PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 27 oktober 2019 Zondagsbrief 27 oktober 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over de oogstdienst, de jaarlijkse Kerstfair en Gospelkoor Onderweg.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Wim Welink
Uitdeler zondagsbrief: Janny Tulp en Jerry v/d Bos
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Kindernevendienst: Karin Wijnstra

Bij de eredienst van vanmorgen
Allereerst heten we het Russisch Vocaal Ensemble o.l.v. Nadja Fedosova van harte welkom. Wie door de week wel eens in de kerk komt kan dit koor horen repeteren op de prachtige klanken uit de Russische traditie; en we zijn blij dat zij nu een keer hun kunnen op zondagmorgen laten horen. Als afronding van de serie diensten uit de boeken Samuël lezen we vanmorgen een klein verhaaljuweel uit 2 Samuël 9 waarin David zich ontfermt over een gehandicapte nakomeling van zijn grote rivaal Saul. Wat gezalfd- of messiaans-zijn kan betekenen licht in dit kleine tussendoorverhaal ontroerend op. We zingen, lezen en luisteren vanmorgen naar het volgende: (de vertalingen van de Russische liederen lopen mee op de beamer!)
Vooraf: lied 287: 1, 2, 5
Drempelgebed
Zingen: Lied 24: 1, 2, 3
Gebed om ontferming, uitlopend op:
- Gospodi Pomiluj 
- Tebe Pojem 
Gebed van de zondag
(Moment met kids + ‘wij gaan voor even uit elkaar’)
1e lezing:          2 Samuël 9: 1-13
Zingen:            lied 152: 1, 5, 7
2e lezing:          Lucas 18: 9-14
- Boedy Imja Hospodnje (B 10)
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 315: 1, 2
Bij bericht van overlijden: lied 512:  6, 7
Als lofverheffing bij het begin van de gebeden:
- Kol Slawia  (B5)
Gebeden overgenomen met ‘luister Heer, o luister’
Stil gebed
Gezongen Onze Vader: - Otche Nash  (B21)
Inzameling van de Gaven (ondertussen zingt RVE: (A6)
Slotlied:           lied 825: 1, 3, 4, 5
Als zegen zingt RVE:   - Mnogaja Ljeta  (B6)
Allen een goede dienst toegewenst.

Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Dhr. en Mw. de Ruiter,  Almelo

Collecte, t.b.v. aanstaande oogstdienst
De diaconie-collecte op deze zondag in oogstmaand oktober heeft tot doel om geld in te zamelen voor een attentie voor onze ouderen en langdurig zieken. Het College van Diakenen (CvD) steunt deze actie met een bijdrage. Uw bijdrage aan de collecte bepaalt mede wie we kunnen verblijden met een attentie in de oogstdienst op 10 november.
 
Geluidjes tijdens de dienst
Hallo allemaal,
Ik ben Gideon van der Velde (7 jaar) en ik ben pasgeleden met mijn papa , mama en 2 zussen verhuisd naar Almelo. Daarom gaan we sinds kort naar de Pniëlkerk en dat vind ik heel erg leuk! Weet je wat ik ook zo leuk vind? Dat ik, voordat de kindernevendienst begint, een poosje in de kerk mag zijn. Misschien hebben jullie mij al wel een keer gehoord!  Ik word namelijk heel blij van het mooie geluid van het orgel en als alle mensen gaan zingen dan probeer ik ook mee te doen! Maar wanneer het orgel stopt en iemand begint te praten dan moet ik even wennen en maak ik vaak geluiden. Ik maak ook geluiden als ik blij ben, of als ik een beetje boos of verdrietig ben, maar ook als ik even niet goed begrijp wat er allemaal om mij heen gebeurd.
Papa en mama zeggen dat dit komt door het COL4A3BP- syndroom. Door dit zeldzame syndroom kan ik niet praten en beleef ik de wereld op een unieke manier. Hopelijk heeft u begrip voor de (soms storende) geluidjes die ik maak en kunnen we samen blijven genieten van de kerkdiensten!
Een hartelijke groet van Gideon, ook namens mijn papa Herwin, mama Marjan en mijn zussen Ellemieke en Ebony. email

Op 3 Nov. hopen wij een fijne Oogstdienst te houden in de Pnielkerk. Zoals gebruikelijk worden er dan bloemetjes bij de 80 jarigen bezorgt. De diaconie heeft daarom de volgende vraag: Kent U iemand die ziek of aan huis gebonden is, en niet vergeten mag worden, laat het aan een van de diakenen weten.
Alvast bedankt de Diaconie.

De jaarlijkse Kerstfair vindt dit jaar plaats op woensdag 11 december. Natuurlijk in en rondom de Pniëlkerk. De opbrengst is dan ook bestemd voor onderhoud en beheer van de Pniëlkerk.
In de aanloop naar deze fair kunt u al acties ondernemen.
  • Hebt u een leuk prijsje voor de verloting, dan kunt u die op zondag meenemen naar de kerk en daar afgeven aan de dienstdoende koster. Dat kan vanaf 20 oktober 2019. Wilt u dit eerder of door de week kwijt dan kunt u contact opnemen met Stieny van der Woude (06-51766943) of Fenny Manenschijn (06-37559432)
  • Ook liggen er vanaf die datum de intekenlijsten voor de volgende producten:
  • smakelijke kerstbroden zonder en met spijs
  • heerlijke risolles
  • een graftak
Na de kerkdienst staan de leden van de vrienden van de Pniëlkerk klaar om uw bestelling te noteren. En natuurlijk heel belangrijk: noteert u nu reeds in uw agenda: woensdag 11 december van 16.00 tot 20.30 uur.

Gevraagd voor de Wonne: een kok
De Wonne Almelo is een oecumenische woongemeenschap. Er is een kerngroep die uit vier inwonende leden en twee uitwonende leden bestaat. Zij  biedt een tijdelijk thuis aan mensen die om wat voor reden dan ook opvang nodig hebben. Samen vormen zij een woongemeenschap. Al het werk in en om het huis wordt door bewoners en vrijwilligers gedaan. Tijdelijke bewoners hebben met elkaar gemeen dat zij op het moment dat ze naar De Wonne komen, op een keerpunt van hun leven staan.  Ze worden opgenomen in de woongemeenschap en werken van hieruit aan nieuw perspectief. Aan hun wonen in  De Wonne gaat een intakeprocedure vooraf. In principe kunnen ze maximaal 9 maanden in De Wonne verblijven. Er is plaats voor ca. tien tijdelijke bewoners. Enkele vrijwilligers helpen bij het schoonmaken, het koken, de open avonden, de financiële administratie, tuinwerk of bij computerproblemen. Op elke maandag wordt er gekookt voor ongeveer 20 personen. Helaas stopt iemand die voor deze groep mensen kookte en komt bij de diaconie de vraag binnen of er binnen onze gemeente of misschien in de familie of vriendenkring iemand is die dit op zou willen pakken en het dus leuk lijkt om 1 a 2 keer per maand te koken voor deze groep mensen. Je ontmoet weer andere mensen, krijgt andere gesprekken enz. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, houdt u graag van koken en wilt u dit wel eens proberen of meer informatie hierover, neem dat contact op met onze wijkpredikant Marco Montagne (mail) of 06-33583764)

Op dinsdag 29 oktober is de eerste keer van de eetgroep ‘koken voor elkaar’. Verheugend is dat er zich intussen al meer dan 20 mensen hebben opgegeven! Mocht er nog spijtoptanten zijn die wel mee willen eten maar zich niet opgegeven hebben: er zijn nog een paar plekjes in de herberg! Wel graag uiterlijk vandaag opgeven. Op donderdagmorgen – om 10.00 uur verzamelen bij het Noaberhoes aan de Gors – ga ik graag met een paar een stuk stappen met een goed gesprek gaandeweg. We beginnen en eindigen in het Noaberhoes met een kop koffie. Graag u even aanmelden bij mij (0546-341140 of email )
 

In de ogen van Rembrandt

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt stierf. Het Rembrandtjaar 2019 is nog volop bezig met overal weer nieuwe exposities. Ook in Almelo staat Rembrandt opnieuw op de agenda onder het motto “In de ogen van Rembrandt”. In zijn leven en werk weerspiegelt zich de Gouden Eeuw waarin de belangstelling naar nieuwe vormen van kunst, cultuur en wetenschap onbegrensd lijkt. Rembrandt heeft daarin een eigen plaats; zijn schilderijen en vooral ook zijn etsen maakten hem wereldberoemd. Veel werk van Rembrandt heeft een religieuze achtergrond of inhoud. In de nieuwe cursus komt dat weer volop aan de orde. Voor de cursus is een map beschikbaar voor € 5. U kunt een map bestellen bij ds. Sluiter, via email. De map ligt dan dinsdag voor u klaar.
 

Bijeenkomst 1, 29 oktober: Rembrandts kijk op vrouwen

Vrouwen nemen in het werk van Rembrandt een belangrijke plaats in. Voorop zijn eerste liefde, Saskia van Uylenburgh met wie hij in 1634 trouwde en die in 1642 stierf. Hendrickje Stoffels is op andere werken te zien. Rembrandt maakte ook studies naar vrouwelijk naakt, die hij later soms verwerkte in Bijbelse en mythologische voorstellingen. Op die tekeningen en etsen zien de vrouwen er niet ‘model’ uit. Naast portretopdrachten beeldt hij vrouwen in alledaagse situaties uit: bezig met de verzorging van kinderen, in de huishouding, lezend, met een handwerk, toilet makend, slapend of onderweg. Kenmerkend voor Rembrandt is dat in zijn vrouwbeeld tussen alledaags en heilig de grenzen nagenoeg verdwijnen.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 29 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Toegang: € 4,--

Op donderdagavond 31 oktober om 20.00 uur komt de intussen gecombineerde kring van de Psalmen en Marcus bij elkaar. We gaan deze avond een gedeelte uit Marcus lezen en naar aanleiding daarvan in gesprek komen.

Goed genoeg
Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.


Najaarsconcert in de Pniëlkerk
Zending over Grenzen organiseert op zaterdag 16 november een najaarsconcert in de Pniëlkerk met medewerking van Gospelkoor Onderweg en Joke Buis. Het koor zingt eigen repertoire en Joke Buis brengt een aanstekelijke mix van bekende kerkliederen en nieuwe liederen uit haar net gestarte meerjarenproject ‘Vertrouwd & Nieuw’.

Gospelkoor Onderweg
Het enthousiaste vijftig leden tellende gospelkoor Onderweg bestaat ruim 45 jaar. Met een professionele band en onder leiding van dirigent André Bijleveld brengt Onderweg de boodschap van Gods oneindige liefde en trouw; van blackgospel tot eeuwenoude gezangen, Opwekking, moderne arrangementen en liederen van internationale tekstschrijvers en artiesten zoals Kirk Franklin en Hans Christian Jochimsen. Onderweg is ook bekend door het paasproject ‘Het is Volbracht’ en ‘Ik ben’ over de relatie tussen God en mens.

Joke Buis
Zangeres Joke Buis is al langere tijd landelijk bekend als enthousiast vertolker van bekende oude kerkliederen, zoals bekende gezangen, liederen van Johannes de Heer en klassiekers uit de opwekkingsbundel. Vanaf medio 2019 is Joke een nieuw muzikaal project begonnen, onder de noemer ‘Vertrouwd & Nieuw’, waarmee ze nieuwe gezangen en luisterliedjes aan dit repertoire toevoegt. Bezoekers van de Zending over Grenzen concerten krijgen alvast een voorproefje van Joke’s ‘Vertrouwd & Nieuw’ programma, waarin de wisselwerking tussen oud en nieuw en het thema ‘Vertrouwen’ centraal staan.

U bent van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. Voor meer informatie en kaarten kijk op: http://www.zendingovergrenzen.nl/concert


 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.