PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 24 november 2019 Zondagsbrief 24 november 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over de jaarlijkse Kerstfair, de adventswijkavond en een mededeling van de kindernevendienst.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Jerry v/d Bos, Jacqueline Meupelenberg, Erik Stokkers, Henny van Marle
Uitdeler zondagsbrief: Andre Kieftenbelt en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Annie Gijsbers
Kindernevendienst: Anja v/d Worp

Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Dhr. F. en Mw. J. Meijerink
Kroonjarigen:
Mevr. F.C.E. v.d. Broek -Babies
30-11   85 jaar

Mevr J.T. Miedema - Hooiveld
29-11   100 jaar

Bij de dienst van vandaag
Allereerst een hartelijk welkom aan allen die speciaal vandaag – soms zelfs van ver – gekomen zijn om het noemen van de naam van een geliefde mee te maken! In deze dienst vieren we ook de maaltijd van de Heer als uitdrukking van onze verbondenheid met het voorgeslacht. De lofverheffing tijdens het tafelgebed ‘heilig, heilig’ wordt heel bewust ingeleid met het zinnetje ‘en daarom met engelen en machten, met allen die ons zijn voorgegaan, zingen ook wij U toe’.
We zingen en lezen vandaag uit:
Vooraf: lied 756: 1, 2 ,4, 5
Aanvangspsalm: lied 91a: 1 en 3
Glorialied: lied 766: 1 en 3
(na gesprek met kinderen lied 982: 1, 3
Lezing: Openbaring 3: 7-13
Zingen: lied 775
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied725: 1, 2 , 3
Na het noemen van de namen: lied 730: 1
Als inleiding op de maaltijd: lied 385: 1, 2, 4
Tijdens tafelgebed de liederen 404e en 408e
Tijdens delen van brood en wijn: lied 568a
Slotlied: 726: 1, 2, 5, 6
Wie de overdenking nog een keer na wil lezen, kan even een mailtje naar email sturen, dan krijgt u de tekst van de overweging retour!
Allen een goede en gezegende dienst toegewenst!

Dienst volgende week
Op 1 december vieren we de eerste advent. De kinderen gaan elke week iets moois voor in de kerstboom knutselen, en in de kerk lezen we 4 week
uit het boek Micha. Voorganger volgende week is ds Marco Montagne

Collecte, PKN, pastoraat, eenzaamheid dragelijk maken
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bij voorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit (‘je telt mee … ‘), compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

De Avondmaalscollecte.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Buurland Libanon heeft 4,5 miljoen inwoners en vangt meer dan 1,5 miljoen Syriërs op. International Orthodox Christian Charities (IOCC) zorgt voor schoon drinkwater en medische hulp. Ook koken ze maaltijden voor Syriërs en arme Libanezen in vier gaarkeukens. De Middle East Council of Churches (MECC) biedt er onderwijs en psychologische hulp aan Syrische kinderen. Ook in Jordanië bieden kerken deze hulp aan vluchtelingen.
De Avondmaalscollecte is voor dit project van Kerk in Actie.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Liturgisch centrum
Misschien viel het u op bij binnenkomst, misschien ook niet: de opstelling op het liturgisch centrum is een beetje veranderd. Aanleiding was het gevoel dat het er een beetje rommelig uitzag. De liturgie-commissie ging daarom een beetje aan het schuiven… De liturgietafel staat nu centraal, recht voor het middenpad. De lessenaar voor de schriftlezingen en de preek stoel staan nu aan weerszijden van de tafel waardoor de lezing en de verkondiging iets uit elkaar getrokken zijn. De paaskaars is heel bewust bij het doopvont geplaatst omdat het licht van Gods liefde over ons leven en de onderdompeling in die liefde in de doop heel nauw op elkaar betrokken zijn. De ‘vaas’ met doopstenen hebben we heel bewust bij het doopvont gezet ( en niet langer ergens weggemoffeld bij de verwarming). De open bijbel ligt nu iets zichtbaarder op de tafel. We hopen zo een bescheiden bijdrage te leveren aan de beleving van de ontmoeting met de Eeuwige.
Voel u uiteraard vrij om hardop mee te denken over de inrichting!

Op deze zondag noemen we namen van mensen die het afgelopen kerkelijk jaar in onze gemeente zijn overleden. Namen, waarmee we een mensenleven verbonden weten. Verbonden met ons en met God, met het Licht van de Eeuwige. Met verschillende kleuren linten die vanuit de paaskaars naar de kruisjes en kleinere kaarsen lopen, geven we die verbondenheid aan. De kleuren wijzen naar het unieke van al die levens. De dode takken verbeelden het sterven, de dood. De witte bloemen zeggen: na de dood komt er weer licht. 

Zondag 1 december – kaart- en koekverkoop t.b.v. Stichting Help Oost Europa (SHOE)
Op zondag 1 december zullen we met een stand aanwezig zijn in de foyer van de Pniëlkerk. Handgemaakte (kerst)kaarten en zelfgebakken kerstkransjes zullen dan te koop zijn. E.e.a. zoals bijna traditiegetrouw ieder jaar begin december plaatsvindt. De kaarten worden door onze enthousiaste vrijwilligers Ada Hoornweg en Cathalijne van der Worp in hun vrije tijd gemaakt. Ook bakken zij samen met Jerry en Lineke van den Bos en Henk Hoornweg de kerstkransjes. De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan de doelen van de stichting. Namens SHOE, Dinant Pas

CHOCOLADELETTERS
Zoals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer chocoladeletters sparen voor de boodschappenmand. De boodschappenmand kan hiermee de mensen die zij tijdelijk ondersteunen ook iets lekkers meegeven rond deze feestelijke tijd. De letters kunt u in de bekende doos in de garderobe stoppen. Namens de diaconie alvast dank voor uw hulp.

De jaarlijkse Kerstfair vindt dit jaar plaats op woensdag 11 december. Natuurlijk in en rondom de Pniëlkerk. De opbrengst is dan ook bestemd voor onderhoud en beheer van de Pniëlkerk.
In de aanloop naar deze fair kunt u al acties ondernemen.
  • Hebt u een leuk prijsje voor de verloting, dan kunt u die op zondag meenemen naar de kerk en daar afgeven aan de dienstdoende koster. Dat kan vanaf 20 oktober 2019. Wilt u dit eerder of door de week kwijt dan kunt u contact opnemen met Stieny van der Woude (06-51766943) of Fenny Manenschijn (06-37559432)
  • Ook liggen er vanaf die datum de intekenlijsten voor de volgende producten:
  • smakelijke kerstbroden zonder en met spijs
  • heerlijke risolles
  • een graftak
Na de kerkdienst staan de leden van de vrienden van de Pniëlkerk klaar om uw bestelling te noteren.
En natuurlijk heel belangrijk: noteert u nu reeds in uw agenda:
woensdag 11 december van 16.00 tot 20.30 uur.

Adventsavond 17 december 2019
Op dinsdag, 17 december 2019 willen we weer de inmiddels traditionele adventswijkavond organiseren. We organiseren weer een warm en koud buffet. Wat omlijst wordt met adventsliederen . In verband met de inkoop willen we graag vroeg weten hoeveel mensen er op die avond deelnemen. In de foyer van de Pniëlkerk komt een intekenlijst te liggen en we gaan daarnaast onder het koffiedrinken nog even met de lijst rond langs de tafels.
De kosten van deze avond bedragen 7,50 euro per persoon, af te rekenen op de adventswijkavond. Omdat het in december heel erg druk is in de kerk is Inschrijving mogelijk tot en met zondag 8 december zodat we niet op het allerlaatste moment nog inkopen moeten gaan doen. Buiten de intekenlijst kan ook een briefje ingeleverd worden bij de dienstdoende kosters.
Opgavebriefje:
Naam:                         …………………………..
Adres                          …………………………..
Aantal personen           ……………………………
Wil opgehaald worden.            Ja   / nee
Kan iemand meenemen            ja   /  nee

Wandelen op 28 november gaat niet door
Er stond nog ergens gepubliceerd dat er donderdagmorgen a.s. vanaf het Noaberhoes gewandeld kon worden in het al of niet aangename gezelschap van ondergetekende. Gezien de geringe belangstelling voor eerdere keren, laat ik deze datum vervallen!

Gemeenteleden en andere belangstellenden
Ook dit jaar gaan we weer een lichtjestocht organiseren, de 9de alweer! We zijn al weer gestart met de voorbereidingen en vragen nu of jij mee willen helpen aan Lichtjestocht 2019! Het doorgaan van de lichtjestocht staat en valt elk jaar weer met het vinden van voldoende vrijwilligers! Hoe mooi zou het zijn om weer veel bezoekers te mogen verwelkomen bij de lichtjestocht op dinsdagavond 24 december 2019 in het Beeklustpark. We hebben hiervoor weer heel veel vrijwilligers nodig. Figuranten, een pasteam (aankleden van figuranten), catering, ehbo, opbouw en afbreken van decor, uitzetten en aansteken van de lichtjes. Je kunt je opgeven via Louise Hemstede, tel. 0546-642891 maar ook via: email
.
Met vriendelijke groet,  Louise Hemstede, Arjen ten Brinke, Marja Westerman, Bert Nijhuis en Riëtte Rosenbrand.

Mededeling kindernevendienst
Op maandag 30 december hebben wij weer een gezellige middag voor kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerd. We beginnen deze middag om 3 uur en tegen 5 uur mag je weer opgehaald worden. Wil je er deze middag bij zijn, geef je dan op bij de leiding van de knd. Deze middag gaan we weer wat leuks knutselen en ook zijn er leuke spelletjes te doen.
Ook kunnen wij hier nog wel wat hulp bij gebruiken. Wilt u meehelpen, dan kunt u zich opgeven bij 1 van de leiding van de knd.

Dit is niet het einde
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi.Zondag 10 nov 2019 – Lucas 19:41-48


 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.