PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 28 oktober 2018 Zondagsbrief 28 oktober 2018
Deze week in de zondagsbrief wordt een oproep gedaan voor het Gelegenheidskoor voor de dienst van 26 november en ondersteuning van de Vrienden van de Pniëlkerk. Daarnaast is er aandacht voor de cursus 'Geloven in 3D'.
Volgende week, 4 november,  is er geen dienst in de Pniëlkerk maar vieren we de jaarlijkse Willibrordzondag in de Elisakerk, aanvang 9:30 uur

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Erik Kobes
Uitdeler zondagsbrief: Andre Kieftenbeld en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: -

Bij de dienst van vandaag
We lezen en zingen vandaag uit:
Vooraf: 215: 1, 3, 4, 6, 7
Openingspsalm 116: 1, 3, 6
Gloria:  978: 2, 3, 4
Jesaja 59: 9-16 + lied 25a
Marcus 10: 46-52 + lied 182
Na de preek: 839: 1, 3, 4
Overname in voorbeden 925
Tot slot:534
Thema vandaag is: wie ziet wat en hoe?
Platen tijdens evangelielezing en preek komen uit de Kijkbijbel. Een goede dienst toegewenst.

Mensen in de kerk: verleden jaar kregen we na mijn operatie in ZGT veel kaarten en bloemen.
Hartverwarmend dat zoveel mensen met je meeleven.
Nu na weer een operatie in het UMC in Utrecht werden we weer verrast met een mooi herfstboeket. Ik moet nog een maal terug naar Utrecht voor een dagbehandeling. Hopelijk is dan alles goed.
Hartelijk dank voor alle aandacht die wij van jullie mochten ontvangen. Thon en Lydia Greevink.

Bloemen Beste gemeenteleden afgelopen zondag hebben we de bloemen niet bij dhr. C. Gieszen kunnen afleveren , hij was helaas niet thuis.
De bloemen zijn  met een hartelijke groet vanuit onze gemeente  bij mevr. Gringhuis-Mulder bezorgd.
De bloemen gaan deze zondag alsnog met een hartelijke groet vanuit onze gemeente naar dhr. C. Gieszen.
 
Collecte, t.b.v. aanstaande oogstdienst
De diaconie-collecte op deze zondag in oogstmaand oktober heeft tot doel om geld in te zamelen voor een attentie voor onze ouderen en zieken. Het College van Diakenen (CvD) steunt deze actie met een bijdrage. Uw bijdrage aan de collecte bepaalt mede wie we kunnen verblijden met een attentie in de oogstdienst op 11 november.

NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.

Gelegenheidskoor
Als gelegenheidskoor werken wij mee aan de dienst van 26 november a.s. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de namen noemen van hen die ons zijn ontvallen.
Er wordt op vrijdagavond 2, 9, 16 en 23 november gerepeteerd van 19.00 tot ongeveer 19.30/19.45.
Wil je ook meezingen, gewoon omdat zingen leuk is, omdat het iets toevoegt aan een dienst …… en heb je je nog niet opgegeven? Meld je dan aan en stuur een mail naar: of bel 0546 – 539 322.
Een muzikale groet van, Coby Vos
 

Geloven in 3D, beeldhouwkunst en christelijk geloof

3D staat voor driedimensionaal. Beeldhouwwerk met hoogte, breedte en diepte kun je aanraken. 3D bestaat feitelijk al vanaf de oerknal. Oude beschavingen kenden al ruimtelijke kunst en die zal waarschijnlijk een religieuze lading hebben gehad. Mensen geloofden in 3D. Beelden krijgen door hun ruimtelijkheid een andere uitstraling en geladenheid. Ze vertellen hoe mensen gestalte geven aan hun verhouding met goden en hogere machten. In de christelijke kunst leidt dat tot sterk wisselende beelden en daar gaat deze cursus over. Er zijn vier bijeenkomsten.

 

Bijeenkomst 2

Periode 1300-1500. Beelden van innige vroomheid

In deze periode bereikt de gotiek zijn hoogtepunt in de internationale gotiek. De thema’s zijn uiteenlopend: de piëta, Maria met de gestorven Jezus op haar schoot, maar ook de Madonna, de heilige maagd, met en zonder het Jezuskind op haar arm. Andere voorbeelden: het crucifix op de triomfboog en ‘Christus op de koude steen’ en de ‘boom van Jesse’. Kerken hebben altaarstukken die het lijdensverhaal heel ruimtelijk weergeven. Naast verbeeldingen van apocriefe teksten zijn heiligenlevens te zien, afgestemd op de patroonheiligen van de gildes die het altaar schonken. Tegelijkertijd ontwikkelt zich de Renaissance met vrijstaande beelden als in de hellenistische cultuur.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 30 oktober
Tijd: 20.00 uur, Plaats: Pniëlkerk,  Toegang: € 4,--

Volgende week zondag 4-11 dienst in Elisakerk
Volgende week vieren we de jaarlijkse Willibrordzondag samen met de broeders en zusters van de Elisa-parochie. Voorgangers Eef van Vilsteren, Anita Oosterik en ondergetekende. NB de dienst begint om 9.30 uur.
We hopen op een druk bezochte en feestelijke dienst en vele mooie gesprekken na afloop bij de koffie!
 
Namen aanreiken voor de oogstdienst
Op zondag 11-11 vieren we de jaarlijkse oogstdienst. Graag heeft de diaconie dat u mede haar ogen en oren bent voor mensen die wel wat extra aandacht mogen hebben, Daartoe kunt u vandaag Jacqueline Meupelenberg aan haar jasje trekken en die namen doorgeven.
 
Tijdelijke scribaatswissel
Door een vervelende val zit onze scriba Nelleke Veurink voorlopig letterlijk en figuurlijk onthand… we wensen haar sterkte toe bij herstel en revalidatie. Gelukkig bleek onze oud-scriba Ko Braamse bereid haar taken tijdelijk over te nemen. Het scribaats email-adres blijft hetzelfde!
Met hartelijke groet van uw herdershond, ds Marco Montagne

Stichting Vrienden van de Pniëlkerk:
De stichting heeft als doel: Instandhouding van de Pniëlkerk als kerkgebouw.
Het bestuur van de stichting zet zich in om de Pniëlkerk zo lang mogelijk open te houden. Daarbij heeft zij uw steun hard nodig! Hoe u ons kunt helpen?
Door u voor een langere periode (bijvoorbeeld 1, 3, 5 of 10 jaar) bereid te verklaren een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage mag natuurlijk niet ten koste gaan van uw vaste jaarlijkse toezegging aan de PKN in Almelo (Kerkbalans), hoewel wij dezelfde doelen nastreven. Voor de stichting ligt het zwaartepunt bij de exploitatie van het gebouw en de huisvestingskosten.
Elke vorm van financiële steun is welkom, bv een vaste toezegging, legaten, (periodieke) schenkingen of een eenmalige gift. Als het maar aan de stichting "Vrienden van de Pniëlkerk" ten goede komt. De stichting heeft geen winstoogmerk!
De stichting "Vrienden van de Pniëlkerk" heeft sinds 1-01-2012 de ANBI-status, waarmee de giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening nummer: NL98 RABO 0159532639 t.n.v. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk.
Steunt u ons al? Dan zijn wij u uiteraard zeer dankbaar. Wij kennen geen automatisch incasso. Denkt u er aan uw toezegging voor het einde van het kalender jaar ons over te maken?
Namens het bestuur van de Stichting vrienden van de Pniëlkerk.
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.