diaconie die middels voorschotten het project mede mogelijk heeft gemaakt. Dank God voor de zegen die we mochten ervaren in de uitvoering van dit project.
Mocht u of jij het werk van Stichting Help Oost Europa willen blijven ondersteunen? Kijk dan op de website www.helpoosteuropa.nl of neem contact op met Dinant Pas via
 
Rommel – en Boekenmarkt 26 mei
Op 26 mei a.s. houdt de wijkaktief weer haar jaarlijkse rommel- en boekenmarkt. De rommelmarkt begint om 09.30 uur tot 13.00 uur.
De opbrengst is bestemd voor het organiseren van activiteiten, zoals het Kerkenpad. Deze markt is een gezellig evenement waar u lekker even rond kunt neuzen en zaken tegenkomt voor o.a. de camping, kleding, lectuur voor de vakantie of zomaar iets wat u leuk vindt. Tevens is er een verloting waar u kans hebt om leuke prijzen in de wacht te slepen. Heeft u nog bruikbare spullen die hiervoor geschikt zijn, dan kunt u ze afleveren bij de kerk. Of u bent niet in de gelegenheid om dit te doen, dan kunt u bellen. Ook prijsjes voor de verloting zijn van harte welkom. Vervolgens zoeken wij nog mensen die ons willen helpen met de organisatie. U kunt hierbij o.a.denken aan het opzetten, afbreken,bezetting van de kramen, sorteerwerk. Dus meldt u aan d.m.v. onderstaande telefoonnummers. U kunt dan bellen met:  Rits v/d Woude tel: 06-53453457, Fenny Manenschijn, tel: 0546-823475 of  06-37141450, Anja v/d Worp, 06 - 15128756
Ook kunt u mailen naar
 
Ik wil graag mijn medewerking verlenen bij de uitvoering van de rommelmarkt.  Ik kan ook helpen sorteren op donderdagavond 24 mei* /vrijdag 25 mei * / zaterdag 26 mei 2018* (*doorstrepen wat niet gewenst is).
----------------------------------------------------------------
Naam: -----------------------------------------  M/V
Adres: -----------------------------------------
Telefoon: -------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.