PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 3 februari 2019 Zondagsbrief 3 februari 2019
Deze week in de zondagsbrief een oproep van ons kerkkoor Credo Cantabile en nogmaals informatie over de vrijwilligersavond op vrijdag 15 februari.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Herman Veldman, Wim Welink
Uitdeler zondagsbrief: Silvia Steenkamp en Herman Veldman
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Annie Gijsbers
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Jeugdkerk: -
Leiding:

Bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Mw. Hase – Spang, op 24 januari jl. vierde zij haar 101e verjaardag.
Kroonjarigen: Dhr J. Pape,  7 februari 85 jaar
Mevr Kats – Heuker, 8 februari  97 jaar

Bij de dienst van vandaag
Het alternatieve leesrooster reikt ons voor deze zondag tussen Epifanie en de veertigdagentijd een reeks lezingen aan uit het boek Ester. Een sprookjesachtige vertelling over gruwelijke thema’s waarin tot onze verbazing de naam van God niet voorkomt. Na enige aarzeling waag ik me er toch maar aan omdat dit boekje haar lezers meeneemt in vragen rond vreemdelingenhaat en hoe je iets van God kunt ontwaren in een schijnbaar god-loze wereld (dat is wat anders dan een goddeloze wereld!).
We zingen en lezen vandaag als volgt:
Vooraf:           lied 217: 1, 2, 3, 5
Eerste psalm:   lied 92: 1, 6, 7
Glorialied:       lied 305
Inleidende woorden
Lezen:             Ester 3: 1-6 en 13
Zingen:            AWN IV, 9: 1, 2, 3, 4
Lezen:             Ester 4
Zingen:            lied 140: 1, 2, 3, 5
Uitleg en verkondiging
Zingen:            Eva’s lied II 5 (tekst: Martha Kosian/ op melodie van lied 800)
  1. Genade is Gods naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ in deze tijd;
is woedend worden om fascisme
discriminatie wereldwijd.
Is voor de onderdrukten kiezen
en vroedvrouw in Egypte zijn,
is zekerheid durven verliezen
om deelgenoot te kunnen zijn.
 
  1. Genade is Gods naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ op deze tocht;
brood delen met de vluchtelingen,
oase zijn voor wie dat zocht,
met Mirjam samen dansen, zingen
ondanks de leegte der woestijn,
is veiligheid durven verlaten
om reisgenoot te durven zijn.
 
  1. Genade is Gods naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ in ballingschap;
is opstaan breken uit structuren
die mensen dwingt tot vreemd’lingschap,
is Gods gezicht kunnen herkennen
in dat van de misbruikte mens,
is nooit aan onrecht willen wennen
en lotgenoot van Wasthi zijn.
 
  1. Genade is Gods naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ voorbij de tijd;
genade is elkaar behoeden
in vrede en gerechtigheid,
na rouw en droefheid weer beginnen
met Jezus opstaan uit de pijn,
genade is elkaar beminnen
om mens in Jezus’ naam te zijn.

Gebeden, met als overname lied 367j
Gaven
Zingen:            lied 657: 1, 2, 4
Zegen
Een goede dienst toegewenst!

Collecte, KiA, werelddiaconaat, watersnood Bangladesh
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.

Ons nieuwe project.
Om de gemeente zoveel mogelijk bij het werk van Kerk in Actie te betrekken promoot de ZWO-commissie altijd een project. De afgelopen tijd was
dat het project "Tegen kinderarbeid in India". Daar is regelmatig aandacht aan besteed. Ook zijn er twee ZWO-diensten aan gewijd.  Het project is  twee jaar onder ieders aandacht gebracht en nu zijn we toe aan een nieuw project. Onze keus is gevallen op het project “Syrische vluchtelingen”. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.
Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Gedurende het komende jaar, zullen wij de gemeente blijven informeren via zondagsbrieven en Kwintet.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Vrijwilligersavond op vrijdag 15 februari
Vaak wordt gezegd dat een gemeente op koffie en oud papier draait… maar dat is maar een heel klein beetje waar! Een gemeente draait op vrijwilligers!
Het is zelfs zo in onze gemeente dat er meer vrijwilligers actief zijn dan er kerkgangers op zondagmorgen zijn!! Hoe dat kan? Omdat voor velen iets doen en de handen uit de mouwen steken hun betrokkenheid op de kerk is!
En al deze harde werkers voor, tussen en achter de schermen mogen best eens in het zonnetje gezet worden!! Daarom organiseren we op vrijdag 15 februari een gezellige avond met een verrassingsprogramma voor alle mensen die op de één of andere manier een taak vervullen. (als tipje van de sluier: er wordt in elk geval goed voor het inwendige van de mens gezorgd!!) De bedoeling is dat u allemaal als vrijwilliger persoonlijk een uitnodiging krijgt, maar… mochten we per ongeluk iemand overslaan… dan is dit bericht ook de uitnodiging!!
Namens de wijkkerkenraad met hartelijke groet, uw herdershond,        ds Marco Montagne

Stukje vanuit de Diaconie.
Een aantal maanden geleden heb ik vanuit de Diaconie een stukje in de zondagsbrief geschreven over het legen van de Zendingsbusjes. En ik kan u zeggen het stukje heeft zijn vruchten afgeworpen, want afgelopen keer zat er een totaal bedrag van € 5,00 in. Je kunt zeggen dat dit een gigantische verhoging is ten opzichte van de € 0,20  van de vorige keer. En dat is het ook, maar wat zou het toch fijn zijn als dit op zijn minst maandelijks zou zijn. Daarom wil ik het nogmaals onder uw aandacht brengen. Voor degenen die mijn vorige stukje hierover in de zondagsbrief hebben gemist en nog niet weten waar de zendingsbusjes in de kerk hangen geef ik nogmaals de plekken door. De zendingsbusjes hangen in de foyer van de kerk bij de ingang, naast de orgelpijp en bij de andere smalle uitgang. Ook hangt er een zendingsbusje in de gang bij de deur naar het fietsenhok. Ik hoop namens de diaconie van onze wijkgemeente dat aan deze oproep gehoor wordt gegeven.
Met vriendelijke groet,      Henny van Marle

KUN JE NOG ZINGEN? ZING DAN MEE
MET ONS KERKKOOR “CREDO CANTABILE”
O.l.v. Marjan Klaasen, vaste begeleider Han Kolthof
Repetities: Elke donderdagavond (m.u.v. de schoolvakanties) van 20.00 tot 22.00 uur in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo
Meer informatie: Website: www.credocantabile.nl.
Zie ook het artikel ”In gesprek met....” in Kwintet nr. 2 februari 2019, het blad van de Protestantse Gemeente Almelo

 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.