PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 23 oktober 2016 Zondagsbrief 23 oktober 2016
Deze week in de zondagsbrief info over de boodschappenmand en nieuws over Koffiedrinken in de Pnielkerk.

Voorganger: Ds. Mw. Bunjes-v/d Lee
Ouderling: Theo Kootstra
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Rits v/d Woude
Uitdeler zondagsbrief: Rits v/d Woude en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Coby Vos
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Paulien Lantink
Kinderoppas: Dougina Plat
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bloenen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar fam. van de Broek
 
Collecte
De diaconie-collecte op deze zondag in oogstmaand oktober heeft tot doel om geld in te zamelen voor een attentie voor onze ouderen en zieken. Het College van Diakenen (CvD) steunt deze actie met een bijdrage. Uw bijdrage aan de collecte bepaalt mede wie we kunnen verblijden met een attentie in de oogstdienst op 6 november. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).
 
Collectant,
De diaconie is verheugd dat De heer Jan Nijmeier  heeft aangegeven dat hij per 1 oktober als collectant wil deelnemen aan het collecterooster.
De diaconie.
 
Zondag 30 oktober gaat  voor Ds. Marco Montagne
 
BOODSCHAPPENMAND
Over een paar weken komt sinterklaas weer in ons land,... voor vele mensen een ontzettend gezellige tijd...waarin vooral kinderen extra verwend worden. Hoe moeilijk zal deze tijd zijn voor al die mensen die door omstandigheden momenteel niet dat extraatje kunnen kopen voor hun zoon/dochter. Om deze mensen een beetje te helpen en zodat ook hun kinderen eens wat lekkers krijgen met sinterklaas, willen wij u vragen de komende weken samen met ons chocoladeletters in te zamelen voor de boodschappen mand. U kunt ze gewoon op zondagochtend in de daarvoor bestemde mand in de foyer doen. Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor u hulp.         Jacqueline Meupelenberg
 
Nogmaals verlenging ambtsdragerschap Gerard Beunk
We merkten als moderamen dat de mededeling in de vorige zondagsbrieven over én het stoppen als ambtsdrager én tegelijk de verlenging van de ambtstermijn van Gerard Beunk tot veel vragen en verwarring heeft geleid. Daarom hier nog een kleine toelichting die naar wij hopen een antwoord geeft op diverse vragen en die de ontstane onduidelijkheid wegneemt:
 1. Na vele jaren met grote inzet actief te zijn geweest in onze wijkgemeente als ambtsdrager/kerkrentmeester, heeft Gerard, na gesprekken met de Wijkkerkenraad,besloten
zijn ambt en alle daarmee samenhangende werkzaamheden neer te leggen.
 1. Deze beslissing heeft in de Classis echter voor een probleem gezorgd. De (vorige) scriba van de Classis is ernstig ziek en  heeft als gevolg daarvan met zijn werk als scriba moeten stoppen. De Classis heeft daarom al enige tijd geleden aan Gerard gevraagd om het werk van de zieke scriba over te nemen. En Gerard heeft zich daartoe bereid verklaard.
 2. Om scriba van de Classis te kunnen zijn, moet iemand echter “ambtsdrager” zijn. Enkel en alleen met het oog daarop heeft de Wijkkerkenraad besloten de ambtstermijn van Gerard te verlengen en wel voor de periode dat hij zal fungeren als scriba van de (huidige) Classis. Waarschijnlijk is dat voor een relatief korte periode omdat de bestaande Classes in hun huidige vorm over een paar jaar opgeheven zullen worden. Dat gaat gebeuren in het kader van het rapport “Kerk 2025”.
 3. De situatie vanaf heden is nu dus dat Gerard (zoals ook met hem is afgesproken) feitelijk zijn lidmaatschap van de Wijkkerkenraad met alle daarmee samenhangende werkzaamheden heeft neergelegd en dat hij enkel en alleen nog (formeel) lid is van die Raad met het oog op zijn werkzaamheden als scriba van de Classis. En dat hij zijn rol en zijn werkzaamheden daartoe zal beperken.
We realiseren ons dat op deze “oplossing” waarschijnlijk wel iets valt aan te merken; dat die oplossing voor de nodige verwarring heeft gezorgd en dat die oplossing misschien ook niet de schoonheids-prijs verdient. Maar we hopen ook dat u met deze toelichting iets meer begrip voor het kerkenraads-besluit zult hebben. Omdat wij menen dat de diverse belangen die in deze kwestie aan de orde zijn, op deze manier het beste zijn gediend. Met hartelijke groet en uiteraard tot nadere uitleg bereid, namens het moderamen, uw voorzitter,     Henk Hoornweg.
 
Koffiedrinken na de kerkdienst.
Wij hebben in de wijkkerkenraad afgesproken dat wij in het vervolg na elke kerkdienst koffie of thee gaan drinken. Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld gezellig bij elkaar te komen en even bij te praten.
Zoals u zult begrijpen gaat dat niet vanzelf en zoeken wij vrijwilligers om bij het uitschenken en opruimen te komen helpen. Daarom hopen wij dat velen van u zich op zullen geven. Want hoe meer mensen mee doen hoe leuker het wordt! Om uw medewerking aan te geven kunt u onderstaande strook invullen en inleveren bij één van de ouderlingen.
Naam----------------------------------------------
Adres-----------------------------------------------
telefoonnummer -------------------------------
mailadres-----------------------------------------
Ook kunt aangeven op welke zondagen u niet aanwezig kunt zijn.
Data ------------------------------------------------
Via de mail ontvangt u z.s.m. een rooster met daarop alle namen en mailadressen van diegenen die zich hebben opgegeven. Zo kunt u zelf met elkaar ruilen, indien nodig. Namens de wijkkerkenraad,
Henk Hoornweg
 
Icoonschilderen/icoonschrijven
Na 11 jaar avonden en middagen rondom een icoon, stopt de groep met het organiseren van deze activiteit. Er kwamen de laatste tijd weinig aanmeldingen meer en de minimale grootte van de groep van 10 à 12 personen werd niet meer gehaald. Het was een mooie tijd, met veel mensen, die samen met elkaar iedere keer toch weer meer dan 10 keer bij elkaar kwamen om een icoon te schilderen. De groep was ontstaan vanuit de groep icoonschilderen in het Karmel-klooster. Het was niet de bedoeling om een groep te zijn, een ‘knutselclub’, die leert iconen te schilderen. Wel wilden we een groep zijn die, samen, meditatief, bezig zijn aan een icoon, zich verdiepen in de afgebeelde. Wat wij, al schilderend, ook leerden was geduld, een icoon wordt opgebouwd met vele laagjes verf. Iedere keer moet je wachten tot het voorgaande laagje gedroogd is… Dat vergt geduld!
Ook leerden we omgaan met frustraties en we leerden te vertrouwen dat het goed komt. Slechts een heel enkele icoon bleek na 14 keer schilderen te zijn mislukt. We hebben, in gesprekken, veel met elkaar beleefd. Toen een van de leden ziek werd en overleed was dat een moeilijke tijd voor de groep. Ik denk dat menigeen een mooie icoon in huis heeft, dankzij onze groep. Wij willen iedereen bedanken die ons in de gelegenheid heeft gesteld om bij elkaar te komen.
Het geld dat we nog over hadden doneren we aan de jeugd van de Pniëlkerk.  namens de organiserende groep,             ds. Rein van Dijk
 
Mededelingen
Op zondag 6 november is er wel kindernevendienst in de Elisa hier zorgt de leiding van de knd van de “Pniëlkerk” voor en voor oppas zorgt de Elisa parochie, Er komt dan geen zb uit! Alleen digitaal.
 
Op veler verzoek geef ik hierbij het recept van de linzensoep waarvan velen op de startzondag gesmuld hebben, met hartelijke groet, ds Marco Montagne
 
recept Linzensoep
“geef mij van dat rooie daar!” (Genesis 25: 30) – recept voor linzensoep
 
Ingrediënten: (voor 2,5 liter soep)
 • 200 g. rund- of varkensvleesreepjes
 • (olijf)olie
 • 150 g. (winter)peen
 • 1 grote ui
 • 1 prei
 • 3 tenen knoflook
 • 1 rode paprika
 • 2 stengels bleekselderij
 • 1,5 liter (groente)bouillon (of 1,5 liter water en bouillonblokjes)
 • Blikje tomatenpuree
 • 1 laurierblad
 • 200 g. rode linzen
 • Peterselie
 • Tijm
 • Komijnpoeder
 • Wat zwarte peper en zout
Braad de gezouten en gepeperde vleesreepjes aan in wat olie.
Snijd ondertussen de peen, de prei, de ui, de knoflook, de bleekselderij en de paprika in stukjes en laat alle groente even meebakken.
Voeg het water, de bouillonblokjes,het laurierblad en blikje tomatenpuree toe en breng het geheel aan de kook.
Laat dan de rode linzen ongeveer 12 minuten meekoken zodat ze tot moes koken (en ondertussen goed blijven roeren want anders koekt het aan aan de bodem!) Op smaak afmaken met tijm, komijnpoeder, peterselie, peper en zout. Et voilà: een heerlijke stevige soep waar sommigen hun eerstgeboorterecht voor over hebben!
 
Niet eerlijk
Met Jozef gaat het eerst goed in Egypte. Hij werkt voor Potifar; de Heer is bij hem, waardoor het goed gaat. Maar het blijft niet goed. Als de vrouw van Potifar teleurgesteld is in Jozef, zorgt ze ervoor dat hij in de gevangenis komt. Dat is niet eerlijk. Maar het gebeurt wel
 

Werkvormen 4-7 jaar: Knutselen

Maak Pinokkio. Knip een rondje uit stevig lichtbruin papier. Maak in het midden een gaatje voor de neus van Pinokkio (er moet een buigrietje doorheen passen). Knip ogen, een mond, haren en een hoedje en plak daarmee het gezicht van Pinokkio op het rondje. Steek het korte eind van een gekleurd buigrietje vanaf de achterkant door het gezicht van Pinokkio. Dat is zijn neus. Je kunt Pinokkio vasthouden aan het rietje en zijn neus kun je langer maken door het rietje verder of minder ver door het gezicht te steken.

Werkvormen 8-10 jaar: Knutselen
Leg drie witte vouwblaadjes op elkaar en vouw ze dubbel. Zet ze in de hoeken vast met een paperclip of nietje. Teken een halve jas op het bovenste blaadje (zorg dat het midden van de jas aan de kant van de vouw zit) en knip de jas uit. Er zijn nu drie jassen. Kleur een jas als de jas die Jozef van zijn vader kreeg, de tweede jas als de jas die hij als slaaf van Potifar krijgt en de laatste jas als de jas die hij in de gevangenis krijgt. Plak elke jas met de achterkant tegen de twee andere jassen. Houd een jas voor en vraag welk verhaal bij deze jas past.

Vieren met jongeren: De winkeldief

Laat de jongeren een persoon uit het verhaal kiezen die zij het liefst zouden zijn. Waarom juist die persoon? Wie zouden zij absoluut niet willen zijn? Waarom niet? Verdeel de groep in drieën en vertel: Ahmed komt voor de politierechter en wordt beschuldigd van winkeldiefstal. Groep 1 is de rechter die bepaalt dat Ahmed straf verdient en wat die straf moet zijn. Groep 2 is de rechter die redenen bedenkt waarom Ahmed misschien wel straf verdient, maar ook redenen waarom dat niet zo hoeft te zijn. Groep 3 is de rechter die vindt dat Ahmed geen straf moet krijgen en geeft ook de redenen op waarom dat zo is. De ‘rechters’ krijgen vijf minuten om argumenten te bedenken. Laat vervolgens de rechters de argumenten uitwisselen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.