PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 30 oktober 2016 Zondagsbrief 30 oktober 2016
Deze week in de zondagsbrief een oproep van de Boodschappenmand, informatie over "Op adem komen bij de psalmen" dinsdagavond 1 november in de Pnielkerk en nieuws over de wijkavond die op 15 november gehouden wordt.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Dries Kromkamp, Evelien van Rijswijk, Theo Lantink, Willem Welink
Uitdeler zondagsbrief: Janny Tulp en Dries Kromkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Dinie Kromkamp
Jeugdkerk: Alle Tieners
Leiding: Petra Groothuis, Lolke-Jan Lolkema
Kindernevendienst: Esther v/d Riet
Kinderoppas:
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de diensten:
Op deze zondag van de jaarlijkse oogstdienst lezen we uit Genesis 41. Eén van de verhalen uit de Jozef-cyclus – niet direct een voor de hand liggende keuze. Het verhaal blijkt wel te gaan over het omgaan met overvloed en hoe die overvloed vruchtbaar te maken voor wie het minder hebben... U snapt dat vele handen licht werk maken, maar het accent mag bij het wegbrengen van de plantjes liggen op de ontmoe-tingen met de mensen waar u de plantjes heen brengt. Liever 2 plantjes wegbrengen met ontmoeting dan 4 alleen maar afgeven.... Een goede dienst en – na de koffie in de kerk – mooie ontmoetingen toegewenst!!
Tevens  is er herbevestiging en afscheid van ambtsdragers. Voor in de kerk staan bloemen die naar mensen gebracht moeten worden. Ook is er koffie drinken. Denk nu niet  “na het koffiedrinken ga ik naar huis”  maar ga eerst naar het liturgisch centrum. Neem één of een paar bloemen mee en bezorg deze bij de mensen voor wie ze bestemd zijn. De diaconie zal jullie heel dankbaar zijn.
 
Mensen in de Kerk: Wij danken u hartelijk dat wij deze keer de bloemen uit de kerk mochten ontvangen. Wij zijn in gedachten bij u, maar momenteel niet in staat de diensten zelf bij te wonen. Ontvang de hartelijke groeten van Rieke en Simon van den Broek
Lieve Mensen,
Heel hartelijk dank voor de mooie bos bloemen  die wij op 16 oktober mochten ontvangen.
We vinden het fijn om te weten dat er zo met ons meegeleefd wordt. Het doet ons heel goed.
Hartelijke groet,     B. Tolhuis
 
Lieve mensen,
Wat hebben we een fijne dag gehad zaterdag 22 oktober. Wat fijn dat Wim en ik er samen bij konden zijn. Wat was het goed om te merken dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij ons. Dank jullie wel voor alle hulp die dag. Gelukkig deed de traplift het toch nog in de Stadsherberg.
Hartelijke Groet,      Wim en Truus Lintmeijer.

Collecte
Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen: de verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. De organisatie JPRM helpt mensen hun verschillen te overbruggen door samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Onder begeleiding van JPRM leggen christenen en moslims, oud en jong, vrouwen en mannen samen een waterput of weg aan. Die samenwerking zorgt voor saamhorigheid. JPRM geeft daarnaast lessen over vrede, zorgt ervoor dat volwassenen leren lezen en schrijven en zet spaargroepen op. Het resultaat: een veiliger leefklimaat in de dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners. In 2016 wil JPRM
vijftig dorpen helpen via deze aanpak te werken aan vrede, verzoening en ontwikkeling. Deze diaconale ‘doorgeefcollecte’ voor Kerk in Actie is daarom van harte aanbevolen!
 
2 november, Dankdag voor gewas en arbeid,
De collecte-opbrengst in wijkkerken waar een dienst is wordt op 50/50 basis verdeeld tussen Geref. Zendingbond (GZB, buitenland) en Inwendige Zendingsbond (IZB, binnen Nederland).
 
Zondag 13 november gaat voor ds Bunjes – van der Lee.
 
Willibrordzondag in de Elisa om 9.30 uur
Volgende week hebben we in het kader van de Willibrordzondag een gezamenlijke dienst in de Elisakerk. Ook als gezin bent u van harte welkom: oppas en kinderkerk zijn geregeld! Let u vooral het aanvangstijdstip: 9.30 uur!  Als u later komt bent u uiteraard ook nog van harte welkom, maar misschien voelt u zichzelf er wat ongemakkelijk bij...
Als u alvast in de stemming wilt komen rond figuur van Willibrord: lied 743 uit ons nieuwe liedboek – zingen en bidden in huis en kerk maakt op fraaie wijze iets van de betekenis van deze geloofsgetuige uit oude tijden duidelijk!
 
BOODSCHAPPENMAND
Over een paar weken komt sinterklaas weer in ons land,... voor vele mensen een ontzettend gezellige tijd...waarin vooral kinderen extra verwend worden. Hoe moeilijk zal deze tijd zijn voor al die mensen die door omstandigheden momenteel niet dat extraatje kunnen kopen voor hun zoon/dochter. Om deze mensen een beetje te helpen en zodat ook hun kinderen eens wat lekkers krijgen met sinterklaas, willen wij u vragen de komende weken samen met ons chocoladeletters in te zamelen voor de boodschappen mand. U kunt ze gewoon op zondagochtend in de daarvoor bestemde mand in de foyer doen. Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor u hulp.         Jacqueline Meupelenberg
 
Mededelingen
Op zondag 6 november is er wel kindernevendienst in de Elisa hier zorgt de leiding van de knd van de “Pniëlkerk” voor en voor oppas zorgt de Elisa parochie, Er komt dan geen zb uit! Alleen digitaal.
Aan een ieder die een stukje in de zb geplaatst wil hebben. Het zou mij een heleboel tijd en moeite besparen als u het stukje wat geplaatst moet worden en het maakt niet uit hoe klein het is, in een word bestand wil aanleveren, dit i.p.v. het in de mail te zetten. Alvast bedankt.   Anja v/d Worp
 
Op adem komen bij de psalmen
Dinsdagavond 1 november hoop ik onder deze titel een heel aantal van u te ontmoeten om samen een psalm te lezen en naar aanleiding daarvan met elkaar in gesprek te komen. Om zo bij elkaar, bij de woorden van de psalm en bij God op adem te komen. We beginnen om 20.00 uur in een zaal hier de Pniëlkerk, en we ronden ongeveer 22.00 uur af. Het is handig als uw NBVbijbel meeneemt! Voor mij weer eens wat anders dan kennis-makingsbezoeken, voor u een mooie gelegenheid om medegemeenteleden en mij op andere manier te leren kennen!      
ds Marco Montagne
 
Reminder
In de wijk Nijrees houden we op 8 en 10 november wijkontmoetingsavonden. Als u nog niet op uw uitnodiging hebt gereageerd, graag als nog! Namens de voorbereiders, Henk Meijer en Henk van Es
 
Op dinsdag, 15 november is er een wijkavond in de Pnièlkerk.
Om 19.30 uur zorgt de dienstdoende koster / gastvrouw dat er koffie is. Om 20.00 uur beginnen we de avond met de begroting voor 2017.
Wilke Ruiter zal ons trachtten te begeleiden door de inkomsten en uitgaven die de wijkkerkenraad komend jaar verwachten. In september 2010 is er, voor de duur van zes jaar, door de wijkgemeente machtiging gegeven aan de wijkkerkenraad om ambtsdragers te zoeken en voor te stellen aan de gemeente waarna als er geen bezwaren zijn deze ambtsdragers kunnen worden bevestigd in de kerkdienst. Daar deze zes jaar verstreken zijn willen we aan de gemeente vragen om deze machtiging voor de duur van zes jaar  te verlengen.
Na de pauze, waarin opnieuw voor koffie zal worden gezorgd,  zal ons gemeentelid, Jan Meier, een inleiding geven over  het ontstaan van de kerken in Almelo hetgeen voor de meesten onder ons zeer interessant zal zijn.
Komt allen en zorg dat de foyer vol is
Ko Braamse / scriba
 
Wijkavond 15 november 2016.
Wijkactief heeft mij gevraagd of ik op deze wijkavond iets over Almelo kan en wil vertellen. Onze mooie stad Almelo, met zijn rijke historie en geschiedenis. Ik ben stadgids voor het Wevershuisje en loop regelmatig met bezoekers door de stad. In de Zondagsbrief van 13 november as. staat er ook wel iets in, maar volgende week zijn we op bezoek bij de Elisaparochie, dus nu heeft u tijd genoeg om die avond vrij te houden.
Ik zal iets vertellen over het ontstaan van Almelo. Daarnaast komt ook de religie aan de orde. De verscheidenheid en de overeenkomsten, het ontstaan en het verdwijnen. En uiteraard iets over gebouwen in de stad. Mijn titel luidt dan ook: Godshuizen in Almelo, van Schuilkerk tot
Basiliek. We hebben ze allemaal.
Tot 15 november 2016.    Jan Meijer
 
Kerkenpad, zaterdag 22 oktober.
Het kerkenpad ging dit keer naar de oude Hanzestad Kampen. Alvorens te vertrekken is er koffie en thee in de foyer. Er gaan ongeveer 55 mensen mee. Om half tien vertrekken we. Een uur later zet de bus ons af voor de deur van de Nieuwe Kerk. Daar voegen Truus en Wim Lintmeier zich bij het gezelschap. De Nieuwe Kerk is van oorsprong een Gereformeerde Kerk en thans in het bezit van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Hij is gebouwd in 1910 door architect Tjeerd Kuipers die ook tekende voor de - inmiddels gesloopte - Molenkampkerk in Almelo. Als we de kerk binnengaan bespeelt onze organist Anne Eenkhoorn het orgel al. De kerk is in de vorm van een Grieks kruis opgetrokken en heeft grote rondboogvensters waardoor het interieur erg licht is. Het is een vrij grote kerk met bovendien drie balkons waardoor er zo’n 800 mensen in kunnen. Het orgel is in de vijftiger jaren verbouwd en begin deze eeuw nogmaals waarbij het ook vergroot is. Alvorens de kerk te verlaten zingen we gezamenlijk Lied 146a.
Hierna lopen we naar Stadsherberg waar we met uitzicht op de IJssel de broodmaaltijd gebruiken.
De tweede kerk die we vandaag bezoeken is de RK Buitenkerk (ook wel Onze Lieve Vrouwekerk geheten) waarvan de bouw tussen 1325 en 1350 begon o.l.v. bouwmeester Rutger van Ceulen.  Als eerste werd een priesterkoor gebouwd. Aanvankelijk bedoeld als een kruiskerk, werd deze later uitgebreid tot een hallenkerk met spitsbogen. In deze vorm met drie hallen is het één van de weinige in Nederland. De onregelmatige plattegrond hangt samen met een aantal verbouwingen, die het gebouw in de 15e eeuw onderging. Als laatste werd de toren in 1453 gebouwd. De kerk heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Rond 1580 werd het een protestantse kerk waarbij allerlei Roomse symbolen verwijderd of overgeschilderd werden. Ook waren er tijden dat de kerk door militairen als paardenstal gebruikt is. Lodewijk Napoleon, koning van Holland, stelde in 1809 de kerk weer ter beschikking van de Kamper Katholieken, die zich tot dan toe met een schuilkerkje hadden moeten behelpen. Ook in bouwkundig opzicht heeft de kerk een bewogen geschiedenis achter de rug: hij is op vrij slappe veengrond gebouwd waardoor er verzakkingen optraden. Hierdoor is de toren al eens scheef gaan staan en waren ingrijpende versterkingen ter plekke van de pilaren nodig. In de kerk worden we rondgeleid langs biechtstoel, kruiswegstatie, preekstoel en het fraaie hoofdaltaar. Als afsluiting van ons bezoek zingen we lied 305. Hierna is er een uur ter vrije besteding om het fraaie centrum van Kampen te bekijken, een kop koffie te drinken of een bezoek te brengen aan het Ikonenmuseum. Vervolgens stappen we in de bus die ons via Vilsteren, waar we nog wat drinken, terug brengt naar de Pniëlkerk. Op de terugweg ontstaat er in de bus nog een spontaan koor o.l.v. de chauffeur. Het was al met al een zeer geslaagde dag die mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de Werkgroep Oud Papier (WOP). Ook het weer werkte mee: de zon liet zich zo nu en dan zien en het bleef droog.
Henk Nijhuis.
 
Koffiedrinken na de kerkdienst.
Wij hebben in de wijkkerkenraad afgesproken dat wij in het vervolg na elke kerkdienst koffie of thee gaan drinken. Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld gezellig bij elkaar te komen en even bij te praten.
Zoals u zult begrijpen gaat dat niet vanzelf en zoeken wij vrijwilligers om bij het uitschenken en opruimen te komen helpen. Daarom hopen wij dat velen van u zich op zullen geven. Want hoe meer mensen mee doen hoe leuker het wordt! Om uw medewerking aan te geven kunt u onderstaande strook invullen en inleveren bij één van de ouderlingen.
Naam----------------------------------------------
Adres-----------------------------------------------
telefoonnummer ---------------------------------
mailadres-----------------------------------------
Ook kunt aangeven op welke zondagen u niet aanwezig kunt zijn.
Data ---------------------------------------------------
Via de mail ontvangt u z.s.m. een rooster met daarop alle namen en mailadressen van diegenen die zich hebben opgegeven. Zo kunt u zelf met elkaar ruilen, indien nodig. Namens de wijkkerkenraad,
Henk Hoornweg
 
Lichtjestocht in het Beeklustpark.
De Pnielkerk gaat dit jaar meedoen met de organisatie van de lichtjestocht in het Beeklustpark. De lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal. Op kerstavond zal het Beeklustpark veranderen in een wereld die lijkt op die van ongeveer 2000 jaar geleden. De bezoekers zien duizenden kaarsjes branden en lopen langs kersttafereeltjes en muziekkoren. Het is een prachtig project dat verbondenheid geeft in Almelo. De Pnielkerk gaat financieel een bijdrage leveren, maar ook willen wij vragen of er mensen zijn die mee willen werken aan dit evenement. Er zijn figuranten nodig bij de diverse taferelen, mensen die helpen bij de catering, mensen die kaarsjes willen aansteken, muzikanten en helpers bij het aankleden van de diverse toneelspelers. Achter in de kerk liggen de inschrijfformulieren. Helpt u ( help jij ) ook mee? De inschrijfformulieren mag u bij de kerkenraadsleden inleveren of bij de koster.
   
In je dromen
De farao droomt. Maar hij begrijpt het niet. Jozef wordt erbij gehaald; hij vertelt dat God de farao duidelijk maakt wat er in Egypte zal gebeuren. Er komen zeven goede jaren, waarin er overvloed is voor iedereen. Daarna komen er zeven slechte jaren. Als de farao daar rekening mee houdt, komt het goed met het land.
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.