PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 29 september 2019 Zondagsbrief 29 september 2019
Deze week in de zondagsbrief een herinnering over bijeenkomsten de komende week en u kunt weer een zendingskalender bestellen.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Gerbrig de Vries
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Herman Veldman, Henk van Es, Jacqueline Meupelenberg, Erik Stokkers
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Wim Welink
Kindernevendienst: Tunde Moldovan

Bij de dienst van vandaag
We lezen vandaag in de viering van schrift en tafel uit het boek 1 Samuël. Dat gaan we de komende weken vaker doen omdat het door het oecumenisch leesrooster als serie alternatieve lezingen wordt aangereikt. Daarmee komen we terecht in een serie verhalen over de wording van de messiaanse koning David. Israël heeft het gewaagd om kritisch en bewonderend, met spot en zelf-spot over hun grote koning te schrijven. Verhalen die doorklinken in de weg die de zoon van David, Jezus later ook gegaan is….
We lezen en zingen vandaag uit:
Vooraf:            lied 972: 1, 5, 7, 8, 9
Aanvangslied:  lied 86: 2, 5
Gebed om ontferming uitlopend op zingen van Kyrie
Glorialied:       lied 725: 1, 3, 4
Gebed van de zondag
Lezing:            I Samuël 21: 2-16
Zingen: lied 15 1 en 4
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 377: 1, 2, 3
Gebeden
Gaven
Als inleiding op de maaltijd terwijl de gaven naar voren gebracht worden :
Zingen: lied 377: 4, 5, 6, 7
In tafelgebed:   lied 404 e en lied 408e
Tijdens brood en wijn:  lied 103e
Slotlied:           lied 981
Zegen
Een goede dienst toegewenst, ds Marco Montagne

Mensen in de kerk: Pniëlkerk gemeente, even een klein berichtje, ik wil jullie bedanken voor alle lieve kaartjes die ik heb mogen ontvangen
en speciaal voor de prachtige brief.
Met vriendelijke groet, Atje ten Veen.
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Dhr. en Mw. Oldenampsen

Kroonjarigen:
Mevr. A. E. Blok
07-10-1926

Mevr. J. Hendriks - v.d. Maar
22- 10-1923

Collecte, KiA, werelddiaconaat, eenzame ouderen Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar

werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag vóór Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

Herinnering bijeenkomsten komende week
Dinsdagavond 1 Oktober om 19.30 uur in de Pnielkerk; vooraf koffie of thee aan de bar ophalen. We komen weer samen als bezoekers van ouderen. Als het goed is heeft iedereen een uitnodiging gekregen, zo niet laat het Henk van Es weten. Als je hiervoor belangstelling hebt, ben je ook welkom.
Donderdagmorgen 3 Oktober om 10.30 uur in de Titus Brandsmahof. Bewoners komen dan samen om het Heilig Avondmaal te vieren met Ds. Rienke Vedders-Dekker. Als je behoefte hebt aan deelneming en ook minder goed ter been bent, ben je ook welkom (kom dan op tijd).

Zendingserfgoedkalender 2020.
Er is weer een Zendingskalender te koop. Evenals vorig jaar wordt deze uitgegeven door de “Stichting Zendingserfgoed”. Het doel is om kunstenaars uit de hele wereld in beeld en woord te laten vertellen hoe hun kerkgemeenschap met het Bijbelse verhaal leeft. De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is. Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt de kalender van harte bij u aan. Na de dienst ligt er in de foyer een intekenlijst, waarop u de kalender kunt reserveren. Volgende week heb ik de kalenders bij me. De prijs is € 9.--
Namens de ZWO, Ria Nijhuis.

AANKONDIGING Inspiratiebijeenkomst “geloven in Twente”
Op 10 oktober is er  voor alle gemeenten behorende bij de PKN in  de voormalige classis Almelo - dus alle PKN-gemeenten in  Almelo, Vriezenveen, Tubbergen, Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum-Weerselo, Enter, Rijssen en Wierden – een bijeenkomst die tot doel heeft elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, te inspireren en geïnspireerd te worden.
Waar: Ontmoetingscentrum in Wierden, Spoorstraat
Thema: geloven in Twente.
We delen als heel verschillende gemeenten dat we leven in dezelfde streek, EN we mogen met elkaar delen dat we ook geloof willen hebben in die streek als een omgeving waarin het evangelie een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en de gerechtigheid in ons Twente.
Programma:
19.15 uur inloop met koffie en thee.
19.45 uur opening door ds. Piet Dekker uit Wierden.
19.55 uur Geloven in Twente door ds. Klaas van der Kamp onze nieuwe classispredikant.
20.20 pauze, ontmoeten van elkaar.
20.45  Workshops: 1.  Doorpraten met ds. Van der Kamp.
                                2.  Hoe  dorpskerk  nu? o.l.v dorpskerkenambassadrice: ds. Betsy Nobel.
                                3.  Samen zingen o.l.v ds. Pieter Endedijk, predikant te Almelo en intensief betrokken bij samenstelling van  Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk
21.25 Slotwoord door ds.  Klaas van der Kamp.
21.35 Elkaar ontmoeten bij een hapje en drankje.

Deze eerste bijeenkomst van de Ring Almelo wordt georganiseerd  vanuit de beide werkgemeenschappen van predikanten van  de voormalige classis Almelo. En is dus bestemd voor alle gemeenteleden en kerkenraden in de voormalige classis Almelo. Ik hoop dat velen naar deze bijzondere avond komen en ook gebruik maken van de gelegenheid om kennis te maken met ‘onze’ nieuwe classispredikant.
Ds Marco Montagne

Koken voor een ander.
Zoals u al in de zondagsbrief eerder hebt kunnen lezen, is uw diaconie van plan om te starten met het project “koken voor een ander”. En zoals het vaak gaat met het opzetten van iets nieuws zit de kans erin dat je te maken krijgt met wat in de volksmond heet, ‘de 1e kinderziektes’ en ja hoor……. die zijn we dus al tegen gekomen. We hebben met de planning geen rekening gehouden met de herfstvakantie.
Daarom zal de 1e datum van “koken voor een ander” verplaatst worden van dinsdag 22 oktober naar dinsdag 29 oktober.
U zal straks merken dat deze foute datum ook in Kwintet staat. Mocht u nu van mensen buiten de Pniëlkerkwijk horen dat ze graag aan dit project mee willen doen, geef dan de juiste datum even door. In het kort kan ik al wel iets meer informatie geven. We starten dinsdag 29 oktober in de Pniëlkerk.
Inloop:                         vanaf 17.30 uur.
Aanvang maaltijd:      18.00 uur.
Einde:                         ongeveer 21.00 uur
We hopen natuurlijk op veel belangstelling en fijne gesprekken aan tafel.
Veel moet er nog geregeld worden. Onbekend is namelijk of iedereen zelf naar de Pniëlkerk kan komen of eventueel samen rijden mogelijk is of dat er vervoer geregeld kan/moet worden.
Voor ons (lees Marco en Henny)  is nu van belang of er wel voldoende belangstelling is vanuit de gemeente echter de 1e aanmeldingen zijn binnen!
Een bekend gezegde is ” onbekend maakt onbemind “.
Maar……………. de locatie is bekend, degene die dit voor het eerste oppakken zijn ondertussen ook bij u bekend dus schroom niet om gezellig mee te eten. We zullen een kleine bijdrage voor het eten vragen, maar ook dit is hopelijk geen drempel, want eten moet u thuis ook. We denken aan € 7,50 per persoon. We kunnen alleen maar tegen u zeggen, kom en eet gezellig mee en neem één van de buren of vriend(inn)en mee en vul de opgavestrook in en geef het af aan Marco Montagne, Henny van Marle of aan de gastheer/gastvrouw in de Pniëlkerk.

Hartelijke groet,
Marco Montagne en Henny van Marle
 

Project “Koken voor een ander” op 29 oktober vanaf 17.30 uur in de Pniëlkerk

Ik kom graag mee eten: naam:----------------------------

Kom op eigen gelegenheid naar de kerk: ja   /   nee

Graag vervoer regelen:-------------------

Kerkepad 2019
Op zaterdag 26 oktober is het zover, dan is er weer een kerkepad. Ook dit jaar gaan we weer met een bus van Schepers tour. U bent om 9 uur welkom in de foyer van de Pniëlkerk waar de koffie en thee klaar staat. Om half 10 vertrekken we naar Aalten en wel naar de “Oude Helenakerk”. Hier worden wij door een gids rondgeleid. De lunch gaan we gebruiken in  “Herberg Erve Kots”, in Lievelde. Hier is ook een openluchtmuseum waar u na de lunch gelegenheid krijgt om deze te bezoeken, bent u slecht ter been om dit te kunnen doen, er zijn een paar rolstoelen aanwezig die gebruikt kunnen worden. Met een rollator is het museum ook goed te bezichtigen. Hier blijven we tot ongeveer 4 uur waarna we richting Vorden gaan om ons dagje uit af te sluiten en wel bij “De Herberg”. We hopen om ongeveer kwart voor 7 weer terug te zijn bij de Pnielkerk. Deze dag wordt er maar 1 kerk bezocht. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €12,50  p.p. dit is inclusief het museum en de lunch. U kunt zich opgeven tot 22 oktober a.s.
en wel via onderstaande strook in te vullen of bij een van de leden van de wijkaktief af te geven, Anja v/d Worp tel: 864225 of Riek Kruizinga tel: 822494, of een mailtje te sturen naar: email

 "-------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Tel: …………………………………………………..

Vijf broden en een zwaard
In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een geheime missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de priester vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliat te pakken te krijgen.

 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.