PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 2 oktober 2016 Zondagsbrief 2 oktober 2016
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de bevestiging van ambtsdragers, Oogstdienst, afscheid en informatie over het programma van Kerkenpad 2016.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Inge Wanschers, Roel Steen, Henk van Triest, Dries Kromkamp, Evelien van Rijswijk, Jacqueline Meupelenberg
Diaken en collectanten:
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Roel Steen
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Dinie Kromkamp
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: Anja Kobes en Hanneke Bartels
Eindcollecte voor: instandhouden kerk

 
Bij de diensten: Het alternatieve leesrooster reikt ons voor vandaag Genesis 29 aan. Daarin wordt ons verhaald over Jakob hoe hij op zijn vlucht bij zijn oom Laban terecht komt. De argwaan tegenover de vluchteling blijkt wel uit de stugge reacties van de mannen bij de bron... hij komt toch niet onze vrouwen inpikken!? Dat niets menselijks de hoofdrolspelers uit de bijbel vreemd was, komt subtiel naar voren in Laban, in Jakob, in Rachel en Lea. Hoe ga je nou broederlijk (en zusterlijk) met elkaar om? Dat blijkt verre van eenvoudig... Diepte- of is het nou een hoogtepunt is de boze verzuchting van Jakob ‘ik ben toch zeker god/God niet!’.  Jakob ontdekt dat anderen eisen aan God stellen die helemaal niet kunnen, het begin van een nieuwe kijk op God, die Jakob dichter bij God brengt. Moge deze oude verhalen en de tekenen van brood en wijn ook ons dichter bij God brengen!
Een goede dienst van schrift en tafel gewenst.

Bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar Ten Napel, Apollolaan
 
Collecte
Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk verbonden met Israël. Vandaag op Israëlzondag, geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan projecten in Nederland en Israël. De wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en  zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden. Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor  predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het  magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven. In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit  belang rijke werk voortzetten. Een bijzondere collecte dus, op een bijzondere dag. Van harte  aanbevolen!
Graag maak ik u erop attent dat de HA-collecte ( de tweede collecte) dan voor het Werelddiaconaat is bestemd. Te weten voor ons project: “Diaconaal werk door kerken” in Moldavië.
 

De eindcollecte in de Pniëlkerk heeft afgelopen zondag 25 sept. € 144, 21 opgebracht.
 
Gaande en blijvende ambtsdragers... een wijziging en aanvulling op de mededeling van vorige week.
In de zondagsbrief van vorige week heeft de kerkenraad geschreven dat er vandaag afscheid genomen zou worden van diaken Henk van Triest, ouderling Theo Kootstra en ouderling-kerkrentmeester Gerard Beunk; en dat ouderling Henk van Es herbevestigd zou worden. Gerard Beunk was tot zijn besluit om zijn ambtstermijn te beëindigen gekomen na een intensief gesprek, en wij hebben zijn besluit om met zijn wijkwerkzaamheden te stoppen aanvaard (met erkentelijkheid voor het vele werk dat hij gedaan heeft). Na beraadslaging op de kerkenraad van afgelopen woensdag willen wij dit afscheid en herbevestiging uitstellen naar zondag 30 oktober a.s. De reden hiervoor is voortschrijdend inzicht en een nieuwe ontwikkeling. De nieuwe ontwikkeling is dat de classis (met instemming van Gerard Beunk) heeft aangegeven Gerard Beunk graag als scriba te willen houden – en wij willen hem daartoe graag in de gelegenheid stellen. MAAR... om scriba van de classis te kunnen zijn moet Gerard Beunk echter wel ambtsdrager zijn/blijven. Daarom stellen wij voor zijn ambtstermijn alleen met oog hierop te verlengen voor zolang hij de functie van scriba van de classis bekleed. Ook voor deze regeling geldt dat die alleen doorgang kan vinden als u als gemeente in de gelegenheid bent gestelde daar wettige bezwaren tegen  in te brengen. Daarom willen we het afscheid, herbevestiging en verlenging uitstellen. (eventuele bezwaren kunnen naar onze scriba Ko Braamse gestuurd worden). En we hopen dat we op de 30ste misschien nog andere ambtsdragers mogen bevestigen.
 
Oeps foutje... moet eigenlijk niet kunnen
Oplettende lezers hebben in ‘Samen horen’ kunnen lezen dat afgelopen zondag er een korte gemeentevergadering zou moeten hebben plaatsvinden waarop de kerkenraad aan u als gemeente een nieuw mandaat had moeten vragen dat de kerkenraad het vinden en benoemen van nieuwe ambtsdragers als zijn taak mag zien... maar er was geen gemeentevergadering!! Vanwege de simpele reden en stommiteit dat we een oude computertekst domweg hebben overgenomen zonder de inhoud daarvan tot onszelf te laten doordringen. Gelukkig is zondagsbrief in zwart-wit anders had hier schaamrood gestaan... oftewel: onze welgemeende excuses!
Wij willen deze belangrijke formaliteit nu aan de orde stellen op een gemeente/wijkavond op 15 november a.s., waarmee dit dus tevens een vooraankondiging van die avond is!  Namens de kerkenraad, Henk Hoornweg – voorzitter en Ko Braamse – scriba
 
Zoals velen van ons al wel weten gaat onze rots in de branding, Ineke Meijer per 1 november met pensioen.
Op 23 oktober willen wij daarom Ineke bedanken voor haar nooit aflatende zorg voor ons en de kerk.
Ineke heeft kenbaar gemaakt het op prijs te stellen dat i.p.v een cadeau voor haar zelf, zij  liever een cadeau voor de boodschappenmand heef.
Aan dat verzoek willen wij graag voldoen, dus willen wij aan u vragen om op zondag 23 oktober allen een houdbaar artikel mee te nemen, om zo Ineke een goed gevulde mand (misschien wel manden ) mee te kunnen geven voor de boodschappenmand.
 
OOGSTDIENST.
Op 30 oktober willen wij tijdens de oogstdienst stilstaan bij alles wat ons gegeven wordt door God.
Na de dienst worden zoals gebruikelijk veel van onze gemeenteleden verrast met een prachtige plant.
Mocht u nou gemeente leden weten die volgens u in aanmerking komt voor onze oogstdienst attentie, zou u dan de naam willen doorgeven aan de diakenen.
namens de diaconie, hartelijke groet Jacqueline Meupelenberg
 
Bijeenkomst voor bezoekers van ouderen
Dinsdagavond 11 Oktober 2016 om 19.30 uur in de Pnielkerk, zaal 1. Als het goed is heeft u reeds een uitnodiging via email of telefoon voor deze avond ontvangen, zo niet bij deze van harte welkom. Zowel Rienke Vedders-Dekker als Marco Montagne zullen aanwezig zijn met hun inbreng en belangstelling.
Mocht u ook oudere mensen bezoeken en niet bij ons als pastoraatsgroep in beeld zijn, dan bent u ook van harte welkom. Neem dan even contact op mij of een van de andere ouderlingen.
Namens het pasoraatsteam, Henk Meier
Tel. 0546 – 827644.
Email

Twee zussen
In het verhaal van vandaag gaan de jaren voorbij. Jakob trouwt met Lea en Rachel. Zij zijn twee zussen. En zoals Jakob de eerste werd in plaats van zijn broer, is nu de jongste zus Rachel de eerste. Voor Jakob is de laatste de eerste geworden.
 
Mededeling
Aan een ieder die een stukje in de zb geplaatst wil hebben.
Het zou mij een heleboel tijd en moeite besparen als u het stukje wat geplaatst moet worden en het maakt niet uit hoe klein het is, in een Word-bestand wil maken en zo aanleveren, dit i.p.v. het in de mail te zetteen. Alvast bedankt.   Anja v/d Worp
 
Een kleurrijk ochtendgloren
bloeiend herfstijloos,
in de tuin met dauw beneveld
bloeit een witte roos.
De natuur heeft een tandje bijgezet,
geniet van gekleurde struiken, bossen
en bomen, de herfst is gekomen,
beleef intens prachtige dit kleurenpalet.
Jan Meijer
 
Kerkenpad 22 oktober
Zaterdag 22 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we  weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Kampen om daar 2 kerken te gaan bezoeken.
Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Kampen om de “Regenboog” of de “Nieuwe kerk”  te gaan bezoeken. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in “De Stadsherberg”. Na de lunch gaan we de “Buitenkerk” of “Onze Lieve Vrouwe kerk”.  bezoeken. Ook hier krijgen we een rondleiding. Voor degenen die dat willen is er de mogelijkheid om de gewelven te bekijken, hiervoor kunt u via een wenteltrap naar boven. Dit kost €3, p.p. en is voor eigen kosten. Dit alles is op loopafstand van elkaar. De dag hopen we gezellig af te sluiten met een kop koffie/thee. We hopen om ongeveer 18.00 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p.
U kunt zich hiervoor opgeven tot 19 oktober, door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of bij één van de Wijkactiefleden: Anja v/d Worp tel: 864225, Fenny Manenschijn tel: 823475, Aart Koot tel: 817419. Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Adres:……………………………………………
Tel:……………………………
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.