PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 27 november 2016 Zondagsbrief 27 november 2016
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de lichtjestocht in het Beeklustpark en het project voor advent en kerst van de kindernevendienst.

Voorganger: Mw. Dr. De Vries - Smelt
Ouderling: Wilke Ruiter
Diaken en collectanten: Jacqueline Meupelenberg, Jochem Eenkhoorn
Uitdeler zondagsbrief: Aart Koot en Jacqueline Meupelenberg
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding:
Kindernevendienst: Esther v/d Riet
Kinderoppas: Dougina Plat en Ella Wanschers
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
dhr Hassink, De Zwaan.
 
Zondag 4 december, 2e advent  gaat voor ds Montagne
 
Bij de dienst: 1e advent ook wel zondag Levavi. Lavavi is een Gregoriaans introïtusgezang. In het Nederlands vertaald: Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld. Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen.
 
Project voor Advent en kerst van de kindernevendienst.
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: “ Heb geduld tot de Heer komt.”
En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.

Maak het mee!
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.

 
En jij maakt het mee.
 
De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voorin de kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

Rainbow
Rainbow is de duif van Kerk in Actie. Zij vliegt mee met het adventsproject van de kindernevendienst. Rainbow komt uit Wonderland, een land waar het leven goed is. Ze is op zoek naar plekken op de wereld waar het net zo mooi is als in Wonderland. Daar vertelt ze de kinderen over. Rainbow heeft ook vriendjes meegenomen. Dat zijn de duivenspaarpotten in de kerk. De kinderen ( maar u mag natuurlijk helpen ) mogen hier een zakcentje indoen om zo mee te helpen met het diaconaat project, waar Rainbow de duif in de dienst nog meer aandacht aan zal besteden.
 
Vrede
Jesaja heeft een visioen. Er zal vrede zijn voor iedereen, mensen zullen leven in het licht van de Heer. Zijn visioen kan ook in onze tijd hoop geven. In een wereld waarin mensen elkaar naar het leven staan en elkaar het licht in de ogen niet gunnen, houdt Jesaja de hoop levend dat het anders zal zijn.

Liturgische Bloemschikking:
Veel mensen hebben afgelopen zondag gevraagd naar de betekenis van het stuk en de spiegel. Hier een korte uitleg,
 
Het Thema is”de wereld omgekeerd”.
Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt en verlangt naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn. In verschillende tijden, vertellen profetenstemmen hier over een wereld omgekeerd, visioenen vol van hoop en vrede.
Zowel voor  de laatste zondag van het kerkelijk jaar als de adventzondagen en Kerst is gekozen voor de spiegel als dragend symbool. In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht is verborgen. Omdat te benadrukken heeft de achterkant van de schikking iets
verrassend dat alleen in de spiegel te zien is. Het licht van de kaars geeft extra glans. De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven. Hoe dichter bij kerst, hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede, over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid geworden. Het is een breekbare werkelijkheid die elke dag onder druk staat. Met kerst vieren we voluit dat “het Licht schijnt in de duisternis”en dat ‘de duisternis het niet in haar  macht heeft gekregen’. We vieren Gods belofte van vrede en heelheid
 
Bij de schikking van vandaag,
Op de eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien waar je alleen voor je zelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.
 
Dromen van vrede
Omgekeerd zien
wat licht brengt
doen wat gedaan moet worden
heelheid in een gebroken wereld
 
Goede God Leer ons
Het visioen te beleven.
 
Collecte
De Kliederkerk in Gaastmeer, een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is een gemoedelijke vorm van samenzijn voor kinderen, ouders en grootouders. Elke bijeenkomst bestaat uit de drie onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen in hun dagelijkse leven. De kliederkerk groeit.  Mensen die niet naar de kerk komen, komen wél naar Kliederkerk en nodigen weer andere mensen uit! De Protestantse Kerk wil nog meer mensen bereiken met vernieuwende vormen van kerkzijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom graag een krachtige impuls. Met uw bijdrage aan deze collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk helpt u de Kliederkerk in Gaastmeer en andere pioniersplekken om op een zinvolle manier aanwezig te zijn in hun omgeving.
 
‘Op adem komen bij de psalmen’
Op dinsdag 29 november (dat is dus niet dinsdag a.s. maar een week later) houdt ds Montagne weer een avond rond een psalm.
De vorige avond was niet druk bezocht maar leidde wel tot zeer boeiende gesprekken. Kortom: er is plaats genoeg aan tafel om op adem te komen bij een psalm en bij elkaar. Het is praktisch als u een bijbel in de nieuwe vertaling meeneemt... wij zorgen voor koffie en thee. We komen bij elkaar hier in de Pniël en we beginnen om 20.00 uur. Van harte welkom.
 
Wie zijn we en wie willen we zijn ... als gemeente? maandag 28 November
Op de druk bezochte wijkavond van afgelopen week legde de kerkenraad al even bij u neer dat de Algemene Kerkenraad van Almelo alle wijken heeft uitgenodigd om over deze vraag na te denken.
Dat omdat ook in het kader van de landelijke nota ‘kerk 2025 – waar een woord is is een weg’ we als kerk van Almelo voor de uitdaging staan een nieuw beleidsplan te maken. Uiteraard gaat het niet om de zoveelste nota, maar vooral om een impuls hoe wij op onze plek echt gemeente van de Heer willen zijn. Daarom nodigen we u van harte uit om op maandag 28 november om 19.30 uur mee te denken en mee te praten over deze vragen. Aan de orde zullen bv komen: ‘wat ervaart u als sterke punten van onze gemeente? en wat als zwakkere punten? waar willen we in investeren qua menskracht en geldelijke middelen?’ We hopen dat velen het gesprek rondom deze thema’s aan willen gaan opdat we van elkaar kunnen leren én we als gemeente verder kunnen!
met hartelijke groet, ds Marco Montagne mail tel. 0546-341140)
 
Kerstkaarten en Kerstkoekjes.
Op  zondag 4 december, tijdens het koffiedrinken, is er weer de jaarlijkse verkoop van kerstkaarten en roomboter kerstkoekjes. De gehele opbrengst is voor de Stichting Help Oost Europa. Inmiddels is het depot gesloten, omdat de huur is opgezegd. Wel blijft de stichting zich inzetten voor hulp aan gezinnen, bejaarden, gehandicapten en ernstig zieken. Allen leven aan de rand van de samenleving, veelal in erbarmelijke omstandigheden.  Het motto van de stichting is en blijft: ieder mens heeft recht op voeding, kleding, medische zorg, scholing en warmte.
Om dit werk mogelijk te blijven maken is het echt nodig om de kaarten en koekjes te verkopen! De koekjes zijn opnieuw gesponsord door bakkerij Deterd en smaken weer voortreffelijk! Een zak met 10 koekjes kost € 3,50. De kerstkaarten zijn ook nu weer door Cathalijne en Ada Hoornweg gemaakt. U heeft al 3 prachtige kaarten voor € 5,50. Wilt u liever alvast kaarten bestellen? Dan kunt u 853081 bellen. Kunt u (die zondag) niet naar de kerk komen en wilt u toch iets kopen? Ook dan kunt u bellen, uw bestelling wordt dan thuisbezorgd.       Tot ziens op 4 december!!
 
Adventsmeditaties in de dagkapel
In de dagkapel van de Elisakapel zijn ook dit jaar weer adventsmeditaties. Thema voor deze meditaties is: “Wie is de Komende?”. Wie is de Komende in mijn leven, in de wereld, in ons midden. De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. Met teksten, muziek en stiltemeditatie bereiden wij ons voor de komende geboorte van het Christuskind in onze wereld. Woensdag 30 nov., 7, 14 en 21 dec. van 19.00 - 19.30 uur Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo
 
Lichtjestocht in het Beeklustpark.
De Pnielkerk gaat dit jaar meedoen met de organisatie van de lichtjestocht in het Beeklustpark. De lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal. Op kerstavond zal het Beeklustpark veranderen in een wereld die lijkt op die van ongeveer 2000 jaar geleden. De bezoekers zien duizenden kaarsjes branden en lopen langs kersttafereeltjes en muziekkoren. Het is een prachtig project dat verbondenheid geeft in Almelo. De Pnielkerk gaat financieel een bijdrage leveren, maar ook willen wij vragen of er mensen zijn die mee willen werken aan dit evenement. Er zijn figuranten nodig bij de diverse taferelen, mensen die helpen bij de catering, mensen die kaarsjes willen aansteken, muzikanten en helpers bij het aankleden van de diverse toneelspelers. Achter in de kerk liggen de inschrijfformulieren. Helpt u ( help jij ) ook mee? De inschrijfformulieren mag u bij de kerkenraadsleden inleveren of bij de gastvrouw.
 
Beste mensen
De vrienden gaan weer een Kerstfair houden en wel op 14 december vanaf 16.00 uur. We gaan weer mooie zelf gemaakte artikelen verkopen en willen ook weer een leuke verloting houden, daar zijn natuurlijk prijsjes aan verbonden. Mocht u nog een prijsje willen doneren, wat wij zeer op prijs stellen komen wij die graag bij u ophalen. Wij hopen u te begroeten op onze gezellige Kerstfair waar ook voor de inwendige
mens van alles te eten is ,waar onder snert en oliebollen en rasolles. Het word vast weer een succes en hopen op de komst van U allen. Voor de prijsjes kunt U mij bellen en kom ze graag bij U ophalen. U mag ze natuurlijk ook bij mij brengen, alvast bedankt.
Fenny Manenschijn ,de Ara  tel. 823475
   
Winterse vertellingen en liedjes
in het dialect; het verhaal van
“Blinde Teuntje”,
zoon van een arme klompenmaker.
 
Zaterdag 10 december, aanvang 20uur
Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, 7606GX Almelo
(kerk open vanaf 19uur)
 
Toegang: gratis, vrije gift voor- of achteraf.
 
Verkoop consumpties voor en na de voorstelling.

Voor meer info: www.pga-pniel.nl / www.facebook.com/Brookduokerkentoer
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.