PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 2 september 2018 Zondagsbrief 2 september 2018
Deze eerste zondagsbrief na de vakantiesperiode bevat informatie over: de dienst van zondag met (her-)bevestiging diakenen en nieuws over de startzondag op 16 september a.s.

Voorganger: Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Jacqueline Meupelenberg, Albert Enzerink
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Jacqueline Meupelenberg
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: -
 
Mensen in de kerk: Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij als familie hebben ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn echtgenote, onze (schoon)moeder en oma: Jenny Veldman - Niekolaas. Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleeft. Een ieder koos hiervoor
een eigen manier: in de vorm van woorden bloemen, kaarten of een luisterend oor. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Herman Veldman (kinderen en kleinkinderen).

Lieve mensen,
Omdat het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken voor alle medeleven na het overlijden van Wim willen we dit graag via de zondagsbrief doen.
Zoveel mensen, mooie bloemen, bezoekjes het is hartverwarmend. Nog steeds ervaar ik steun vanuit de onze wijkgemeente en ben ik dankbaar daar deel van uit te mogen maken. Het is een zware periode in het leven van onze kinderen en voor mij geweest de afgelopen jaren. Nu moeten we verder hoe dan ook. Dat dit niet meevalt moge duidelijk zijn.
Maar vol vertrouwen en met het lied dat wij tijdens de afscheidsdienst hebben gezongen in onze gedachten, durven wij verder te gaan.
Ga met God en hij zal met je zijn.
Lieve groet, Truus Lintmeijer en kinderen en kleinkinderen

Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Mw. D. van Baaren
 
Bij de dienst van vandaag
Allereerst zijn we erg blij dat Lolke Jan Lolkema, Evelien van Rijswijk, Bert Steenkamp en Jerry van den Bos vandaag (her)bevestigd willen worden in het ambt van diaken. Onder grote dankzegging voor zijn betrokkenheid en inzet luiden we Roel Steen uit.
 
We lezen vandaag – voor het laatste deze zomer – weer uit de brief aan de Efeziërs, en wel uit het vierde hoofdstuk. De thema’s die Paulus daar aansnijdt zijn vooral die van de toerusting tot het werk in Gods dienst en de geestelijke groei, van mensen persoonlijk en van de gemeente.
Voor wie liederen en/of lezing nog eens wil nalezen:
We zingen vandaag uit de liederen 217, 8a, 997, 117a, 311, 906: 6 en 8, 362, 340b, 416 en 423. En de lezing is Efeze 4, 1-15.
Na de dienst is er uiteraard gelegenheid de komende en gaande mensen  alle goeds toe te wensen, en elkaar te ontmoeten bij koffie, thee enzovoort.
 
Collecte, Missionair Werk.
Help - bijvoorbeeld - de nieuwe kerk in Hilversum. Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven. Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden, bij voorbeeld via stiltewandelingen.

Afwezig
Omdat ik het nog een weekje hogerop ga zoeken, ben ik afwezig van maandag 3 september tot en met zondag 9 september. Voor dringende situaties mag u contact opnemen met de voorzitter van de wijkkerkenraad, Henk Hoornweg (0546)-853081
Met hartelijke groet, ds Marco Montagne
  
Eindcollectes Pniëlkerk 2018
De opbrengst van de eindcollectes over de maand juli is € 484,61
 
Startzondag
Op zondag 16 september vieren we onze startzondag. De landelijk kerk reikt als thema ‘een goed gesprek’ aan. Aansluitend bij het thema ‘groei’ van vandaag past dat extra mooi. Het goede gesprek willen we deze keer op 2 manieren oppakken en stimuleren:
  1. Door te beginnen met een gezamenlijk ontbijt voorafgaande aan de dienst. Zodat we alvast elkaar kunnen ontmoeten en spreken. Onze gastvrouw Jacqueline schrijft elders in deze zondagsbrief iets over een paar praktische zaken rond deze feestelijke aftrap.
  2. Door de dienst op te bouwen rond liederen die u raken, veel zeggen, dragen… Want liederen doen iets met je. Augustinus zei ooit al: ‘zingen is tweemaal bidden’, en psalm 22 bezingt dat ‘de Heilige Israëls troont op de lofzangen van zijn volk’. Een aantal van de liederen die u persoonlijk raakt, willen we samen zingen; maar we willen ook graag het verhaal erachter horen waarom nu net dit ene lied u zo raakt. Als u een lied wilt aanreiken én daar iets over wil vertellen, wilt u dat dan aan mij laten weten: liefst per mail, maar als u geen mail hebt mag het ook per telefoon of direct van aangezicht tot aangezicht. Graag wel uiterlijk woensdag 12-9, want anders kan het beamteam de liederen niet allemaal goed op het scherm krijgen. (ik ben om het iets moeilijker te maken zelf van 3 tot 9-9 afwezig!!) mailadres:
We hopen zo een mooie gezamenlijke start van het nieuwe seizoen te hebben.
 
Op 16 September is het onze startzondag.
De start van een nieuw seizoen, een seizoen vol mooie activiteiten,…. de jaarlijkse kerstfair, de rommelmarkt, gezellig na een inspirerende dienst een kopje koffie drinken met elkaar, maar ook op 14 december een Volkskerstzang….
Verder zijn er diverse inspirerende avonden zoals, "Op weg naar de zondag" o.l.v. onze wijkpredikant Marco Montagne, en de jaarlijks terugkerende vorming en toerusting, verdere activiteiten vind u in het boekje raad van kerken.
Dit nieuwe seizoen willen wij graag zondag 16 september de zondag met een gezamenlijk ontbijt  beginnen, en wij willen u hier  allen hartelijk voor uitnodigen.
Samen de dag beginnen, samen bidden, samen eten, samen bijkletsen om daarna met elkaar de kerkdienst te beleven, na afloop is er zoals gebruikelijk een kopje koffie/thee met iets lekkers.
U kunt u hier door onderstaand strookje voor opgeven.
Graag uiterlijk voor 13 september opgeven, (strookje inleveren bij Jacqueline Meupelenberg)
Namens de commissie , groet, Jacqueline
 
OPGAVESTROOK ONTBIJT STARTZONDAG 16 SEPTEMBER.
 
NAAM:
AANTAL PERSONEN:
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.