PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 21 januari 2018 Zondagsbrief 21 januari 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over LINKT activiteiten en het concert in de Pnielkerk op zondag 28 januari a.s.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Jacqueline Meupelenberg, Bert Steenkamp, Herman Veldman, Erik Stokkers
Uitdeler zondagsbrief: Janny Tulp en Jerry v/d Bos
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Annie Gijsbers
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding: Lolke-Jan Lolkema, Theo Lantink
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Kinderoppas: Roel Steen en Ella Wanschers
 
Bij de dienst van vandaag
Vanmorgen is er in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen een gezamenlijke dienst met de zusters en broeders van de Elisaparochie. In deze viering van schrift en tafel bidden we niet alleen om eenheid, maar vieren we die ook door samen de maaltijd van de Heer te vieren. We hopen op een grote opkomst en (mede onder de koffie) op veel goede contacten over onze (al te) menselijke kerkgrenzen heen. Pastoraal werkster Anita Oosterink en uw eigen herdershond gaan voor.
Bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente dhr. S. v/d Broek
Zomaar!
Kroonjarigen:
21 januari: Dhr B. Blömer, 85 jaar
24 januari: Mw. G.R. Hase – Spang, 100 jaar
31 januari: Mw J.H.P. de Olde - van Horck, 90 jaar
 
Zondag 28 januari gaat voor Ds. E. van Houwelingen uit Hengelo
 
Collecten,
Zondag voor de eenheid, Verschillende kerken, één Lichaam.
Vandaag is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk. De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
 
Avondmaal-collecte is voor Z.W.O.
Veel kinderen die op het platteland opgroeien helpen hun ouders op het land of in het huishouden. Af en toe helpen kan geen kwaad, maar als kinderen daardoor (delen van het jaar) niet meer naar school kunnen, dan is er sprake van kinderarbeid. Het komt vooral voor bij ouders die niet opgeleid zijn en op korte termijn aanvulling op hun inkomen nodig hebben. Kinderen stoppen met school om voor deze aanvulling te zorgen. Als kinderen met school stoppen ondernemen de scholen en de overheid meestal geen actie. Bij schooluitval speelt bovendien mee dat de Indiase samenleving steeds individualistischer wordt. Grootouders, buren en dorpsleiders zijn minder dan voorheen betrokken bij de opvoeding van kinderen. Sinds 1998 zet CASA zich in tegen kinderarbeid en helpt de organisatie kinderen terug naar school. Volgens CASA is ieder kind een geschenk van God en een aanwinst voor de samenleving. Omdat de inkomsten van kinderen die teruggaan naar school wegvallen, ondersteunt CASA hun ouders om extra geld te verdienen. Ze krijgen bijvoorbeeld geiten, zodat ze melk en kaas kunnen verkopen.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.
 
LINKT nieuws (1e deel van 4)
Wat is LINKT? … LINKT is de naam van de ‘pioniersplek’ van de Protestantse Gemeente Almelo. In de werkgroep zitten leden van de Ontmoeting, Grote Kerk, en Pnielkerk.
Waarom? … Doel is een open gemeenschap te vormen met een fijne sfeer waarin ruimte is voor het werken aan je relatie met God en met elkaar.
Waar? … Op een gastvrije locatie in het centrum van Almelo, ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58.
Wanneer? … We beginnen de 2e helft van Februari 2018.
Waarmee? … We starten met drie activiteiten:
  • Stadspastoraat (wekelijks dinsdagmorgen)
  • Pleisterplaats (maandelijks woensdagavond vroeg)
  • Bijeenkomsten (maandelijks zondagmiddag)
Al deze LINKT activiteiten zijn gericht op verbinding tussen jou en de ander. Tussen je dagelijkse leven (met zijn drukten, zorgen, uitdagingen) èn wat je beweegt, wat je gelooft, wat je drijfveren zijn. De komende weken gaan we ook folders verspreiden en uitdelen voor meer en specifiekere informatie.
Namens de werkgroep,  Henk Meier
 
BOODSCHAPPENMAND
Ook in 2018 zullen wij weer ons best doen om de boodschappenmand te helpen door het inzamelen van boodschappen. De vrijwilligers van de boodschappenmand vinden het erg prettig en overzichtelijk als er per maand een bepaald soort producten worden ingezameld, voor de maand januari is dat VLEES IN BLIK. Denkt u hierbij aan hachee of goulash in blik of gehaktballetjes, ook smac enz enz is een prima product. Uiteraard mag u ook uw gewone boodschappen inleveren. Spaart u ook nog met ons mee voor de pakketten bij de Plus? Er moeten 75 zegeltjes op een spaarkaart, erg veel , maar samen gaat het ons vast lukken om enkele kaarten vol te krijgen, toch?? Namens de diaconie, Jacqueline Meupelenberg.
 
Concert in de Pniëlkerk
Muziekvereniging De Eendracht en Gospelkoor Onderweg geven op zondag 28 januari een concert in de Pniëlkerk in Almelo. Onder het thema “January Sounds” brengen de groepen een afwisselend programma. Het Groot Orkest van De Eendracht speelt moderne orkestwerken, zoals Fate of the Gods en muziek van Game of Thrones en Coldplay. Gospelkoor Onderweg zingt Nederlandse Gospel, black-gospel en Praise en worship songs zoals: You are my friend en Ken je mij van Trijntje Oosterhuis. De groepen brengen ook samen een aantal nummers ten gehore, waaronder Window of Hope.
Het concert begint om 15.00 uur. Vanaf 14.30 gaan de deuren open.
 
Waar gaat dit naartoe?
Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.