PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 22 oktober 2017 Zondagsbrief 22 oktober 2017
Deze week in de zondagsbrief informatie over de oogstdienst van volgende week en nieuws over Hands on voor een (t)huis. Dit is een diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Theo Lantink, Evelien van Rijswijk
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Coby Vos
Jeugdkerk: alle tieners
Leiding: Lolke-Jan Lolkema,
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: Catalijne v/d Worp
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de dienst van vandaag
in de feestelijke dienst van vandaag waarin we een aantal ambtsdragers (her)bevestigen lezen we uit:
Deuteronomium 6: 4-6 en Matteüs 22: 34-40
We zingen achtereenvolgens uit:
lied 326
281
150a
320
311
344
362 en
425.
Na afloop is er uiteraard alle gelegenheid om de scheidende ambtsdragers te bedanken voor hun inzet en blijvende en komende zowel veel vreugde als ook een beetje sterkte bij hun taak toe te wensen.
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Dhr. Timmer,  Almelo.
Heeft kort geleden een TIA gehad.
 
Overlijden ds IJkema
Ds IJkema werd geboren op 24 juli 1927 in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij in 1955 afstudeerde. Via Tweede Exloërmond en Putten kwam hij in 1965 als gereformeerd predikant in de Pniëlwijk. Hij werd toen tevens aangesteld als evangelisatie-predikant. Na beroepen te zijn is hij in 1979 vertrokken naar Hoogeveen. Op 3 september 1989 is hij met emeritaat gegaan. Hij heeft gewoond in Hoogeveen. Hij is overleden op vrijdag, 13 oktober 2017 in Hoogeveen.
 
Zondag 29 oktober gaat voor Mw. Fien Venema - v/d Berg.
 
Collecte t.b.v. aanstaande oogstdienst
De diaconie-collecte op deze zondag in oogstmaand oktober heeft tot doel om geld in te zamelen voor een attentie voor onze ouderen en zieken. Het College van Diakenen (CvD) steunt deze actie met een bijdrage. Uw bijdrage aan de collecte bepaalt mede wie we kunnen verblijden met een attentie in de oogstdienst op 5 november. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is bestemd voor Z.W.O.
 
Eindcollectes Pniëlkerk 2017
De opbrengst van de eindcollectes over de maand september is: € 469,40
 
Volgende week is het oogstdienst, wij zijn dankbaar voor al het goede wat wij krijgen. Zoals gebruikelijk staan op het liturgisch centrum vele mooie planten, weet u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een plantje namens  de gemeente, laat u het dan aan een van de diakenen weten? Deze zondag willen wij de mand in de foyer nog eens extra noemen, mis-schien een mooi gebaar om op deze dag niet alleen een prachtige plant naar een gemeente lid te brengen, maar ook iets in de mand doen voor de boodschappenmand.
 
Zin in opvoeding
Opvoeden: soms genieten we ervan, soms maakt het ons wanhopig. Wat willen we onze kinderen leren? Hoe speelt het geloof een rol? Elke avond bestaat deels uit informatie en achtergronden, deels uit gesprekken met ervaringsdeskundigen: andere ouders. Hoe doen zij het? Zo kun je in deze gesprekskring over (geloofs)opvoeding ideeën en inspiratie opdoen. Vier keer per jaar, elk seizoen, is er een avond.
wie:             ouders van kinderen  van 0-11 jaar
leiding:        da. Monica Schwarz
data:            ma 27 november 20 - 22 uur
plaats:         De Lichtkring, Beethovenlaan 10           
kosten:        vrijwillige bijdrage voor koffie en materiaal
opgave:       noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte
                   of tel: 840484
zie ook: debleekalmelo.nl
 
wijkavond van 17 oktober
Wie nog eens wil nalezen (of er voor het eerst kennis van wil nemen) wat daar in groot gezelschap in een ontspannen sfeer is besproken verwijzen we naar de website waar het verhaal over een nieuwe vergader- en bestuursstructuur intussen geplaatst is.
 
Mystiek voor dummies
In 2 avonden kunt u kennis maken met de binnenkant van geloven en ruiken aan mystiek. Op het eerste gehoor voor velen vaag en zweverig, want we zijn tenslotte nuchtere Twentenaren. Buiten de kerk is er een overvloed van aanbod op het gebied van meditatie, mindfullnes en spiritualiteit, inspelend op de behoefte aan beleving en ervaring dat er 'meer is tussen hemel en aarde'. Maar ook binnen de kerk kunnen we elkaar helpen bij de verborgen omgang met God, aandacht voor je ziel. Kortom zo de Bijbel lezen dat het wat met je doet. We lezen op 2 avonden een paar mystieke teksten (waarschijnlijk iets van Ekhart en Etty Hillesum). Op deze manier hopen we iets te ervaren van de binnenkant van geloven, de omgang met de eeuwige. Indien u niet op beide avonden kunt, mag u zich ook voor één van beide avonden opgeven.
Waar:  Pnielkerk
Wanneer:  Donderdag 26-10 en 16-11-2017
Hoe laat:  van 20.00 tot 22.00 uur
Begeleiding:  ds. Marco Montagne
Kosten:  geen
Opgave via email of telefonisch 0546-341140.
U kunt zich ook opgeven door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij  één van de ouderlingen of de koster.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – --
Naam:
 
Aantal personen:
 
Telefoon:
 
Komt op: (rondje zwart maken)
 
O  donderdag 26 Oktober
 
O  donderdag 16 November
 
Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Zondag 1 oktober konden wij berichten dat er een bedrag van bijna € 1.000 was opgehaald. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en is dit bedrag verdubbeld naar bijna € 2.000. Althans: dat is de stand van donderdag 12 oktober. Het is bemoedigend om te zien dat in zo’n korte periode al zoveel geld is binnen gekomen. Alle gevers hiervoor een hartelijke dank! Fijn dat jullie het project ondersteunen, jullie harten hebben geopend voor de familie Ardelean (en Florin in het bijzonder).
Vanuit Roemenië hebben we het bericht ontvangen dat het dak van het nieuwe huis gereed is en dat ramen en deuren geplaatst zijn. Er wordt ‘stap bij stap’ gewerkt en voortgang geboekt. Met de familie gaat het goed, gezien de omstandigheden na de storm van de 17e september waarbij het dak van het bestaande huisje ernstige schade heeft opgelopen.
Wat is er nog meer gebeurd of wat gaat er gebeuren? Onder leiding van Gonneke Bennes zijn medio oktober een aantal jeugdwerkers én jongeren bij elkaar gekomen en zijn er concrete acties benoemd waar zij in de komende maanden mee aan de slag gaan. Deze acties komen ten goede aan het project. Het ziet er veelbelovend uit, u hoort ongetwijfeld van hen in de komende maanden. Zondag 29 oktober zal er na de dienst in wijkgemeente NOACH aandacht worden gegeven aan het project. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Na dienst zal er genoeg ruimte zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
Blijft u meehelpen, in gebed en met financiën? Dat kan met een éénmalige gift, maar ook met een periodieke bijdrage. Elk bedrag is mogelijk, elk bedrag helpt mee. En niet onbelangrijk: elk bedrag zal voor 100% ten gunste komen aan het project. Uw of jouw bijdrage kan overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Tip: uw gift is fiscaal aftrekbaar, de diaconie is een zogeheten ANBI. Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via
 
Kerkepad 28 oktober
Zaterdag 28 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we  weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Emmen en Anloo, waar we een synagoge en een PKN kerk gaan
bezoeken. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Emmen waar we de synagoge gaan bezoeken. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in Hotel restaurant “Het Boschhuis” in Ter Apel. Na de lunch gaan we naar Anloo om de Magnuskerk te bezoeken. Ook hier krijgen we een rondleiding. Hier  alleen is de mogelijkheid om na afloop van het bezoek samen te zingen. De dag hopen we gezellig af te sluiten in het Restaurant “Schuttershof” te Valthe. We hopen om ongeveer 19.00 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u  toch graag mee dit kan t/m  25 oktober.  Door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of bij één van de leden van de Wijkactief: Anja v/d Worp tel: 864225. Rits v/d Woude tel: 810185, Aart Koot tel: 817419. Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
 
 
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Adres:……………………………………………
Tel:……………………………
 
 
Light for the World is een stichting die al 35 jaar de leefsituatie van mensen met een handicap in Afrika en Azië verbeterd. Deze keer vragen wij uw aandacht voor de actie van EO Metterdaad voor ons oogzorgproject in DR Congo. De Hongaarse oogarts en broeder, Richard Hardi, trekt door de onmetelijke wouden van Congo om licht te brengen in het leven van vele Congolezen. “Hier voel je dat je het leven van de mensen echt kunt veranderen”, zegt hij. Op www.lightfortheworld.nl/kerken kunt u een artikel over dit project downloaden. U vindt daar ook andere verhalen en mooie foto's.
 
Laat het achter je
Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Wat verkeerd ging in uw leven, mag u achterlaten.’ De man staat op en gaat naar huis. Ook in ons leven gebeuren dingen die je graag achter je wilt laten. Het is prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.