PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 2 februari 2020 Zondagsbrief 2 februari 2020
Deze week in de zondagsbrief informatie over de dienst van a.s. zondag, de mogelijkheid tot het bestellen van een Paaskaars en afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
 

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ambtsdrager van dienst: Erik Stokkers
Collectant/AvD: Erik Stokkers, Rits vd Woude
Uitdeler zondagsbrief: Andre Kieftenbelt en Henny van Marle
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Wim Welink
Kindernevendienst: Tunde Moldovan

Mensen in de Kerk: Langs deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen, telefoontjes die ik heb mogen ontvangen voor mijn verjaardag. Mw. Hase - Spang
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. Koot

Collecte, KiA, Werelddiaconaat, boeren in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms  is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Doneer zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.


Bij de dienst van vandaag
Met veel plezier begroeten we vandaag het koor Reach Out uit Wierden in ons midden. Zij begeleiden ons in onze zang én zingen met en voor ons een aantal prachtige liederen. Deze dienst is mee voorbereid door een kleine enthousiaste commissie bestaande uit Dougina, Jacqueline en Catalijne. We lezen en zingen vandaag uit:
Vooraf: (samen met Reach Out: ) My lighthouse
Aansteken kaarsen aan licht van de paaskaars
Drempelgebed
Aanvangslied:   lied 216 ‘dit is een morgen als ooit de eerste’: 1, 2, 3
Gebed om ontferming
Glorialied:         (door RO) ‘Crown Him’
Als gebed om Gods aanwezigheid zingt RO: ‘Get on your feet’
Kinderverhaal ‘Bartholomeüs’
Zingen:             lied 990: 1 en 991: 1, 5, 7
Lezing:             Matteüs 5: 1-12 (uit Bijbel in Gewone Taal)
RO zingt:          ‘When love sees you’
Verkondiging
Zingen:             lied 152: 1, 5 en 157a: 3
Als geloofsbelijdenis/ lofprijzing bij de gebeden zingt RO  ‘Behold your God’
Voorbeden
Stil gebed
Als Onze Vader zingen we lied 1006
Inzameling van de gaven terwijl RO zingt: ‘Alpha and Omega’
Slotlied:           lied 416 ‘ga met God en Hij zal met je zijn!’
RO zingt zegenbede: ‘Peace be with you’
Allen een feestelijke en gezegende dienst toegewenst.

Huispaaskaars bestellen.
Zoals elk jaar bestellen wij voor de kerk een paaskaars. We willen u de mogelijkheid bieden om een huispaaskaars te bestellen. Deze wordt gelijktijdig met de paaskaars besteld en afgeleverd.
U kunt kiezen uit 4 afbeeldingen in 4 maten.
Maat 1: € 58,65   - 60 cm hoog met een doorsnee van 8 cm. (paaslam, levensboom, duif)
Maat 2: € 45,36   - 50 cm hoog met een doorsnee van 7 cm. (paaslam, levensboom, duif, kruis)
Maat 3: € 21,36   - 30 cm hoog met een doorsnee van 6 cm. (paaslam, levensboom, duif, kruis)
Maat 4: € 10,33   - 20 cm hoog met een doorsnee van 7 cm. (paaslam)
Achterin de foyer hangt een bestellijst. Graag bestellen voor 27 maart 2020.
Coby Vos,      Liturgiecommissie

Korte afwezigheid
Ik ben komende week in de bevoorrechte positie een paar dagen vakantie op een eiland te mogen genieten. Voor dringende pastorale zaken kunt u zich tot onze voorzitter Henk Hoornweg wenden (0546)-853081
Met hartelijke groet van uw herdershond, ds Marco Montagne

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers.
Op zondag 16 februari nemen we afscheid van 
Herman Veldman (taaklaccent diakonie) en Henk Meier (taakaccent pastoraat)
Als er geen wettige bezwaren worden ingediend zal Evelien Oljans bevestigd worden als ambtsdrager met taakaccent diaconie en zal Jacqueline Meupelenberg herbevestigd worden als ambtsdrager met als taakaccent pastoraat. Nelleke Veurink neemt afscheid als scriba.
Namens het moderamen

Vandaag, 2 februari hebben we in de Pniël een dienst waar veel muziek in zit!
Het gospelkoor Reach Out uit Wierden levert een grote muzikale bijdrage aan de dienst, het orgel zwijgt en de preek wordt kort (het kinder/jeugdverhaal krijgt een grotere plek). Kortom: van harte welkom om 10.00 uur met vrienden en vriendinnen!!
Graag tot ziens op zondag!
Het voorbereidingscluppie: Jacqueline, Catalijne, Dougina en Marco

Niet zielig
Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.