PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 25 februari 2018 Zondagsbrief 25 februari 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over de verschillende collectes in de dienst, de wereldgebedsdag en de kaartverkoop voor Stichting Help Oost Europa.

Voorganger: Ds. Koos Sluiter
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Roel Steen, Erik Kobes
Uitdeler zondagsbrief: Riek Kruizinga en Roel Steen
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: Catalijne v/d Worp
 
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente en de hoop op een voorspoedig herstel naar Mevr. Meijer-Wienen , Catharina van Renneslaan Almelo.  Zij werd afgelopen week ontslagen uit het ziekenhuis
Kroonjarigen van de maand maart:
Mevr G.M.J. Smallegoor -Lotte
Merelstraat 7-3-1943  (75 jaar )

Mevr. P. Steenkamp-oost
Titus Brandsmahof 19-3-1933 (85jaar)

Mevr. Marsman- Vreeman
De Schoppe 22-3-1928 (90 jaar)
 
Dhr. Schorn
Jacob van Campenstraat 29-3-1943 (75 jaar)
 
Zondag 4 maart gaat voor Ds. Marco Montagne
 
Collecten, 40-dagentijdcollecte, Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat, Schuldhulpmaatje.
Uit de schulden. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schuldhulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wij ze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen leven. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
 
Volgende week zondag 4 maart gaat onze eigen wijkpredikant, ds Marco Montagne voor. De lezingen voor die derde zondag in de veertig dagen zijn de tien woorden uit Exodus 20 en de tempelreiniging uit Johannes 2. Worden wij ook verteerd door de hartstocht voor Uw huis?
 
Graag maken we u ook attent op de wereldgebedsdag. Naar intussen goede gewoonte vieren we die Almelo-breed met een oecumenisch avondgebed in de Armeense Kerk. Dit mooie gebeuren vindt plaats op vrijdagavond 2 maart om 19.30 uur. Uw eigen wijkpredikant mag voorgaan in deze liturgie, die is voorbereid door vrouwen uit Suriname. Het thema
komt uit Genesis 1 ‘en God zag dat het GOED was...’. Een mooie gelegenheid om ook de Armeense Kerk eens van binnen te zien en (ook letterlijk!!) te mogen proeven van de Armeense gastvrijheid! Van harte uitgenodigd en welkom dus.
 
Stadspastoraat
Onlangs is het stadspastoraat begonnen als wekelijks onderdeel van het LINKT gebeuren. Kom gerust eens binnenlopen in de gezellige ruimte aan de Touwbaan. Elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur ben je welkom voor een luisterend oor of een goed gesprek met een kopje koffie of thee er bij. Neem gerust iemand van buiten de kerken mee om deze pioniersplek meer bekend te maken.
Bedankt en tot ziens,     Henk Meier
 
Boodschappenmand
De spaaractie bij de Plus is geëindigd. In totaal hebben we 7 pakketten bij elkaar gespaard, 2 meer dan vorig jaar. Voor de maand februari  mag u macaroni /spaghetti/ rijst inzamelen, het liefst volkoren of zilvervlies. Uiteraard zijn wij ook altijd erg blij met andere boodschappen.
Namens de diaconie, groetjes Jacqueline Meupelenberg
 
Zangers gezocht
Op zondag 11 maart as. zal het kerkkoor Credo Cantabile medewerking verlenen aan de dienst in de Pniëlkerk, voorganger ds. Marco Montagne.
Op dit moment kampt ons koor, vanwege ziektes en overlijden, met een onderbezetting wat betreft de tenoren en bassen. De vraag is dan ook of er heren zijn die mee willen zingen in de dienst van 11 maart.
De repetities worden gehouden in de Pniëlkerk op donderdag 22 februari (geen repetitie op 1 maart vanwege de voorjaarsvakantie) en 8 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur, aanwezig 19.45 uur.
We zingen met name liederen uit het liedboek, meestal in afwisseling met de gemeente, waarschijnlijk een antifoon en het Onze Vader liedboek 369d, eenstemmig.
Wie doet er mee? Opgave bij Maaike Wesselink, , tel 06-84799899.
Namens het koor Credo Cantabile
Dinie Kromkamp, voorz.
 
Activiteiten door Monica in De Lichtkring (Beethovenlaan ):
voor alle activiteiten geldt: opgave vooraf noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte via mail of via 0546.840484
 
Donderdag 1 maart, 20 -22 uur, Aardse meditatie, thema: Vogels
Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. We zitten in een kring rondom een kaars  en er worden teksten gelezen, er is muziek bij het thema en we steken waxinelichtjes aan. Kosten: 5 euro
 
Wie houdt van lapjes, van naaien en van iets nieuws?
Monica Schwarz zoekt mensen die graag met lapjes en borduurgaren werken, die het aandurven om een wandkleed te maken bij een lievelingstekst/lied. In De Lichtkring, op de donderdagen 15 maart,  5 april en 7 juni van 20 – 22 uur gaan we daar mee bezig. Voor meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/geloofskleed-maken/


Kindernevendienst
De 40 dagen tijd is begonnen en ook in de kindernevendienst gaan wij op weg naar Pasen. Maar dit doen we niet alleen, want wij gaan samen met Jezus en de dieren die Jezus onderweg tegenkomt. Vandaag gaan we een berg beklimmen en zijn we zo moedig als een leeuw. Dit gaan wij uitbeelden in de knd. Hoe wij dit gaan doen dat zie je als je meegaat naar de kindernevendienst, dus kom en je gaat iets moois maken.

In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.
 
 
Kaartverkoop voor Stichting Help Oost Europa
De Stichting Help Oost Europa heeft de laatste maanden met enige regelmaat van zich laten horen. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor het bouwproject in Roemenië waar samen met de diaconie van de PGA aan gewerkt wordt. Na de dienst op de 11e maart is er de mogelijkheid om handgemaakte felicitatie- en wenskaarten te kopen. De opbrengst hiervan zal voor 100% naar de stichting gaan. We brengen dit graag onder uw aandacht en hopen op uw komst de 11e maart!
 
Teken de petitie ‘Ze zijn al thuis’ van Kerk in Actie voor een ruimer kinderpardon.
Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. ‘In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug’, zegt Karel Jungheim, specialist vluchtelingenzaken binnen de Protestantse Kerk. Ook de kinderombudsman wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk voor hen is. Velen van hen spreken bijvoorbeeld de taal niet en zijn geworteld in de Nederlandse maatschappij. Terugkeer betekent voor hen verhuizing naar een voor hen vreemde maatschappij. Kerk in Actie roept de kerken en hun gemeenteleden op te bidden voor deze kinderen en de petitie te ondertekenen. Dat kan via de website www.kerkinactie.nl/zezijnalthuis waar tevens aanvullende informatie te vinden is.
Namens het College van Diakenen (CvD), Henk Nijhuis.
 
Het duurt nog even, maar de jaarlijkse rommelmarkt, georganiseerd door de wijkaktief, wordt gehouden op 26 mei a.s. Zet het vast in uw agenda.
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.