PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 4 februari 2018 Zondagsbrief 4 februari 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over de cursus Relikwieën en bedevaarten en LINKT vervolg.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Herman Veldman, Theo Lantink
Uitdeler zondagsbrief: Anja v/d Worp en Herman Veldman
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Renske Schorn
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Tunde Moldevan
Kinderoppas: Hanneke Bartels
 
Bij de dienst
In een ‘gewone’ dienst vandaag mogen we bijzondere zaken vieren: Jan-Bart en Liseth Oldenampsen- ten Brinke vragen in deze dienst een zegen over hun huwelijk (dat ze deze zomer al sloten voor de wet), zij willen beide belijdenis van hun geloof afleggen én houden hun dochter Anne-Lot ten doop. Omdat Jan-Bart en Liseth lid zijn van het koor Power uit Wierden zal dat koor ook meewerken aan de dienst. Na afloop is er uiteraard alle gelegenheid tot felicitatie van het stel (en hun familie). We hopen op een zeer feestelijke dienst.
Mensen in de kerk: Na mijn val begin november en wekenlang gerevalideerd te hebben in De Koppel, ben ik sinds begin januari weer thuis. Tijdens mijn verblijf in De Koppel heb ik veel bezoek, mooie bloemen en kaarten mogen ontvangen. Dit heeft mij goed gedaan. Dank daarvoor!
Hartelijke groet, Mw. Sierink
Bedankt, Wil graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten, bezoekjes en bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn 100e verjaardag.
Mw. Hase – Spang.
Bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente en de felicitaties naar de fam. J.B. Oldenampsen, Toekomstweg Almelo.
Kroonjarigen: Mw.. G.C.G. ter Harkel - de Boer, 85 jaar
Mw. G.G. Schothorst - Boerrigter , 85 jaar
 
Zondag 4 februari gaat voor Ds. Mw. de Vries – Smelt uit Wierden.
 
Collecten, Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Ghana.
Visserijslaven in Ghana naar huis: onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie
Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook
krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee?
 
De wijkkerkenraad van de Pniëlwijk maakt bekend dat Mw. Henny van Marle te kennen heeft gegeven ambtsdrager (diaken) te willen worden. Indien geen wettelijke bezwaren tegen haar worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden in de dienst van zondag 18 februari.
 
Liturgisch Bloemschikken! Na drie jaar samen de liturgische bloemstukken te hebben gemaakt voor de bijzondere feestdagen in het kerkelijk jaar , hebben Janny Tulp en Gerry Nijeboer laten weten dat ze liever wilden stoppen! We willen hun bedanken voor hun inzet en de mooie stukken die ze de afgelopen jaren gemaakt hebben! Gelukkig hebben Jacqueline Meupelenberg en Tineke Braamse  zich bereid verklaard om onze groep te komen versterken , we zijn nu weer met zijn vieren en dat is erg prettig omdat niet altijd iedereen kan! We hopen samen met veel plezier de bijzondere diensten nog een extra tintje te geven d.m.v een liturgisch stuk!  Hartelijke groet van Truus Lintmeijer en Gerry Vos!
 
Cursus Relikwieën en bedevaarten
Bedevaarten zijn in onze tijd terug van weggeweest. In het vroege christendom bezochten gelovigen al de graven van heiligen en martelaren. Wat bewoog deze mensen? Vanaf de alleenheerschappij van keizer Constantijn (313) heeft een nieuwe spiritualiteit overal haar sporen nagelaten. Kapellen en kerken stonden bij of op de graven van de eerste martelaren. Hun relikwieën verleenden machthebbers in kerk en wereld aanzien; samen met bedevaarten vormt dit een twee-eenheid die het aanzien van Europa voorgoed heeft veranderd. Deze cursus vertelt het wonderlijke verhaal van het samengaan van deze twee met  beelden uit de religieuze kunst.
 
A.s. dinsdag is de tweede bijeenkomst. Het onderwerp is dan: Relikwieën: een kostbare schat
In de tijd van Bonifatius en Karel de Grote spelen relieken een belangrijke rol in het politieke en religieuze verkeer. Ze worden letterlijk omhuld met de fraaiste vormen van ambachtskunst. Goud en edelstenen onderstrepen hun status en wonderkracht. Er is een onstuitbare groei van legenden die houvast bieden aan kwetsbare en onzekere mensen. Vooral tegen het jaar 1000 en het jaar 1033 ontstaat een overspannen sfeer: breekt het 1000-jarig rijk aan? De kunst laat het allemaal zien. Daarna volgt een concentratie op Maria, de apostelen en evangelisten.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 6 februari
Tijd: 20.00 uur,  Plaats: Pniëlkerk Toegang: € 4,--
 
Verjaardagsfonds
De opbrengst van het verjaardagfonds over 2017 is 3197,18 euro. De lopers willen we danken voor het werk dat zij er in hebben gestoken. Tevens willen we de jarigen hartelijk danken voor de gift die wij mochten ontvangen.
met vriendelijke groet, Tineke Braamse
 
LINKT vervolg
Waarom beginnen we eigenlijk met deze LINKT pioniersplek? We hebben toch al 5 protestantse gemeenten in Almelo! Dat klopt, maar heel veel mensen komen niet of nauwelijks naar onze kerkdiensten, zowel leden als niet-leden. Met name ook de middengroepers (20 tot 50 jaar) doen niet mee. Door een gastvrije plek onafhankelijk van kerkgebouwen te beginnen hopen we hen wel te interesseren voor het geloof en onderling te verbinden. Daarom willen we een doordeweekse pleisterplaats zijn en zondagse bijeenkomsten houden, voorlopig 1x per maand beginnend de 2e helft van Februari 2018.
Ook willen we eenzame mensen bereiken.Voor een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt. Je bent dan welkom bij het stadspastoraat. Het kan gaan over je concrete situatie of over dieperliggende vragen. Idealen waarover je droomt, geloofsvragen of moeiten waar je tegenaan loopt. Wat je verhaal ook is – kom er gerust mee. Vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend.
Al deze LINKT activiteiten zijn gericht op verbinding tussen jou en de ander. Tussen je dagelijkse leven (met zijn drukten, zorgen, uitdagingen) èn wat je beweegt, wat je gelooft, wat je drijfveren zijn. Wil ook jij dit ondersteunen, help dan mee om onze gezamenlijk LINKT pioniersplek aan anderen door te geven. Voor verdere informatie, zie de folder die na afloop van de dienst wordt uitgereikt bij de deur of tijdens de koffie.
Namens de werkgroep,   Henk Meier
 
Wie houdt van lapjes, van naaien en van iets nieuws?
Monica Schwarz zoekt mensen die graag met lapjes en borduurgaren werken, die het aandurven om een wandkleed te maken bij een lievelingstekst/lied. In De Lichtkring, op de donderdagen 15 maart,  5 april en 7 juni van 20 – 22 uur gaan we daar mee bezig. Voor meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/geloofskleed-maken/
Activiteiten door Monica in De Lichtkring (Beethovenlaan):
voor alle activiteiten geldt: opgave vooraf noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte via of via 0546.840484
 
Donderdag 15 februari 20-22 uur, meditatief mandala tekenen
Meditatief mandala tekenen is een vorm van meditatie waarbij we tekenen binnen een cirkel. Eerst lezen we een tekst en luisteren we naar muziek, dan tekent ieder de eigen associaties in vorm en kleur in een cirkel. Kosten: 5 euro inclusief alle materiaal
 
Zaterdag 24 februari 10-13.30 uur, paaskaars maken
In deze workshop versieren we een stompkaars (25 cm hoog, 8 cm dik) met gekleurde was en maken zo onze eigen paaskaars. We beginnen met een stilteviering en besluiten met een gezamenlijke maaltijd met soep en meegebracht brood.  
​Kosten:  15 euro, inclusief alle materiaal en soep (zelf brood meenemen)
 
“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een tussenstand – De laatste stand van de inzameling, per de 31e januari is € 5.628,57
Vanuit Roemenië wordt gemeld dat de afgelopen tijd gewerkt is aan de verwarming in het nieuwe huis. Zodra die goed werkt zal de familie haar intrek in het nieuwe huis nemen. De elementaire behoeften als warm, droog en veilig wonen zijn dan op orde! Wat bijzonder mooi dat we met ons allen vanuit Nederland daar een enorme bijdrage aan hebben mogen en kunnen leveren. En wat bijzonder mooi dat we dit zo snel bereikt hebben.
Toch zijn we er nog niet. Een kleine badkamer en voorzieningen in de keuken zullen nog aangelegd moeten worden. Ook hier is geld voor nodig. We blijven dan ook ‘actie voeren’ om ook hierin te helpen. Eén van de acties vindt bijvoorbeeld plaats op de 11e februari. Rondom de scholendienst in NOACH zullen er opnieuw handgemaakte wens- en felicitatie kaarten te koop zijn. Ada en Cathalijne, twee enthousiaste vrijwilligers, maken deze kaarten zelf. Het geeft hen een enorme voldoening om de kaarten te maken en de opbrengst vervolgens te schenken aan dit mooie doel. Voorbeelden van deze kaarten staan op de website www.helpoosteuropa.nl; neem gerust eens een kijkje op de site.
Helpen kan ook met gebed en met financiën. Dit laatste kan eenvoudig via bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via
 
Beterschap!
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het ‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.