PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 25 december 2016 Zondagsbrief 25 december 2016
Deze week in de zondagsbrief heel veel nieuws en informatie over de komende kerstdagen en oud en nieuw.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Inge Wanschers
Diaken en collectanten: Jochem Eenkhoorn, Henk van Triest
Uitdeler zondagsbrief: Rits v/d Woude en Henk van Triest
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Hans Hoogeveen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Allen
Kinderoppas: Ada Hoornweg
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de dienst van vanmorgen
De komst van God in onze wereld vieren we vandaag vooral zingend. Als u thuis nog eens wilt nazoeken wat we allemaal gezongen hebben, hier een spoorboekje van deze ochtend:
om er in te komen: 476: 1, 2, 3 en 477: 1, 2, 3
intredelied: 506
aanvangspsalm 467c  98: 1 en 3   467c
als kyrie: Lucas 2:1-5 gebed en 463: 1, 6, 7, 8
als gloria: Lucas 2:6-13 en u allen als engelenkoor: 487
 verhaal voor de kinderen + 486
Johannes 1: 1-5, 14, 16-18 (uit de Naardense Bijbel) + 488
verkondiging ‘hij heeft onder ons getabernakeld’
451: 2, 3
na dankgebed: 481
in de voorbeden: 505
slotlied: 498: 1, 2, 3, 5
en terwijl we de kerk verlaten zingen we elkaar toe: 416
 
(na de dienst is er geen koffiedrinken; we kregen dat logistiek even niet voor elkaar...
... maar: op nieuwjaarsmorgen kunt u de schade ruim inhalen met gevulde nieuwjaarsrolletjes erbij!!)
 
Wegens omstandigheden is er op zondag 1 januari en 15 januari geen oppasdienst aanwezig in de kerk.
Er is al onderling over gecommuniceerd, maar er is geen mogelijkheid voor vervanging.
 
Oudejaarsavond
In het kader van de afwisseling van de diensten op oudejaarsavond, is er dit jaar geen dienst in de Pniëlkerk, maar hebben we een gezamenlijk avondgebed in de Grote Kerk. Voorganger daarin is collega Pieter Endedijk  en de dienst begint om 19.30 uur. We hopen met velen een moment van inkeer en gebed te hebben bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.
 
Nieuwjaarsmorgen
Omdat nieuwjaarsdag dit keer op zondag valt, is er een nieuwjaarsdienst!! Ondanks de tegenstrijdige berichten in Kwintet (waarvoor onze excuses) begint het ochtendgebed om 10.00 uur. Voorganger is ds Marco Montagne en hij neemt u graag mee in een paar gedachten over de zegen uit Numeri 6 zoals die aan het eind van de meeste kerkdiensten wordt uitgesproken. Na afloop alle gelegenheid elkaar te ontmoeten, elkaar veel heil en zegen toe te wensen, bij koffie met nieuwjaarsrolletjes!! Uiteraard hopen we dat dit een brede start van onze gemeente van het nieuwe jaar wordt.
met hartelijke groet en goede feestdagen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
Frits Bakker, de Ibis.
 
Mensen in de kerk: Dag lieve mensen,
Langs deze weg wensen wij jullie een gezegend kerstfeest. Niet voor iedereen zijn het feestelijke dagen zo ook niet voor ons. Toch hopen we dat het licht van  dit feest ook in donkere dagen door mag dringen in ieders leven. Wij ervaren veel medeleven van  de Pniël gemeente en dat geeft een warm gevoel. Vooral de post doet Wim goed. Met hem  gaat het naar omstandigheden redelijk goed. Levert wel steeds meer in. Met mij gaat het wisselend. Gelukkig wordt er goed naar mij omgekeken en daar ben ik heel dankbaar voor. Wat het nieuwe jaar brengt weten we geen van allen maar wij wensen iedereen alle goeds voor 2017. Omdat er hier en daar nog wel eens gevraagd wordt naar het adres van Wim vermeld ik het nog maar eens.
Verpleeghuis Myosotis.
Nieuwe Markt 4 kamer 3
Engelenbergplantsoen 3
8266 AB  Kampen
 
28 december, (aanstaande woensdag)  hebben we een gezellige middag voor de kinderen van de neven-dienst. We beginnen om 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur met het knutselen. Na het knutselen gaan we met z'n allen pannenkoeken bakken en natuurlijk lekker opeten. ( De ouders die blijven kunnen hun kinderen helpen met het knutselwerkje en / of helpen met het bakken van de  pannenkoeken. ) 
Met vriendelijke groet, De leiding van de kindernevendienst. 
 
Zondag, 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag gaat voor ds Montagne. Na de dienst is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie elkaar al het goede te wensen voor het komende jaar.

Maak het mee!
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.

 
En jij maakt het mee.
 
Project voor Advent en kerst van de kindernevendienst.
In de adventstijd leven we van de verwachting. vier Bijbelse figuren hebben daarover verteld. We hebben gelezen uit Jesaja, die zei dat de vrede zal komen en over Johannes die vertelde over een nieuw begin. Jakobus schreef: “ Heb geduld tot de Heer komt.”
En op de vierde advent hoorden we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden. De projectverbeelding bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Deze zondag wordt het laatste puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voorin de kerk
 
Maak het mee!
De herders zitten bij het vuur. Van het ene op het andere moment komt de hemel op aarde. Ze moeten op weg gaan om het mee te maken. Zij zijn de eersten die het kind mogen zien. In hun kielzog maken ook wij het wonder mee.
 
Collecte
Kerk in Actie, Kinderen in de Knel
Vandaag vieren we de geboorte van Jezus. Jezus leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind met een verstandelijke beperking. In de kleine plattelandsdorpen in Pakistan weten ouders niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. De meeste mensen zijn er erg arm. Voor kinderen met een verstandelijke beperking is bijna geen zorg beschikbaar. NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie, steunt deze ouders en hun kinderen om hen een volwaardig plek in het gezin en de samenleving te geven. Ze geven de kinderen de juiste medische zorg en laten ouders zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter ontwikkelen. Dankzij deze ondersteuning bloeien de kinderen op, ze lachen weer! Daarnaast leert NOAD de ouders op te komen voor de rechten van hun gehandicapte kind. Zo maakt Sunita van 9 jaar, dankzij de ondersteuning van NOAD voor het eerst echt deel uit van het gezin. Door de zorg, de liefde en de aandacht ontwikkelt Sunita zich veel beter. Ze doet kleine klusjes in huis en ook haar geheugen en spraakvermogen gaan vooruit. De collecte is vandaag bestemd voor Kinderen in de Knel. Met uw gift maakt u het mogelijk dat Pakistaanse kinderen met een handicap de broodnodige liefde, zorg en aandacht kunnen krijgen. Geef liefde!
 
Zoals al gepland, verschijnt het januari-nummer van kerkblad Kwintet op vrijdag 6 januari. Dit betekent dat het bijgevoegde artikel geïnteresseerden niet op tijd bereikt.
Bleeklezingen. Op zaterdag 7, 21 januari en 4 februari bent u welkom voor een cyclus over het leven en werk van schilder Marc Chagall. Ds. Frans Wiersma verzorgt de lezingen die muzikaal worden begeleid. Voor de cyclus is een passe-partout beschikbaar voor € 18,00, normaal € 7,50 per keer. Meer informatie vindt u op onze website www.debleekalmelo.nl.
Alle lezingen beginnen om 16.30 uur en de entree is inclusief een kopje koffie of thee en een hapje en drankje na afloop.
Met vriendelijke groet, Henk Nijhuis, redactie Kwintet.
 
De organisatoren van de Kerstfair 2016 zijn er trots op dat het afgelopen woensdag weer een gezellige boel was, aan de Rembrandtlaan, tijdens de jaarlijkse Kerstfair van de Stichting Vrienden van de Pniëlkerk. Al vroeg in het jaar zijn er een flink aantal vrijwilligers actief aan de slag gegaan met het ontwerpen en maken van allerlei artikelen, in de sfeer van de kunstnijverheid. Haken, breien, kersttafereeltjes, plankjes, vaasjes, potjes, engeltjes etc.
Enkele dagen vóór de Kerstfair is er hard gewerkt aan het maken van mooie kerstbakjes, ook de inwendige mens is niet vergeten: allerlei baksels en etenswaren zijn voorbereid : o.a. kniepertjes ,  spekdikkens, brownies etc. Tijdens de Kerstfair was er volop erwtensoep, broodje hamburger en oliebollen. Kortom, het was weer een gezellige dag en er was ruim de gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting. Zonder de inzet van alle vrijwilligers, of het nu gaat om het maken van de verkoopartikelen, het opbouwen van de kramen, en/of het aanprijzen van de koopwaar was het niet mogelijk om weer zo’n mooi eindresultaat neer te kunnen zetten. Rekening houdend met de inkoopkosten, was de opbrengst dit jaar € 1926,63 vorig jaar ( € 1747.70)  Een schitterend eindresultaat. Het bestuur van de Vrienden wil dan ook graag iedereen hartelijk bedanken die de Kerstfair 2016 weer tot een succes heeft gemaakt. Dank voor alle inzet en voor alle aangeleverde artikelen. En uiteraard maken wij graag van de gelegenheid gebruik om iedereen Fijne Kerstdagen en een Goede Jaarwisseling toe te wensen. Graag rekenen wij ook in het Nieuwe Jaar weer op uw steun, zowel financieel als moreel!
Het Bestuur van de Vrienden.
 
Bloemendienst Pniëlkerk
Hallo allemaal, Hierbij een update van de bloemendienst. Vanaf januari is er een totaalbedrag van € 167,50 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Tevens zat er in september een bedrag van € 125,35 in het geldkistje in de foyer. Het rekeningnummer van de bloemendienst is NL80SNSB0928065715.
Wens u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 2017. Groet, Silvia Steenkamp (0637323627 of mail
 
Verjaardagsfonds:
Op 1 oktober 2016 ben ik begonnen met het verjaardagsfonds. Tot op heden is er via de lopers voor het verjaardagsfonds een bedrag van 918 euro en 62 cent binnen gekomen. Daarnaast is er door storting op de bankrekening onder vermelding van het verjaardagsfonds een bedrag van 171 euro binnengekomen. Totaal dus 1152,62 euro
Alle gevers heel hartelijk bedankt. Ook de lopers die de jarigen bezoeken heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Ik hoop ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. Voor iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2017.
Tineke Braamse
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.