PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 4 december 2016 Zondagsbrief 4 december 2016
Deze week in de zondagsbrief veel nieuws over de adventsactiviteiten de komen weken en informatie over Stichting Help Oost Europa

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Inge Wanschers
Diaken en collectanten: Jerry v/d Bos, Bert Steenkamp,Rits v/d Woude, Theo Lantink
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Jerry v/d Bos
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: Anja Kobes
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar  Mw. Schippers, Chopinstraat . Zij verblijft i.v.m. een hartinfarct in het ZGT in Almelo
 
Zondag 11 december, 3e advent  gaat voor Ds. H. Veltman
 
Bij de dienst: Centraal staat vanmorgen één van de bekende, beroemde en beeldende profetieën van de profeet Jesaja.
Om het thuis nalezen van lezingen en liederen te vergemakkelijken hierbij het lijstje:
vooraf                    lied 441: 1, 2, 5
aanvangspsalm        lied 80: 1, 7
kyrie                       lied 463: 1,2
Jesaja 11, 1-10 +      lied 772
Matteüs 3, 1-12 +      lied 456b
na preek                 lied 670: 1-4, 6
in gebeden              lied 745: 1, 2, 4
slotlied                   lied 466: 1, 3, 5
Laat u vooral verrassen door lied 745: een prachtig Sint-Nicolaaslied.
Daarmee brengt het liedboek het feest deze heilige op een heel ander niveau dan ‘zie ginds...’
Ee goede dienst gewenst, ds Marco Montagne
 
Project voor Advent en kerst van de kindernevendienst.
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: “ Heb geduld tot de Heer komt.”
En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.

Maak het mee!
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.

 
En jij maakt het mee.
 
De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voorin de kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

Rainbow
Rainbow is de duif van Kerk in Actie. Zij vliegt mee met het adventsproject van de kindernevendienst. Rainbow komt uit Wonderland, een land waar het leven goed is. Ze is op zoek naar plekken op de wereld waar het net zo mooi is als in Wonderland. Daar vertelt ze de kinderen over. Rainbow heeft ook vriendjes meegenomen. Dat zijn de duivenspaarpotten in de kerk. De kinderen ( maar u mag natuurlijk helpen ) mogen hier een zakcentje indoen om zo mee te helpen met het diaconaat project, waar Rainbow de duif in de dienst nog meer aandacht aan zal besteden.

Een nieuw begin
Johannes de Doper gelooft dat mensen het kunnen meemaken: het koninkrijk van de hemel, een nieuw begin. Hij vertelt over de Messias die komen zal. Op de tweede adventszondag kijken wij samen met Johannes uit naar het nieuwe begin.
 
Liturgische Bloemschikking:
Op de tweede adventszondag horen we Jesaja vertellen over een nieuw begin, Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd in het water en de schelp. De van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.
 
Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om goed vruchten
                                                                                                             
goed God
in Jezus heeft u een
nieuw begin gemaakt
keer ons om naar zijn weg
 
Collecte
Elke zondag is steeds één van de collectes bestemd voor de eigen wijk. Daarnaast komt op twee zondagen – waaronder vandaag – in 2016 ook de tweede collecte ten goede aan de eigen wijk. Een goede gelegenheid om de financiën van de eigen wijkkerk extra te ondersteunen!
 
Opgeven voor de vakantieweek ‘Twenteweek 2017’.
De voorbereidingen voor de Twenteweek 2017 in Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis genoemd) zijn weer in volle gang. Nieuw Hydepark is mooi gelegen midden in de natuur op het fraaie landgoed Hydepark in Doorn. Het oude Roosevelthuis heeft plaats gemaakt voor een nieuw, modern gebouw aangepast aan de eisen van deze tijd. De Twenteweek wordt gehouden van 25 maart t/m 1 april 2017. Deze vakantieweek met ‘aandacht’ is bedoeld voor alleen gaanden die vanwege leeftijd, gezondheid, eenzaamheid en/of lichamelijke beperking niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen of durven. De gasten die al een keer mee geweest zijn, komen met enthousiaste verhalen thuis: je bent er echt even helemaal uit en je leert nieuwe mensen kennen; je wordt de hele week verwend met lekker eten, leuke uitstapjes en gezellige avonden. Heel veel vrijwilligers maken dit elk jaar weer mogelijk. Zij offeren hun vakantiedagen er zelfs voor op. Heeft u belangstelling voor een vakantieweek in Nieuw Hydepark of kent u iemand die er voor in aanmerking komt dan kunt u voor nadere inlichtingen vrijblijvend bellen me Erna Veldhuis: 0546-819220 e-mail: of Marjolein Barneveld: 0546- 862101 e-mail: . Natuurlijk kunt u het ook doorgeven aan een van de diakenen of ouderlingen van uw wijkkerk.
 
Kerstkaarten en Kerstkoekjes.
Vandaag 4 december, tijdens het koffiedrinken, is er weer de jaarlijkse verkoop van kerstkaarten en roomboter kerstkoekjes. De gehele opbrengst is voor de Stichting Help Oost Europa. Inmiddels is het depot gesloten, omdat de huur is opgezegd. Wel blijft de stichting zich inzetten voor hulp aan gezinnen, bejaarden, gehandicapten en ernstig zieken. Allen leven aan de rand van de samenleving, veelal in erbarmelijke omstandigheden.  Het motto van de stichting is en blijft: ieder mens heeft recht op voeding, kleding, medische zorg, scholing en warmte.
Om dit werk mogelijk te blijven maken is het echt nodig om de kaarten en koekjes te verkopen! De koekjes zijn opnieuw gesponsord door bakkerij Deterd en smaken weer voortreffelijk! Een zak met 10 koekjes kost € 3,50. De kerstkaarten zijn ook nu weer door Cathalijne en Ada Hoornweg gemaakt. U heeft al 3 prachtige kaarten voor € 5,50. Wilt u liever alvast kaarten bestellen? Dan kunt u 853081 bellen. Kunt u (die zondag) niet naar de kerk komen en wilt u toch iets kopen? Ook dan kunt u bellen, uw bestelling wordt dan thuisbezorgd. Tot ziens op 4 december!!
 
Adventsmeditaties in de dagkapel
In de dagkapel van de Elisakapel zijn ook dit jaar weer adventsmeditaties. Thema voor deze meditaties is: “Wie is de Komende?”. Wie is de Komende in mijn leven, in de wereld, in ons midden. De advent is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. Met teksten, muziek en stiltemeditatie bereiden wij ons voor de komende geboorte van het Christuskind in onze wereld. 7, 14 en 21 dec. van 19.00 - 19.30 uur Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo
 
Lichtjestocht in het Beeklustpark.
De Pnielkerk gaat dit jaar meedoen met de organisatie van de lichtjestocht in het Beeklustpark. De lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal. Op kerstavond zal het Beeklustpark veranderen in een wereld die lijkt op die van ongeveer 2000 jaar geleden. De bezoekers zien duizenden kaarsjes branden en lopen langs kersttafereeltjes en muziekkoren. Het is een prachtig project dat verbondenheid geeft in Almelo. De Pnielkerk gaat financieel een bijdrage leveren, maar ook willen wij vragen of er mensen zijn die mee willen werken aan dit evenement. Er zijn figuranten nodig bij de diverse taferelen, mensen die helpen bij de catering, mensen die kaarsjes willen aansteken, muzikanten en helpers bij het aankleden van de diverse toneelspelers. Achter in de kerk liggen de inschrijfformulieren. Helpt u ( help jij ) ook mee? De inschrijfformulieren mag u bij de kerkenraadsleden inleveren of bij de gastvrouw.
Er zijn al heel wat glazen potten verzameld , maar de organisatie kan nog veel meer grote glazen potten gebruiken. Spaart u nog even mee? U mag ze ook bij de Pnielkerk inleveren.
 
Beste mensen
De vrienden gaan weer een Kerstfair houden en wel op 14 december vanaf 16.00 uur. We gaan weer mooie zelf gemaakte artikelen verkopen en willen ook weer een leuke verloting houden, daar zijn natuurlijk prijsjes aan verbonden. Mocht u nog een prijsje willen doneren, wat wij zeer op prijs stellen komen wij die graag bij u ophalen. Wij hopen u te begroeten op onze gezellige Kerstfair waar ook voor de inwendige
mens van alles te eten is ,waar onder snert en oliebollen en rasolles. Het word vast weer een succes en hopen op de komst van U allen. Voor de prijsjes kunt U mij bellen en kom ze graag bij U ophalen. U mag ze natuurlijk ook bij mij brengen, alvast bedankt.
Fenny Manenschijn ,de Ara  tel. 823475
   
Winterse vertellingen en liedjes
in het dialect; het verhaal van
“Blinde Teuntje”,
zoon van een arme klompenmaker.
 
Zaterdag 10 december, aanvang 20uur
Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, 7606GX Almelo
(kerk open vanaf 19uur)
 
Toegang: gratis, vrije gift voor- of achteraf.
 
Verkoop consumpties voor en na de voorstelling.
 
Verkoop consumpties voor en na de voorstelling.
 
Voor meer info: www.pga-pniel.nl / www.facebook.com/Brookduokerkentoer
 
WENSBOOM
Wij als jeugd geven u als kerkbezoeker de komende zondagen de mogelijkheid om een kerstbal te vullen met een kerstwens. In de foyer staat een statafel met daarbij een aantal tieners waar u uw kerstwens kunt opschrijven op een kaartje en deze kaartjes worden in een plastic kerstballen gedaan. De ballen worden verzameld in een mand en op kerstavond zal er in de foyer een boom staan met daarin de ballen. Na de dienst op eerste kerstdag krijgt iedereen een kerstbal mee met daarin een wens. Vorige week is al door veel bezoekers van de dienst gebruik gemaakt van dit aanbod. Uiteraard hopen wij dat er een boom komt te staan die vol hangt met de ballen.
Met vriendelijke groet van de Tienerkerk.
 
Informatie Stichting Help Oost Europa.
In december van het vorig jaar heeft de Stichting Help Oost Europa van Woningstichting Sint Joseph een brief ontvangen waarin de huur van het depot aan de Ootmarsumsestraat 180 werd opgezegd. Wij hebben een jaar de tijd gekregen het pand te ontruimen, per eind december 2016 moet de ruimte leeg worden opgeleverd.
Dit gegeven heeft geleid tot enkele aanpassingen, in dit artikel willen wij u informeren over de verschillende veranderingen. De naamgeving van de stichting blijft onveranderd, t.w.: Stichting Help Oost Europa.
Onze doelstelling was en blijft: hulp bieden aan de allerarmsten, mensen levend aan de rand van de samenleving, ongeacht geloofsovertuiging, zodanig dat de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van mensen worden bevorderd, zodat zij op termijn weer voor zichzelf kunnen zorgen. Hierbij geldt het principe dat elk mens recht heeft op huisvesting, voeding, kleding, medische zorg, scholing en warmte. Prioriteit wordt gegeven aan kinderen, zieken, bejaarden en gehandicapten.
 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:
  • Het depot aan de Ootmarsumsestraat 180 wordt per eind 2016 opgeheven
  • Er worden geen grote volumes aan goederen meer aan de tehuizen in Hongarije en aan de contactpersonen in Roemenië geleverd.                                                
  • De transporten met familiepakketten worden uitgevoerd met een externe transporteur.
  • De samenstelling van het bestuur wordt per 1 januari a.s. aangepast.
 
Als Stichting blijven wij de volgende projecten onderscheiden:
1.      Sponsorproject: dit richt zich op gezinnen, kinderen, gehandicapten en bejaarden. De vorm waarin dit plaatsvindt is van een gezin in Nederland naar een gezin in Roemenië.
2.      Voedselproject: dit project bestaat uit het leveren van zaden, pootaardappelen, broodbeleg en kerstpakketten.
De zaden en pootaardappelen worden aangevoerd vanuit Nederland en zijn afgestemd op de lokale behoefte.
3.      Acute medische hulp: deze bestaat uit het geven van financiële steun aan mensen die geen middelen hebben  een arts te bezoeken om een medische behandeling mogelijk maken of medicijnen te bekostigen.
4.      Studiefonds: dit project biedt zeer intelligente jonge mensen de mogelijkheid een HBO of universitaire studie te volgen.
5.      Hout: het kopen van brandhout voor de winter voor hen die geen verwarming hebben.
Opmerking: alle genoemde projecten zijn gericht op Roemenië, voor Hongarije blijven het sponsorproject en het voedselproject van toepassing.
 
Ook hebben een 4-tal bestuursleden te kennen gegeven, na jarenlange inzet, te willen stoppen met hun activiteiten. Het zijn Herman Jansen, Inge Jansen, Rob Bekke en Jan Gerrits. Indirect blijven zij verbonden door activiteiten op de achtergrond.
Het nieuwe bestuur wordt gevormd door: Joke van Dijk, Meine Boetes, Dries Kromkamp, Dinant Pas en Jerry van den Bos. Verdere informatie is ook te vinden op de website van de stichting: http://www.helpoosteuropa.nl
Met vriendelijke groet, Namens het bestuur Stichting Help Oost Europa,          Jerry van den Bos
 
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge
Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk?
Wat kunt u nog meer doen?
  • Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
  • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met het Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 in Almelo (tel. 456744) of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie. 
 
P.S. in onze kerk staat de box waarin u de verzamelde spullen kunt doen in de foyer.
 
Bedankt namens de boodschappenmand Almelo
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.