PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 31 maart 2019 Zondagsbrief 31 maart 2019
Deze week in de zondagsbrief een oproep van Kerk in Actie en een bericht  van de St. Help Oost Europa.

Voorganger: Mw. Fien Venema - v/d Berg
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Erik Stokkers, Theo Lantink
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Erik Stokkers
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Coby Vos
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Jeugdkerk: -
Leiding: -

Mensen in de kerk: Afgelopen zaterdag (16 maart) heeft mijn moeder, Mw. Kolkman, een klein ongeval gehad en haar enkel gebroken. Ze is daardoor een paar maanden rolstoelgebonden in de Titus Brandsmahof.
Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. van Oosten
Kroonjarigen: 12 april 2019 - Mevr J. Kuilder-Remmink     80 jaar
14 april 2019 - mevr M. da Silva Cyriel - Slaghuis    98 jaar
23 april 2019 - dhr A. Evers    85 jaar
23 april 2019      mevr  Versteeg - Hofstee   85 jaar
22 april 2019      mevr  van der Zouw- Jacobs

Collecte, Protestantse Kerk, missionair, pionieren rond zingeving
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bij voorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak kunnen vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt deze startende pioniersplekken.

Kerk in Actie (KIA)
Miljoenen mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door, misschien wel, de grootse natuurramp ooit. De cycloon Idai. Ruim 3 miljoen slachtoffers hebben dringend voedsel, water, onderdak en medicijnen nodig. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende
maanden honger lijden. Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten en dekens. Ondersteun KIA hierin door te doneren op NL89 ABNA 0457 457 t.n.v. Kerk in Actie.
Namens de wijkdiaconie,  Erik Stokkers

Beste gemeenteleden,
Langs deze weg willen wij, de kerkrentmeesters van de Pniël, u informeren over de situatie die gaat ontstaan rond het werk van onze zeer gewaardeerde gastvrouw, Jacqueline Meupelenberg. Tot onze grote spijt kunnen wij het derde tijdelijke contract met Jacqueline dat op 30 april afloopt niet verlengen. Dat heeft te maken met de wettelijke bepalingen inzake de Wet op Werk en Inkomen. Deze wet houdt in dat iedere werknemer na 3 tijdelijke contracten recht heeft op een vast contract. Dat geldt ook voor Jacqueline en we gunnen haar dat van harte…. Maar gezien de huidige (financiële) ontwikkelingen vindt het College van Kerkrentmeesters van de PGA het aangaan van een vast contract financieel niet verantwoord en haalbaar. Daarom zien wij ons helaas genoodzaakt haar contract per 30 april niet te verlengen en haar werkverband met ons voor (de wettelijk verplichte) 6 maand te onderbreken. Wij als kerkrentmeesters en kerkenraad doen ons uiterste best om een contractverlenging na deze maanden weer mogelijk te maken, omdat wij de inzet en betrokkenheid van Jacqueline niet willen missen. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dit uiteraard van ons. Een aantal vrijwilligers heeft aangegeven te pogen het gat dat Jacqueline doordeweeks zal achterlaten in te vullen voor deze periode van 6 maanden… daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.
Heeft u hierover nog vragen, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters,
Henk Hoornweg

St Help Oost Europa,
Wij zijn heel blij dat de wijkkerkenraad ons toestemming heeft verleend om op zondag 31 maart tijdens het koffiedrinken een voorjaarsverkoop te houden. Er is weer heel wat geknipt en geplakt en er is vast voor iedereen iets leuks bij. Zoals u van ons gewend bent komt de opbrengst geheel ten goede aan de stichting. Bent u al benieuwd wat we gemaakt hebben? Volgt u ons al op Facebook? Zowel op St. HOE en op Ada Hoornweg komen regelmatig mooie foto’s van handgemaakte dingen voorbij. Wist u dat op dit moment Dinant Pas met zijn vrouw de gezinnen in Roemenië bezoeken?
Ook nu in 2019 zijn er mensen die onze steun heel hard nodig hebben!
Hartelijke groeten, Ada en Cathalijne

Maandagavond 1 april 19.30 op weg naar de zondag
U bent weer van harte welkom om mee te denken over de invulling van de dienst van 7 april. We lezen uit Lucas 20 het verhaal over de onrechtvaardige pachters.
Met hartelijke groet en graag tot ziens, ds Marco Montagne

Het is misschien wel een beetje vroeg, maar U kunt het vast noteren. Het Senioren Reisje wordt op 11 September 2019 gehouden.
De Diaconie.

Vergeven
Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan. 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.